Home Jaaragenda Kerkdiensten Kerkdienst ds. Giel Schormans (10 uur)

Kerkdienst ds. Giel Schormans (10 uur)

23 april, aanvang 10 uur.

Voorganger is ds. Giel Schormans

De dienst is ook te volgen via Kerkomroep of Kerkdienstgemist.

 

Collectes

U kunt op verschillende manieren  meedoen met de collectes:
– In de dienst in de kerk contant geld of collectebonnen in de collectezakken;
– Via de kerkapp (QR-code) (zie hieronder);
– Door overmaken in 1 bedrag voor een langere periode (16 december t/m         ) naar de volgende rekeningnummers onder vermelding: “Gift collecten”.
Diaconale collecte:
NL27 INGB 0000 2619 19 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Voorburg.
(De Diaconie maakt in die periode aan elk extern doel € 600 over.)

Collecte voor plaatselijke kerkelijke doeleinden:
NL87 ABNA 0516 6115 85 t.n.v. Protestantse gemeente Voorburg.

Namens diaconie en kerkrentmeesters, dank voor uw medewerking.Collecte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shopping Basket