Bijbellezen in de winter woensdag 20 januari

Eerste avond over het boek Handelingen.

Thema: ‘U ZULT MIJN GETUIGEN ZIJN IN JERUZALEM’
Een nieuw begin: de eerste gemeente, Stefanus.
Lezen: Hand. 1-7: De komst van de Heilige Geest, de verkondiging van het evangelie aan de Joden en de steniging van Stefanus.

Deze avond is alleen online te volgen via kerkdienstgemist.nl en kerkomroep.nl.

Geen kerk informatie gevonden voor mountpoint:
Shopping Basket