Gebed Thuis

Nu we elkaar niet kunnen opzoeken, komt het meer dan anders aan op trouw in het gebed thuis. Dagelijks om 12.00 luiden de klokken van de Oude Kerk als een oproep tot gezamenlijk gebed. Wat zou het mooi zijn als velen verspreid over Voorburg bidden, om 12.00 of op een ander moment.

Een andere mogelijkheid is, om u/je per e-mail te abonneren op de avondsluiting die ds. Peter Schormans uit Amersfoort (vader van onze predikant ds. Schormans) in deze weken uit doet gaan. Een kort schriftgedeelte, gebedsteksten en een lied. U kunt eigen voorbeden doorgeven, deze worden dan opgenomen. Om u te abonneren: stuur hem een mail  .

Comments are closed.