HELPEN

Helpen

Hulp krijgen

Diakonie (gr. diakoniea) is een woord uit de bijbel en betekent ‘dienst’. Mensen uit hun isolement halen, hulp bieden bij financiële en sociale noden in binnen- en buitenland, en de kerkelijke gemeente bewust maken van hun diaconale taak, dat is de primaire taak van de diaconie. Hiermee geven we concrete invulling aan wat we geloven dat het volgen van Jezus Christus betekent: het omzien naar de naaste, zeker de naaste in nood. Dit wordt gedaan door onze diakenen zelf of initiatief van diakenen.

Hulp bieden

Wil je actief meedoen? wij zijn altijd op zoek naar mensen die op vrijwillige basis of op basis van vacatures een bijdrage willen leveren met ons.