Impressie dagelijkse openstelling Oude Kerk

Sinds de invoering van de Coronamaatregelen is de Oude Kerk dagelijks geopend (behalve op zondag) van 11.00-13.00. Al ruim een maand zetten gemeenteleden zich in om de deuren van de kerk te openen, er in stilte te zijn, de paaskaars aan te steken en het gebed gaande te houden. Dagelijks bezoeken tussen de 10 en 20 mensen de kerk: gemeenteleden, maar ook voorbijgangers en vaste bezoekers van buiten onze gemeente. Tegen 12 uur – als de klokken luiden en er een kort gebedsmoment is – neemt het bezoekersaantal toe. Toch staat het bezoekersaantal bij de openstelling niet voorop, maar dát we er zijn om te bidden en te waken. Gastvrouwen/-heren geven ook aan dat zij dit belangrijk vinden en dat de rust in de kerk goed doet. Het is ook voor hen een kostbaar moment van rust en bezinning in coronatijd.

De openstelling wordt mogelijk gemaakt door zo’n 15 gemeenteleden die gemiddeld een maal per week dienst doen, vaak op een vaste dag. Wij zijn dankbaar dat zij, naast hun aanwezigheid, ook elke dag om 12 uur als de klok luidt, in de kerk het Onze Vader bidden, een Psalm lezen en afsluiten met een gebed. Dit moment ervaren we als het kloppend hart van de openstelling.

In de Stille Week was de orde voor het middaggebed iets uitgebreider. Naast de predikanten hebben een gastvrouw/-heer deze orde als liturg geleid. De middaggebeden in de Stille Week zijn uitgezonden via www.kerkomroep.nl en www.kerkdienstgemist.nl, zodat gemeenteleden thuis in de gelegenheid waren om mee te bidden in verbondenheid met de mensen in de kerk en in heel ons land. Vanwege de positieve ervaringen zal het middaggebed ook na de Stille Week via de genoemde kanalen worden uitgezonden.

Ook in de afgelopen weken hebben mensen hun voorbeden op het kruis geprikt of in het voorbedeboek geschreven. Deze voorbeden zijn en worden door de predikanten meegenomen in de zondagse voorbeden.

Sinds de openstelling heeft het liturgisch bloemstuk na de zondagse kerkdienst in de stiltehoek gestaan. Mooi dat het zo ook in de week een functie heeft gekregen. Vanaf deze week is een icoon aan de stiltehoek toegevoegd.

Achtergrond van  het icoon >>De icoon van Christos Pantokrator

Comments are closed.