Bijbellezen in de zomer: de kerk

Wat betekent het om deel van de kerk te zijn, deel van Christus’ lichaam? Hoe zullen wij leven
als kerk? Hoe zag de vroege kerk zichzelf? In de Coronacrisis worden deze vragen
spannender dan ooit. Wat is in deze omstandigheden onze roeping, onze diepste identiteit als
geloofsgemeenschap? Vanaf Pinksteren luisteren we iedere woensdag van 20.00- 20.45 uur
in de Oude Kerk naar een bijbelgedeelte, dat betrekking heeft op deze vragen. Beide
wijkpredikanten hebben afwisselend de leiding, en dat zullen ze ieder op hun eigen wijze
doen. Na een bijbeluitleg worden een paar lijnen doorgetrokken naar nu.

10 juni: Vergaderd en verstrooid (Handelingen 2:42; Handelingen 8:1)
17 juni: Uitgezonden (Mattheüs 28:16-20)
24 juni: Lichaam van Christus (Efeziërs 4)
1 juli: Ge-ent op Israël (Romeinen 11:11-24). Boekbespreking van Edjan Westerman, ‘de Messias leren’
8 juli: Begiftigd met gaven van de Geest (1 Korinthe 12:1-11)
15 juli: Koningen, priesters en profeten (1 Petrus 2:1-10)
22 juli: Burgers van de hemel (Handelingen 7, Stefanus, Fill. 3:18-20)

Praktisch:
• In de Oude Kerk
• Kerk open vanaf 19.40 uur
• Aanmelding niet nodig. Blijf thuis bij klachten
• Uitzending via Kerkomroep.nl en Kerkdienstgemist.nl te volgen
• Meer informatie bij de predikanten
• En ook hier geldt dat we ons aan de RIVM-richtlijnen zullen houden

Geen kerk informatie gevonden voor mountpoint:
Shopping Basket