KERKMAGAZIN & NIEUWSBRIEF

KerkmagaZin

Nieuwsbrief

PROEF! Het kerkmagaZIN voor de Protestantse Gemeente Voorburg

Het kerkmagaZIN verschijnt 8x per jaar. Leden van de Protestantse Gemeente Voorburg krijgen het blad kosteloos in de bus. 1x per jaar vragen we een vrijwillige bijdrage.
PROEF! is een full-color kerkmagaZIN met interviews, achtergronden en wetenswaardigheden van de Protestantse Gemeente Voorburg. Natuurlijk staan ook de kerkdiensten vermeld en is de achterpagina standaard gereserveerd voor de kinderen.

KerkmagaZin PROEF! nr 1 >>

KerkmagaZin PROEF! nr 2 >>

KerkmagaZin PROEF! nr 3 >>

KerkmagaZin PROEF nr 4 >>

KerkmagaZin PROEF nr 5 >>

KerkmagaZin PROEF nr 6 >>

KerkmagaZin PROEF nr 7 >>

Kopij voor PROEF! mailen naar de redactie: kerkbladredactie@protestantsegemeentevoorburg.nl 
liefst voorzien van een goede foto (minimaal 300 dpi).

Sluiting kopij (altijd 17.00 uur)Verschijningsdatum (onder voorbehoud)

30 november 2020 (kerstnummer)

18 december 2020

Wilt u PROEF! ook thuis ontvangen? Stuur dan een mail