KERKMAGAZIN & NIEUWSBRIEF

KerkmagaZin PROEF!

Nieuwsbrief Martini

PROEF! Het kerkmagaZIN voor de Protestantse Gemeente Voorburg

Papieren abonnement PROEF!

PROEF! is het full-color kerkmagaZIN met interviews, achtergronden en wetenswaardigheden van de Protestantse Gemeente Voorburg. Natuurlijk staan ook de kerkdiensten vermeld en is de achterpagina standaard gereserveerd voor de kinderen. 

Met ingang van 2023 krijgen alle leden de 4 papieren edities van PROEF! thuisbezorgd, tenzij u heeft gekozen voor het lezen van de digitale versie van het blad of heeft aangegeven dat u het blad niet wenst te ontvangen.

Aan het eind van het jaar ontvangt u een verzoek voor een vrijwillige bijdrage. Uw vrijwillige bijdrage maakt u over op: NL32 RABO 0373 7311 67 t.n.v. administratie Voorburgs kerkblad, Voorburg o.v.v. 2023 en uw registratienummer. (€ 20,- of € 46,- als u niet woonachtig bent in Leidschendam-Voorburg)

De online edities blijven voor iedereen, ook niet-abonnees, kosteloos toegankelijk.

PROEF! 2024

Kopij voor PROEF! mailen naar de redactie: kerkbladredactie@protestantsegemeentevoorburg.nl 
liefst voorzien van een goede foto (minimaal 300 dpi).

 Kopijsluitingverschijningsdatum
2024-03  23 september  11 oktober
2024-04    2 oktober   6 december

PROEF!  2024

KerkmagaZin Proef! maart 2024

KerkmagaZin Proef! mei 2024

PROEF!  2023

KerkmagaZin Proef! maart 2023

KerkmagaZin Proef! mei 2023

KerkmagaZin Proef! oktober 2023

KerkmagaZin Proef! december 2023

PROEF! 2022

KerkmagaZin Proef! nr 1 maart 2022 >>

KerkmagaZin Proef! nr 2 mei 2022>>  

KerkmagaZin Proef! nr 3  juli 2022>>

KerkmagaZin Proef! nr 4 oktober 2022>>

KerkmagaZin Proef! nr 5 november 2022 >>

KerkmagaZin Proef! nr 6  december 2022 >>

Wilt u PROEF! ook thuis ontvangen? Stuur dan een mail