Bijbellezen in de winter woensdag 17 februari

Derde avond over het boek Handelingen.

Thema: ‘U ZULT MIJN GETUIGEN ZIJN TOT AAN HET EINDE VAN DE WERELD’
Paulus en zijn reizen.
Lezen: Hand. 13-20: het apostelconvent in Jeruzalem. De prediking van Paulus en zijn medearbeiders onder de heidenen en de Joden in Azië en Europa.

Deze avond is alleen online te volgen via kerkdienstgemist.nl en kerkomroep.nl.

Geen kerk informatie gevonden voor mountpoint:
Shopping Basket