GemeenteGROEIGROEP van het Evangelisch Werkverband;

contactpersoon: Henny Touwen,

Wij komen elke veertien dagen op zondagavond om 20 uur bij elkaar om te groeien in geloof,  gemeenschap en getal. Wij bespreken met elkaar hoe we praktisch christen kunnen zijn: wat heb je deze afgelopen weken meegemaakt;  wat raakte je. We komen steeds de zondagavond bij elkaar thuis. Iedereen is bij ons welkom.

Data, programma en plaats staan in de agenda.