Belangrijk: informatie over de erediensten vanaf september

U/jij bent in september weer van harte welkom in de zondagse kerkdienst! Ook de crèche en kinderdienst gaan door. Hieronder leest u de gang van zaken. 

Laagdrempelig en veilig
 
We vinden het belangrijk de diensten veilig te laten plaatsvinden. Er is in de kerk in de nieuwe opstelling ruimte voor ongeveer 110 mensen. Wilt u zeker zijn van een zitplaats geef u dan op, dan reserveren we een plek voor u. 

Meer zingen in de dienst

We gaan het zingen uitbreiden met het intochtslied. Daarnaast hopen we dat de kinderen hun eigen kinderlied voor ons willen zingen. Dit gaat gebeuren met ingang van zondag 13 september.
Volgens de berekeningen is het in onze kerk toegestaan om 20 minuten tijdens de dienst te zingen met 110 mensen.

Kerkdienst bijwonen?
Vul dan het aanmeldingsformulier in. Vermeld op welke zondagen in september u graag wil worden uitgenodigd. Dan maken wij een verdeling en bent u welkom als u van ons een bevestiging krijgt via email of telefoon. Op zaterdag maken wij een indeling in de kerk en als er dan plekken over blijken te zijn bellen we mensen van de reservelijst op. Daarna is opgeven niet meer mogelijk voor die zondag maar dan kunt u vast een weekje later wel op de lijst. De eerste zondag konden we 105 mensen een plekje geven en hadden we nog stoelen over, dus weet dat als u een uitnodiging krijgt er ook echt plek voor u is. U kunt mij ook bellen (inspreken mag ook dan bel ik u desnoods terug). Meld u vooral ook als er kinderen mee komen en of die naar kinderdienst of crèche gaan. De hele zomer zijn ook kinderen welkom!
Er zijn nu weer meer mensen terug van vakantie. Daarom vragen we u om voor september in elk geval 2 zondagen aan te geven waarop u zeker wilt komen.Voor  20 september, een startzondag aangeven of u dienst + startzondagprogramma, alleen de dienst, of alleen het startzondagprogramma wilt bijwonen (dit ivm de catering)

Contact:
Bep van Sloten kerkdienstoudekerk@gmail.com of 070-3952183.

Ontmoeting na de dienst
Er is na afloop van de dienst voorlopig nog geen gezamenlijk koffiedrinken in de Voorhof, maar napraten en bijpraten buiten kan natuurlijk wel! De afgelopen weken bleek dat dat veelvuldig gebeurt. Gelukkig hebben we een ruime tuin en parkeerplaats rond de kerk waardoor 1,5 meter afstand houden geen problemen oplevert.

Kerkomroep en spotify
Behoort u door gezondheid of leeftijd tot een kwetsbare groep, en blijft u voorlopig liever thuis onze diensten meebeleven, dat kan. De uitzendingen via Kerkomroep en Kerkdienstgemist gaan gewoon door. U hoort erbij en dat blijft ook zo. Als u het fijn vindt om eens na te praten over de dienst bel dan gerust uw wijkouderling of pastoraal medewerker.

Een samenvatting van de kerkdienst (lezing en preek) wordt via spotify uitgezonden.

Autodienst
Ook beperkingen wat betreft gezamenlijk autogebruik zijn door de overheid opgeheven. De autodienst is weer opgestart. Conform het overheidsadvies zal wel aan chauffeurs en passagiers worden gevraagd een mondkapje te dragen. Natuurlijk staat het u vrij om onder eigen verantwoordelijkheid met een ander gemeentelid mee te rijden naar de kerk!

Gang van zaken in de kerk 
Bij binnenkomst wordt uw naam op de aanwezigen lijst afgestreept. Er staan ouderlingen bij de deur, gegevens zijn bij ons veilig en geven we niet aan derden door, maar we zijn verplicht bij te houden wie er binnen zijn (protocol RIVM). Op afstand gaan we naar binnen, dus kom op tijd! Binnen wordt u een plek toegewezen, houd u s.v.p. aan de aanwijzingen. Na afloop kunnen we niet zomaar gaan lopen maar moeten we op aanwijzing vertrekken. Voor ouders die hun kind naar de crèche brengen: graag slechts 1 ouder en geen hele families in de Voorhof!

Geven
• Er is geen collecte tijdens de dienst.
• Geven aan de diaconie (betrokkenheid bij naasten dichtbij en ver weg) kan via de bank (NL27 INGB 0000 2619 19 Diaconie Protestantse Gemeente), of doe uw gift in een envelop en leg die in de schaal bij de uitgang.
• Geven aan de kerkelijke gemeente (personeel, gebouwen, eredienst, pastoraat etc.) kan via de bank (NL87 ABNA 0516 6115 85 Protestantse Gemeente Voorburg), of met een gift in een envelop.

Meer informatie: in Nieuwsbrief 9.

Comments are closed.