KERKMAGAZIN & NIEUWSBRIEF

KerkmagaZin

Nieuwsbrief

PROEF! Het kerkmagaZIN voor de Protestantse Gemeente Voorburg

Het kerkmagaZIN verschijnt 8x per jaar. Leden van de Protestantse Gemeente Voorburg krijgen het blad kosteloos in de bus. 1x per jaar vragen we een vrijwillige bijdrage.
PROEF! is een full-color kerkmagaZIN met interviews, achtergronden en wetenswaardigheden van de Protestantse Gemeente Voorburg. Natuurlijk staan ook de kerkdiensten vermeld en is de achterpagina standaard gereserveerd voor de kinderen. 

Kopij voor PROEF! mailen naar de redactie: kerkbladredactie@protestantsegemeentevoorburg.nl 
liefst voorzien van een goede foto (minimaal 300 dpi).

PROEF! 2021

KerkmagaZin PROEF! nr 1 –  februari 2021 >>

KerkmagaZin PROEF! nr  2 –  maart   2021 >>

KerkmagaZin PROEF! nr 3 –  mei 2021>>

KerkmagaZin PROEF! nr 4 – juni 2021 >>

KerkmagaZin PROEF! nr 5 – juli 2021>>

KerkmagaZin PROEF! nr 6 – sept 2021>>

Sluiting kopij (17:00 uur)  Verschijning
 27 september 2021 15 oktober 2021
29 november 2021

 17 december 2021


KerkmagaZin PROEF 2020

KerkmagaZin PROEF! nr 1 >>

KerkmagaZin PROEF! nr 2 >>

KerkmagaZin PROEF! nr 3 >>

KerkmagaZin PROEF! nr 4 >>

KerkmagaZin PROEF! nr 5 >>

KerkmagaZin PROEF! nr 6 >>

KerkmagaZin PROEF! nr 7 >>

KerkmagaZin PROEF! nr 8 >>

Wilt u PROEF! ook thuis ontvangen? Stuur dan een mail