Hulp aan gemeenteleden

We helpen gemeenteleden die om wat voor reden dan ook in problemen zijn gekomen. Wat we doen:

-Luisteren naar en advies geven aan mensen met schulden;

-Het schrijven van een brief naar de woningbouwverenging of een gemeentelijke instantie;

– In uitzonderlijke situaties: het voorschieten van huur en/ of nota’s van gas, energie en water;

-Het betalen van een trein- of buskaart;

-Het betalen van een slaapplaats en/ of maaltijd;

-Omzetten of opzeggen van mobiele abonnementen;

-Het helpen inrichten van / klussen in een nieuwe (sociaal)huurhuis.

Wat we niet doen:

Structureel overnemen van hypotheekkosten en/ of andere schulden.

Vertrouwelijkheid

De diakenen zijn voor (minimaal) een periode van vier jaar lid van de kerkenraad. Bij hun bevestiging beloven zij geheimhouding over alles wat hen ter ore komt tijdens hun diaconale werk. Dit betekent dat alle informatie vertrouwelijk wordt behandeld.