VAN JONG TOT OUD

Jongeren

Crèche op zondagmorgen 0-4 jr.

Voor de jongsten is er op zondagmorgen oppas geregeld. Uitgangspunt voor de oppas is, dat de kinderen zich thuis voelen en zich welkom weten. Liefdevolle aandacht, verzorging en veiligheid vormen de basis.

Wenst u in contact te komen met het aanspreekpunt, klik dan op meer informatie. 

Kinderdienst op zondagmorgen 4-12 jr.

Iedere zondagmorgen is er kinderdienst voor kinderen van 4-12 jaar. Tijdens de kerkdienst worden de kinderen naar voren geroepen en gaan zij met de leiding naar naar hun eigen ruimte. De kinderen komen weer terug in de kerk voordat de zegen wordt uitgespro­ken.

Inhoud

Wekelijks worden Bijbelverhalen aan de kinderen doorgegeven op een eigentijds manier, er wordt gezongen en er is een creatieve verwerking (tekenen, knutselen, spelvorm). Wij gebruiken het materiaal van Bijbel Basics. De kinderen zamelen geld in voor Moquisa, een kinderproject in Oeganda.

Godly Play

In 2015 zijn we begonnen met 1x in de maand een bijbelverhaal volgens de methode Godly Play, een multi-sensorische methode waarbij met figuren bijbelverhalen worden verteld.  Tijdens Godly play komen de kinderen niet meer terug in de kerk tijdens de dienst. 

 

Tienerdienst op zondagmorgen

Tieners maken op de eerste en derde zondag het begin van de dienst mee in de kerk en vertrekken daarna naar hun eigen ruimte. De tienerdienst is er voor alle jongeren tussen 12 en 17 jaar. Tijdens de schoolvakanties, bijzondere vieringen en christelijke feestdagen is er geen tienerdienst.

 

Catechese (12+)

Catechese, raar woord misschien. Wat betekent het? 

Catechese is leren, door te luisteren, vragen te stellen en samen met andere jongeren na te denken over de inhoud van het geloof en over wat het betekent christen te zijn. Als kind heb je misschien heel wat bijbelverhalen gehoord, maar wat hebben die nu met elkaar te maken? En wat hebben ze te betekenen, voor vandaag? We volgen ook dit jaar de methode Follow Me.

Ben je geïnteresseerd, geef je op en kom een keer kijken. We komen deze winter ongeveer 10 keer samen: een keer per twee weken op de maandagavond van 19.00 – 20.15u.

Daarnaast doen we een paar keer een gezellige activiteit op vrijdag of zaterdag, zullen we een keer op zondag een andere kerk bezoeken, en gaan we speeddaten met senioren uit de kerk.

Zomerkamp Voorburg (GHZV)

Elk jaar in de vijfde week van de zomervakantie wordt het Gereformeerd Hervormd Zomerkamp Voorburg georganiseerd. De leiding is in handen van twintig enthousiaste vrijwilligers, waarvan het merendeel zelf als kind is mee geweest. Ieder jaar gaan ongeveer tachtig kinderen mee, verdeeld over de junioren (8 t/m 12 jaar) en senioren (13 t/m 17 jaar). Deze twee groepen hebben hun eigen programma, maar natuurlijk komen ze elkaar wel tegen bij bijvoorbeeld de maaltijden en de gezamenlijke sportdag.

Tijdens de kampweek wordt er aandacht besteed aan een verhaal uit de Bijbel. Op zondag is er een gezamenlijke kampdienst, alle andere dagen geven de junioren en senioren een eigen invulling aan het thema van het Bijbelverhaal. Elk jaar genieten de kinderen van een week vol sport, spelletjes en spannende activiteiten. In deze week worden hechte vriendschappen gesloten en bijzondere momenten gedeeld.

Meer weten? Kijk dan op de website: www.ghzv.nl

20+ Studenten en jong volwassenen

20+ lunchbijeenkomsten

Een keer per maand na de zondagse dienst lunchen we samen en gaan daarna in gesprek over geloof (en twijfel), over doen en la-ten, over het leven met God en met elkaar. We doen dat aan de hand van een bijbelgedeelte of een artikel. Dit jaar gaan we verder met het boek van Sam Wells ‘Hoe zullen we leven, Nieuw menselijk zijn en onze sterfelijkheid, behandelt hij een veelheid van onderwerpen, zoals religieus extremisme, migratie, milieu en sociale media’.

Tijd: zondagmiddag van 12.00-13.30 uur; locatie: de Voorhof bij de Oude Kerk. Eerste keer: 13 oktober

contactpersoon:
Dirma Redelijkheid en ds. Giel Schormans

Wenst u in contact te komen met het aanspreekpunt. Klik dan op meer informatie. 

Ouders

Lunchgroep

‘Geloven’ is in deze tijd niet meer vanzelfsprekend. Daar lopen we als ouders tegenaan en daarmee komen ook onze kinderen al jong in aanraking. Omdat wij onze kinderen gelovig willen opvoeden en willen groeien in ons geloof, zoeken we elkaar op. Wij, ouders en kinderen, komen ongeveer een keer in de maand samen in De Voorhof o.l.v. ds. Leneke Marchand. Om samen te eten, plezier te hebben, om elkaar te bevragen, te steunen, en te stimuleren in het leven met God.

Wenst u deel te nemen aan deze lunchgroep of wenst u meer informatie. Klik dan op meer informatie. 

KOFFERTJEPROJECT voor ouders

Bij de doop heeft je kind een belofte meegekregen: de naam van God is met je eigen naam verbonden. Wij geloven dat God je hele leven met je mee gaat. Soms is dat duidelijk voor je, en soms herken je Hem niet. Hoe beter je Hem leert kennen, hoe eerder je Hem op je levensreis ook herkent! In dit koffertje vind je allerlei boekjes en dingen die iets te maken hebben met jullie en met God en we hopen dat dit zal helpen om Hem beter te leren (her)kennen! Nieuwsgierig geworden? Laat ’t ons weten via meer informatie, dan kun je ‘t koffertje 3 weken lenen!

Potluck maaltijd met ouders van 16+jongeren

Vroeger zat je met je kinderen in de kerk, nu zijn die tiener of jongvolwassen (tussen de 16 en ?). Misschien deed je zelf mee in de leiding van de kinderdienst of was je lid van een oudergroep in de kerk. Hoe kijk je terug op die tijd? Is geloven en kerkgaan anders nu je kind (-eren) een eigen wegen zoekt/zoeken? Welke vragen en thema’s houden je nu bezig? Laten we elkaar een keer ontmoeten rond een maaltijd. Ben je geïnteresseerd? klik dan meer informatie, geef dan je naam en emailadres door, dan volgt er een datumprikker. 

Midlifegroep (45-65)

In voor eten en een goed gesprek?

Ben je tussen de 45 en 65, in voor lekker eten en een goed gesprek? Kom dan naar de Midlifegroep. Een keer per zes weken van 18:30-21:00 uur. Meer informatie: Bep van Sloten 

Bent u geintresseerd? neem dan contact op met het aanspreekpunt door te klikken op meer informatie. 

Ouderen

Ontmoetingsmiddagen voor dames

Omdat de reünie van vrouwenvereniging Sanseveria erg gezellig en voor herhaling vatbaar was, worden er in 2020 verspreid over het jaar drie middagen georganiseerd. Alle dames bij deze van harte welkom. (ook als u geen lid bent geweest van Sanseveria.

Heeft u interesse? klik dan op meer informatie. 

Ontmoetingsmiddagen en excursies

De Diaconie organiseert door het jaar heen in de Oude Kerk of in een restaurant ontmoetingsmiddagen, vaak rondom kerkelijke hoogtijdagen. 

Twee keer per jaar kunnen de ouderen in voor- en najaar mee met een gezellig dagje uit.  Een excursie per touringbus naar een bezienswaardigheid of interessante plaats.

Wenst u direct in contact te komen met ons aanspreekpunt, klik dan op meer infomatie.

Vakantieweek Senioren

Ouderen zijn van harte uitgenodigd om mee te doen met de vakantieweken die door het vakantiebureau van de PKN (vakantieweek.nl) en door de samenwerking Invaliden Vakantieweken (SIV) georganiseerd worden. De Diaconie draagt de kosten van het vervoer naar het vakantie-oord en betaalt de kosten van verblijf indien men daar zelf niet de benodigde middelen voor heeft. 

wilt u hier meer informatie over hebben? Klik dan op meer informatie. 

Kerkelijk bezoekwerk

Predikanten, ouderlingen, diakenen en pastorale medewerkers zijn – waar nodig en gewenst – altijd bereid om u te bezoeken. In de eerste plaats betreft dat bezoeken aan zieken, ouderen, mensen die aan huis gebonden zijn, zich eenzaam voelen enz. Maar daarnaast ook aan anderen. U zult echter begrijpen dat in zo’n grote wijk niet iedereen elk jaar be­zocht kan worden. Dit kan als ge­vaar mee­brengen dat er dan (soms) te lang op bezoek gewacht wordt. Vandaar dat de kerken­raad een dringend beroep op u doet om in zo’n situatie contact op te nemen met uw ouderling of predikant om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, of voor anderen, als u weet dat ze daar behoefte aan hebben.

Om inzicht te verkrijgen in de wijkdeling en daarin vertegenwoordigende ouderlingen, diaken en/of pastorale medewerkers, verwijzen wij u graag naar meer informatie. 

App Groepen

Martini Mannengroep

Wie heeft er zin om in goed gezelschap eens in de vier a zes weken bij de Kompaan een borrel te drinken? Het idee is heel simpel: we hebben een appgroep voor mannen van de Oude Kerk uit Voorburg e.o. en eens in de zoveel weken drinken we op donderdag of vrijdagavond een borrel en voeren we het goede gesprek over werk, geloof, sport etc.

In beweging

In 2019 zijn wij begonnen met een initiatief om samen op de wielrenfiets te stappen. Er is een app groep opgezet waar fietsers zich kunnen aanmelden om op een doordeweekse avond een aantal kilometers te fietsen. Wij vertrekken in de omgeving van Voorburg en variëren onze route langs natuur en autoluwe wegen. Heb je zin om deel te nemen en te kijken wanneer het jou schikt om mee te fietsen? 

Dames Leesclub

Wat ontdek je door met anderen over een biografie of een roman te praten? En wat maakt een boek goed? Hoe gaaf is het om ervaringen en wijsheden uit boeken onderling te bespreken?
In september jl. is de Dames leesclub OK gestart. Op woensdag 6 november hadden we een tweede bijeenkomst waarvoor we het boek ‘Zoveel Liefde’ van Edith Schouten lazen; een historische roman over de Voorburgse mevrouw Betsy Groen van Prinsterer.

Op de avond zelf wordt er door een van de deelnemers een korte inleiding gedaan. Het gesprek daarna gaat vooral over hoe het leven van het boekpersonage is geweest, welke keuzes zij heeft gemaakt en wat we daar zelf uit kunnen meenemen. En daarbij is het vooral gezellig!

Als je je wilt aanmelden of (alvast) deelnemen aan de app-groep, laat het weten aan Karin van der Velden-Aleman