Belangrijk: informatie over de erediensten in juli en augustus

U/jij bent vanaf 1 juli weer van harte welkom in de zondagse kerkdienst! Ook de crèche en kinderdienst gaan weer beginnen. Hieronder leest u de gang van zaken in juli en augustus. Na de zomer kijken we als kerkenraad verder. 

Laagdrempelig en veilig
 
We vinden het belangrijk de diensten veilig te laten plaatsvinden en tegelijk de drempel voor onze diensten zo laag mogelijk te houden, ook voor gasten of vakantiegangers. Er is in de kerk in de nieuwe opstelling ruimte voor ongeveer 80 mensen. Wilt u zeker zijn van een zitplaats geef u dan op, dan reserveren we een plek voor u. Hebt u zich niet opgegeven en komt u naar de kerk, ook dan natuurlijk van hárte welkom als er tenminste nog plekken beschikbaar zijn. De kans bestaat dan wel dat wij u niet meer mogen toelaten omdat het maximaal aantal bezoekers al is bereikt.

Help ons!

U helpt ons door het aanmeldingsformulier in te vullen. Vermeld op welke zondagen in juli en augustus u graag wil worden uitgenodigd. U ontvangt dan een bevestiging van uw aanmelding met de zondagen waarop u welkom bent, we proberen de beschikbare plekken zo eerlijk mogelijk te verdelen. Telefonisch aanmelden kan ook: via ouderling Bep van Sloten (tel. 070-3952183).

Ontmoeting na de dienst
Er is na afloop van de dienst voorlopig nog geen gezamenlijk koffiedrinken in de Voorhof, maar napraten en bijpraten buiten kan natuurlijk wel! De afgelopen weken bleek dat dat veelvuldig gebeurt. Gelukkig hebben we een ruime tuin en parkeerplaats rond de kerk waardoor 1,5 meter afstand houden geen problemen oplevert.

Kerkomroep
Behoort u door gezondheid of leeftijd tot een kwetsbare groep, en blijft u voorlopig liever thuis onze diensten meebeleven, dat kan. De uitzendingen via Kerkomroep en Kerkdienstgemist gaan gewoon door. U hoort erbij en dat blijft ook zo. Als u het fijn vindt om eens na te praten over de dienst bel dan gerust uw wijkouderling of pastoraal medewerker.

Autodienst
Ook beperkingen wat betreft gezamenlijk autogebruik zijn door de overheid opgeheven. Deze maand wordt dus ook de autodienst weer opgestart. Een aantal vaste meerijders heeft bij Jaap Geluk inmiddels al aangegeven daar graag weer gebruik van te willen maken. Conform het overheidsadvies zal wel aan chauffeurs en passagiers worden gevraagd een mondkapje te dragen. Natuurlijk staat het u vrij om onder eigen verantwoordelijkheid met een ander gemeentelid mee te rijden naar de kerk!

Gang van zaken rondom de diensten
Bij binnenkomst in de kerk volgt u de aanwijzingen van de gastvrouw of gastheer. Daarbij houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM. Dat betekent:

• We zitten op 1,5 meter afstand van elkaar; huisgenoten kunnen wel naast elkaar zitten.
• We houden onze jassen bij ons. De garderobe is niet in gebruik.
• Voorlopig geen samenzang. We wachten het onderzoek dat de landelijke kerk laat uitvoeren af.
• Liedboeken en bijbels zijn niet beschikbaar, neem deze eventueel zelf mee. Natuurlijk maken we wel, net als anders, gebruik van de beamer.
• De kerk en de Voorhof (kinderdienst) worden van tevoren en na afloop gereinigd.
• Er is geen collecte tijdens de dienst.
• Geven aan de diaconie (betrokkenheid bij naasten dichtbij en ver weg) kan via de bank (NL27 INGB 0000 2619 19 Diaconie Protestantse Gemeente), of doe uw gift in een envelop en leg die in de schaal bij de uitgang.
• Geven aan de kerkelijke gemeente (personeel, gebouwen, eredienst, pastoraat etc.) kan via de bank (NL87 ABNA 0516 6115 85 Protestantse Gemeente Voorburg), of met een gift in een envelop, of via deze QR-code :

Ten slotte
We zien er naar uit u weer te ontmoeten. Anders dan we gewend waren, maar fijn dat er weer verruiming mogelijk is. Hebt u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met voorzitter van de kerkenraad Dirma Redelijkheid dirmaredelijkheid@xs4all.nl of met uw wijkouderling of coördinerend ouderling Bep van Sloten.
We merkten in de ‘proefmaand’ juni dat ouderen jongeren voorrang gaven en omgekeerd, dat is niet nodig. Schroom niet en weet u welkom!Wij hebben er alle vertrouwen in dat het op deze manier veilig en verantwoord is om weer bij elkaar te komen. Wij zien er naar uit en we hopen u ook! Voel u natuurlijk vrij uw eigen afweging te maken.

Comments are closed.