Extra Actie Kerkbalans 2021

Extra actie kerkbalans

Houd elkaar vast!

Kerk-zijn, dat doen we samen. In verbondenheid met God én met elkaar. In coronatijd zijn we op talloze creatieve manieren naar elkaar om blijven zien. Desondanks blijft het soms moeilijk je in een tijd van deels dichte kerkdeuren echt met elkaar verbonden te weten.

Inmiddels komen er meer versoepelingen in de coronamaatregelen. Dat geeft hoop: straks mogen we weer! Wat verlangen veel mensen ernaar elkaar elke zondag weer te ontmoeten en sámen te zingen en te luisteren naar Gods Woord. Tegelijk hebben we in de afgelopen tijd ontdekt dat er meer manieren zijn om kerk-zijn samen te beleven. Dat houden we vast. De komende tijd wordt een tijd van weer opbouwen. Opnieuw een roerige periode. Laten we hierin bovenal elkaar vasthouden. Daar is hulp bij nodig.

De Aktie Kerkbalans is begin dit jaar gehouden. U heeft allemaal samen het prachtige bedrag van  € 356.000 toegezegd. Daarmee kunnen ook dit jaar weer veel kerkelijke activiteiten worden voortgezet. Daar zijn wij dankbaar voor.

Zoals u inmiddels ook zult weten kampen de kerken in Voorburg helaas met een tekort (zie de rapportages PGV toekomstbestendig op protestantsegemeentevoorburg.nl onder beleidsplannen). De coronatijd heeft in financiële zin nog meer van de kerken gevraagd. Zo zijn de verhuurinkomsten flink gedaald en ook het belegd vermogen heeft minder opgebracht dan gehoopt.

Wij vragen daarom uw extra financiële steun. Elke bijdrage zorgt voor een verdere verkleining van het tekort. Om enige richting te geven denken wij aan een richtbedrag van € 100 per betalend lid. Dat is minder dan € 2 per week extra.  Meer mag, minder natuurlijk ook.

U kunt uw bijdrage overmaken naar NL87 ABNA 0516 6115 85 t.n.v. Protestantse Gemeente Voorburg onder vermelding van Extra Actie Kerkbalans. Alvast veel dank!

Geeft u om uw kerk? Gelooft u in verbondenheid? Doe dan mee.

Samen kunnen we elkaar vasthouden in én na coronatijd.

Comments are closed.