KERKMAGAZIN & NIEUWSBRIEF

KerkmagaZin PROEF!

Nieuwsbrief Martini

PROEF! Het kerkmagaZIN voor de Protestantse Gemeente Voorburg

Papieren abonnement PROEF!

PROEF! is een full-color kerkmagaZIN met interviews, achtergronden en wetenswaardigheden van de Protestantse Gemeente Voorburg. Natuurlijk staan ook de kerkdiensten vermeld en is de achterpagina standaard gereserveerd voor de kinderen. 

Met ingang van 2022 werken we voor de papieren editie van PROEF! met betaalde abonnementen.
Als u de zes papieren edities thuis wilt ontvangen, maakt u dan het abonnementsgeld (€ 20,- of € 46,- als u niet woonachtig bent in Leidschendam-Voorburg) over op: NL32 RABO 0373 7311 67 t.n.v. administratie Voorburgs kerkblad, Voorburg o.v.v. uw registratienummer.
De online edities blijven voor iedereen, ook niet-abonnees, kosteloos toegankelijk 

Onderstaand de links naar de al verschenen uitgaven.

Komende uitgaven
Kopij voor PROEF! mailen naar de redactie: kerkbladredactie@protestantsegemeentevoorburg.nl 
liefst voorzien van een goede foto (minimaal 300 dpi).

PROEF!  2023

KerkmagaZin Proef! maart 2023

Sluiting kopij (17.00 uur):      Verschijning:
maandag 08 mei                        vrijdag 26 mei
maandag 25 september           vrijdag 13 oktober
maandag 20 november            vrijdag 08 december

PROEF! 2022

KerkmagaZin Proef! nr 1 maart 2022 >>

KerkmagaZin Proef! nr 2 mei 2022>>  

KerkmagaZin Proef! nr 3  juli 2022>>

KerkmagaZin Proef! nr 4 oktober 2022>>

KerkmagaZin Proef! nr  5 november 2022 >>

KerkmagaZin Proef! nr 6  december 2022 >>

Wilt u PROEF! ook thuis ontvangen? Stuur dan een mail