Autodienst

Mensen die niet meer op eigen gelegenheid naar zondagse morgendienst kunnen komen, kunnen gebruik maken van de autodienst. Ook zo nu en dan opgehaald worden kan natuurlijk.

Een aantal kerkleden rijdt met hun eigen auto twee of drie mensen. Opgave voor nieuwe mensen om te worden gereden gaat in overleg tussen de wijkouderling of wijkdiaken en Robbert Vink.
Opgave bij: dhr. Robbert Vink  tel 06-55855432,
email: robbertjobvink@hotmail.com