Gesprekskring: Verdieping in de bijbelverhalen over Jezus

Godly Play voor volwassenen. Dit jaar start de kring Verdieping in de verhalen van Jezus. Centraal staan de onderlinge ontmoeting tussen volgelingen van Jezus en het op een dieper niveau ervaren van de bijbelverhalen over Jezus.

Er zijn acht bijeenkomsten gepland. Bij de eerste bijeenkomsten beginnen we bij het begin van de bijbel en het begin van het leven van Jezus. De daaropvolgende bijeenkomsten vormen een reeks van zes verhalen over het leven van Jezus en Gods ongrijpbare aanwezigheid in Zijn openbare leven, de Grootste Gelijkenis. Onderwerpen die aan bod komen zijn onderwijzing, gemeenschap, roeping van volgelingen en de rust van de sabbat.

Deze kring zal bestaan uit twee groepen: een groep bij de PKN Voorburg en een groep bij de PKN Leidschendam-Leidschenveen. Beide groepen volgen hetzelfde programma, waardoor het mogelijk is om een avond aan te sluiten bij de andere groep. De eerste avond in Leidschendam is op dinsdag 31 oktober in de Dorpskerk en in Voorburg op donderdag 2 november in de Koningkerk.

De avonden beginnen met ontmoeting en delen in het geloof. Vervolgens wordt het verhaal verteld, gevolgd door ruimte voor spirituele verdieping onder leiding van een predikant (in Voorburg) of gespreksleider (in Leidschendam). Er is ook ruimte voor creatieve verdieping door middel van boetseren, schilderen, tekenen, breien etc. De verhalen worden verteld volgens de Godly Play-methode door de vertellers van de beide PKN-gemeenten.

De verhalen en het materiaal van deze methode inspireren en verrijken op spiritueel gebied. Als vertellers willen we dit delen met meer mensen en tegelijkertijd samen het geloof verdiepen. Wees welkom.

Anita, Annette en Irma, vertellers Godly Play Voorburg
Paulyn en Wilma, vertellers Godly Play Leidschendam-Leidschenveen

Informatie: anita_neuteboom@mail.com

Groep Leidschendam:  Inloop en ontmoeting vanaf 19.30 uur, aanvang 20:00 uur.
Dinsdag 19 december 2023                        Kruisheuvelkerk
Dinsdag 16 januari 2024                              Vanaf 1 januari is de locatie afhankelijk van het besluit
Dinsdag 27 februari 2024                            gebruik kerkgebouw

Dinsdag 19 maart 2024
Dinsdag 23 april 2024
Dinsdag 14 mei 2024
Dinsdag 11 juni 2024

Groep Voorburg:  Inloop en ontmoeting vanaf 19.30 uur, aanvang 20:00 uur.

donderdag 7 december 2023     Koningkerk

donderdag 18 januari 2024         Koningkerk

donderdag 15 februari 2024       Oude Kerk

donderdag 14 maart 2024           Koningkerk

donderdag 18 april 2024              Oude Kerk

donderdag 16 mei 2024               Koningkerk

donderdag 20 juni 2024               Oude Kerk

Reacties zijn gesloten.