Extra actie Kerkbalans 2022

Met de Actie Kerkbalans, die begin dit jaar is gehouden heeft u allemaal samen het prachtige bedrag van € 357.000  toegezegd voor 2022. Daar zijn wij u heel dankbaar voor. Daarmee kunnen ook dit jaar weer veel kerkelijke activiteiten worden voortgezet. 
De PGV staat er in financieel opzicht echter (nog) niet zo goed voor, hoewel minder slecht dan in 2020, toen hierover de noodklok werd geluid.  Dit is mede het resultaat van de Actie Kerkbalans 2021, die € 400.000,- opbracht. Naast deze vrijwillige bijdragen heeft ook de kostenbesparing op het gebied van administratie, schoonmaak, tuinonderhoud etc. geleid tot een beter resultaat.
Dit is mede mogelijk dankzij de inzet van gemeenteleden die bereid zijn gevonden als vrijwilliger een of meer handen toe te steken op allerlei gebied. 
 Hoewel met schroom, want voor iedereen zijn de kosten voor het levensonderhoud enorm gestegen, vragen we u toch ook dit jaar weer om een extra financiële bijdrage. 
Om enige richting te geven denken wij aan een extra bijdrage van € 2,- per week per lid (dat komt neer op   € 100,- over 2022). Meer mag, minder natuurlijk ook. 

 U kunt uw bijdrage over maken op NL07 RABO 0373 7311 32 t.n.v. Protestantse Gemeente Voorburg inzake kerkbalans ovv Extra Actie Kerkbalans.
 
 
Hartelijk dank namens het College van Kerkrentmeesters van de PGV,
 
Kees de Groot , voorzitter.

Bovenstaande moet misschien nog meer ingekort worden, het stond in een email van 19 september.

 

Comments are closed.