Het Kerkelijk Bureau 
Het Kerkelijk Bureau verzorgt de administratie van de Protestantse kerken in Voorburg.
Adres: Bruijnings Ingenhoeslaan 2, 
           2273 KR Voorburg 
tel: 3863502
Website: Link naar Kerkelijk bureau
E-mail: kerkelijkbureau@protestantsegemeentevoorburg.nl

Openingstijden maandag en donderdag 9.00 – 12.00 uur
U wordt verzocht zoveel als mogelijk deze tijden aan te houden, ook voor telefoontjes, 
zodat de medewerkers van het bureau zo efficiënt mogelijk hun werkzaamheden kunnen doen. 

Rekeningnummers

Betalingen betreffende kerkbalans en/of giften dienen te worden overgemaakt op:
rekeningnummer NL07 RABO 0373 7311 32 t.n.v. Protestantse Gemeente Voorburg inz. kerkbalans.

Collectebonnen zijn te koop voor € 20,-  per kaart. De portokosten bedragen € 0,87 voor 1 t/m 3 kaarten, € 1,74 voor 4 of meer kaarten. Ook is het mogelijk de kaarten af te halen.
Rekeningnummer is: NL07 RABO 0365 9005 16 t.n.v. Protestantse Gemeente Voorburg.

Diaconie: NL27 INGB 0000 2619 19 t.n.v. Protestantse Gemeente Voorburg.

ZWO Werelddiaconaat: NL67 INGB 0009 3507 78 Werkgroep ZWO Prot. Gem. Voorburg.

KerkWijzer leesgeld € 19,50 oer jaar  NL32 RABO 0373 7311 67  t.n.v. Administratie Voorburgs Kerkblad.