Geef je op voor de Basiscurus Christelijk geloof

Binnenkort begint de ABC cursus weer. Een kennismakingscursus christelijk geloof. Met een gemêleerde groep mensen behandelen we thema’s als: Geloof ik? Wie is Jezus? De Bijbel en Bidden. Ook geschikt als voorbereiding op de doop of het doen van belijdenis. Download deze  Flyer ABC

Comments are closed.