Heilig avondmaal

In de Oude Kerk wordt zesmaal per jaar het Heilig Avondmaal gevierd. Vijf keer tijdens een zondagsmorgendienst en een keer in de avonddienst op Witte Donderdag.

Betekenis
Met de viering van het Heilig Avondmaal herdenkt de gemeente het lijden en sterven van Jezus Christus. In de nacht voordat Jezus stierf, had Hij nog eenmaal een maaltijd met zijn discipelen. Hij heeft het Heilig Avondmaal zelf ingesteld met de woorden “doe dit tot Mijn gedachtenis”. De maaltijd, het eten van het brood en drinken van de wijn, verbindt de gemeenteleden met God en met elkaar. Met het Heilig Avondmaal belijdt de gemeente dat Jezus Christus vrijwillig en uit liefde voor onze zonden is gestorven.

Voor wie?
Het avondmaal is voor iedereen toegankelijk die lid is van de wereldwijde kerk, dat wil zeggen iedereen die gedoopt is en in Jezus gelooft en hem liefheeft. Kinderen zijn bij ons welkom aan het avondmaal (voor hen is er in plaats van wijn druivensap).

Vorm
Tijdens de zondagmorgenvieringen wordt het avondmaal lopend gevierd. Tijdens de dienst op Witte Donderdag zittend.

Data
26 januari, 8 maart, 9 april (Witte donderdag), 14 juni, 6 september, 15 november. 

Avondmaal thuis
Voor degenen die niet in staat zijn deze Avondmaalsdiensten bij te wonen is er de mogelijkheid de Maaltijd van de Heer aan huis te vieren. Uw wijkdiaken kan u daarover nader informeren.