Introductiecursus christelijk geloof

De ABC-cursus is bedoeld voor wie meer wil meer weten over het christelijk geloof of zijn kennis weer eens wil opfrissen. Aan de hand van een reader maken we kennis met de kernthema’s van het christelijk geloof (Bijbel, gebed, doop en avondmaal) en lezen we belangrijke teksten uit het oude en het nieuwe testament. Er is alle ruimte voor gesprek en vragen. Voorkennis wordt niet verondersteld. Deze cursus is tevens een voorbereiding voor hen die gedoopt willen worden of belijdenis willen doen van het geloof.

Contactpersoon: ds. Giel Schormans en ds. Leneke Marchand

Een keer in de 2 weken op dinsdagavond van 20.00-21.45 uur in De Voorhof bij de Oude Kerk. 

1e keer: dinsdagavond 15 oktober

Bijbelgespreksgroepen

WoensdagmorgenKRING ‘Tekst van de zondag’

Leiding, info en aanmelden: ds. Leneke Marchand,

Data: wo 2 oktober, wo 6 november, wo 4 december, wo 5 februari, do 5 maart, do 2 april, van 10.00-11.45 uur, in de Voorhof, naast de Oude Kerk.

Deze ochtendkring komt 6 keer bij elkaar onder leiding van ds. Leneke Marchand om de BBijbelteksten voor de komende zondag door te nemen. Dat levert verrassende inzichten en boeiende gesprekken op. Naast uitleg is er ruimte voor vragen en onderlinge ontmoeting. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Tot en met januari ontmoeten we elkaar op woensdag, daarna op donderdagmorgen. Omdat de ochtenden op zichzelf staan is het ook mogelijk te komen wanneer het u/jou uitkomt. 

LEERHUIS woensdagmorgen: ‘Jozef, van dromer tot ziener’

Leiding, info en aanmelden: ds. Giel Schormans

Data: 9 oktober, 6 november, 4 december, 8 januari, 5 februari, 4 maart, 1 april. 

Deze kring is bedoeld voor wie samen met anderen de Bijbel wil (leren) lezen. De nadruk ligt op tekstuitleg. Dit jaar is het Oude Testament aan de beurt en lezen we het verhaal van Jozef, de dromer met de veelkleurige mantel. Een verhaal met heel veel lagen dat elke lezer confronteert met de vragen over de eigen levensweg. In de bijeenkomsten lezen we het verhaal uit het eerste Bijbelboek Genesis. Na uitleg over de betekenis en de achtergronden van de gelezen tekst, gaan we op zoek naar de actualiteit van deze woorden vandaag. 

1 x per maand op de woensdagochtend van 10.00-11.30 uur in de kleine zaal van De Voorhof bij de Oude Kerk. 

KRING ‘Geloofsverdieping;

Contactpersoon, opgave: Karin van der Velden-Aleman [e-mailadres]

Leiding: afwisselend groepsleden en predikant

De kring: bij uitstek een plaats waar je verdieping kunt vinden. Een plaats ook waar je in een vertrouwelijke en open sfeer de verbinding kunt leggen tussen christelijk geloof en samenleving, actuele vraagstukken en je eigen leven. Met leden tussen de 30 en 70 jaar. Nieuwe leden van alle leeftijden van harte welkom. De kring bespreekt maandelijks een gedeelte uit een nog uit te kiezen boek (okt t/m apr). Daarnaast lezen we kernteksten uit het Oude en Nieuwe Testament. 

GemeenteGROEIGROEP van het Evangelisch Werkverband;

Contactpersoon: Henny Touwen [e-mailadres]

Wij komen elke veertien dagen bij elkaar om te groeien in geloof, gemeenschap en getal. Wij bespreken met elkaar hoe we praktisch christen kunnen zijn: wat heb je deze afgelopen weken meegemaakt; wat raakte je. We komen steeds de zondagavond bij elkaar thuis. Iedereen is bij ons welkom.