Zondag 1 augustus 10.00 uur

Voorganger ds. H. de Leede.
De kerkdienst is alleen mee te maken op uitnodiging.
De  dienst is  te volgen via Kerkomroep of Kerkdienstgemist.

Enkele dagen voor de dienst wordt de orde op de website geplaatst.
Orde van dienst kunt u bekijken >

Collectes de komende tijd

Er worden geen collectezakjes doorgegeven, maar van uw offerbereidheid kunt u natuurlijk nog wel steeds blijk geven. Daarom vragen Diaconie en Kerkrentmeesters u, in plaats van per collecte, voor een bepaalde periode in één keer een bedrag op hun rekening te willen storten.
Betalen via de kerkapp is een alternatief.
De Diaconie maakt aan elk extern doel € 600 over. U kunt gebruik maken van onderstaande rekeningnummers onder vermelding: “Gift collecten tijdens Corona”.
Collecterooster doelen 2021

Diaconale collecte:
NL27 INGB 0000 2619 19 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Voorburg.

Collecte voor plaatselijke kerkelijke doeleinden:
NL87 ABNA 0516 6115 85 t.n.v. Protestantse gemeente Voorburg.

Namens diaconie en kerkrentmeesters, dank voor uw medewerking.

Geen kerk informatie gevonden voor mountpoint:
Shopping Basket