Wijkkerkenraad

De wijkkerkenraad geeft leiding aan onze wijkgemeente en wordt gevormd door de ambtsdragers van de gemeente. In de kerkenraad zijn de volgende ambten vertegenwoordigd: predikanten, ouderlingen, diakenen en ouderling-kerkrentmeesters. Zij dragen verantwoordelijkheid voor het geestelijk en praktisch leven in de gemeente. De kerkenraad vergadert 6x per jaar. Ambtsdragers worden benoemd door de kerkenraad voor de duur van 4 jaar. Daarna is eenmaal verlenging mogelijk.

De scriba (=secretaris) is het eerste aanspreekpunt vanuit de kerkenraad en is te bereiken via scriba.oudekerkvoorburg@gmail.com

Kerkenraad en Pastorale medewerkers

Om te kijken ie van onderstaande mensen in uw wijk werkzaam zijn kunt u de sectie indeling raadplegen.

Predikantds. W.F. Schormans 
Predikantds. H.M. Marchand 
Ouderling kerkrentmeestermw. D.M. Redelijkheid-Gerritsevoorzitter KR
Ouderling Scribamw. M.E. Hartevelt-Breugom 
Ouderlingenmw. J. van Engeldorp Gastelaars 
 hr. A. van Mourikmissionair ouderling 
 hr. R. Schipperslid AK 
 mw. E.W. Schippers-Gijsbers 
 mw. E.I. van Sloten-van de Muntvoorzitter Raad van Kerken L-Vb
 hr. C.H.V. de Villeneuvevoorzitter AK
 mw. M. Walvoort-van Leeuwen 
Ouderlingen kerkrentmeesterhr. M. Assinkvoorzitter colleg van kerkrentmeesters
Penningmeester wijkkashr. R. van der Duin(geen lid KR)
Kerkrentmeesterhr. A. Schoutenbeheer en onderhoud (geen lid KR)
Kerkrentmeesterhr. G. den Engelsmanbeheer (geen lid KR)
Diakenen mw. L. Donnersecretaris CvD
 hr. C. Hoeklid moderamen; voorzitter CvD
 mw. G. van der Hoeven-Pronk 
 mw. M. Plugge 
 hr. J.F.J.A. Pronk 
 mw. D. Sark 
 mw. W. de Villeneuve-van Asbeck 
 mw. A.C. Walraven-van Ham 
Pastoraal medewerkersmw. E. Arons-de Bruijn 
 mw. A. Bannink-Vermerris 
 mw. I.E. Feenstra 
 hr. R.R.F. Kuiters 
 mw. J.P. van Mannekes-Kroon 
 mw. J.W. Plugge-HasenootDe Mantel en Panden
 mw. D.C. Tiemens-Tuijnman 
 mw. F.G.J. Willemsen 
Diakonaal medewerkersmw. G.M. Nauta-Steinhart 
 mw. A. Verschoor-Groen 
Diakonaal taakdragerhr. D.J. Hagedooren 
Organisten
hr. H. Houtman
hr. J. Droogers
cantor-organist
organist
 hr. J. Ploeg  
 mw. L. van den Oever