IN DAGEN VAN ROUW

De kerk is er ook in dagen van rouw. In de Oude Kerk kan, voorafgaand aan de begrafenis, een dienst gehouden worden. Het leven van de overledene wordt herdacht en er klinken woorden van hoop en troost uit de Bijbel. De dood heeft niet het laatste woord: we leven vanuit de verwachting van een nieuw begin, het is Pasen geweest.

Neem bij overlijden van een dierbare contact op met uw wijkpredikant. Een dienst ter nagedachtenis van de overledene wordt in overleg met de predikant samengesteld. Er is ook gelegenheid voor condoleance.

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (eind november) herdenken we de overledenen. De nabestaanden worden voor deze gedachtenisdienst uitgenodigd.

zie CCS Code : 

 

/* Hides the first accordion item */ .elementor-accordion .elementor-accordion-item:first-child { display: none; }

Predikanten en ouderlingen kunnen ook helpen in de periode die aan het sterven voorafgaat, in het luisteren naar en het verwoorden van uw gevoelens. Momenten van reflectie, rust, stilte, gebed en geloof zijn van groot belang, zeker rondom de dood. Wij willen daarom van harte bijstand verlenen. Geef het daarom vooral door als uzelf of iemand anders ziek is en behoefte heeft aan bezoek van een ouderling of predikant. Hij of zij komt graag bij u thuis of in het ziekenhuis om te spreken over wat u bezig houdt. Het ambtsgeheim waarborgt het vertrouwelijke karakter van dit gesprek. Ook als u jaren niet in de kerk bent geweest of als u uzelf als niet (meer) gelovig beschouwt, schroom niet.

Voor gemeenteleden zijn er, behalve een beperkt bedrag voor de huur van het kerkgebouw,  geen kosten verbonden aan de kerkelijke uitvaart als deze plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Als er door de familie een beroep wordt gedaan op een andere dan de wijkpredikant zijn eventuele kosten van vervanging voor de familie. Medewerking van de organist wordt wel altijd in rekening gebracht.

  • Ook aan het gebruik van De Voorhof (voor bijvoorbeeld condoleance voorafgaand of na afloop van de dienst) zijn wel kosten verbonden.
    Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze koster, of kijken bij verhuur
  • Ook niet-leden kunnen de kerk huren voor kerkelijke uitvaarten.

• Informeer bij een overlijden tijdig bij de koster of de kerk op de door u gewenste datum beschikbaar is.
• Informeer tijdig bij de predikant of hij/zij beschikbaar is op de door u gewenste datum.
• De predikant maakt met u een afspraak om samen met u dienst voor te bereiden.
• Liturgieboekjes dienen zelf te worden gedrukt/gekopieerd, de uitvaartondernemer zorgt hier meestal voor.
• In de kerk kunnen opnames worden gemaakt (alleen diensten die onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad plaatsvinden kunnen worden uitgezonden via kerkomroep)
• Vaste organist bij rouwdiensten in de Oude Kerk is Hans Houtman. Wilt u gebruik maken van de diensten van een andere organist, meld dit dan aan hem.
• Zou u een rouwbrief willen sturen naar de scriba van de Oude Kerk (scriba.oudekerkvoorburg@gmail.com) ? Dit voor onze administratie en eventuele afkondiging in de kerk.