Testament
Als u gaat denken over uw nalatenschap, denk dan ook eens aan de plaatselijke kerkelijke gemeente. Als u overweegt om onze gemeente in de toekomst te steunen, kunt u dit laten vastleggen in een testament.

U bepaalt zelf wie uw erfgenamen zijn en u kunt de kerkelijke gemeente als (mede)erfgenaam benoemen. Bovendien kunt u in uw testament vermelden dat uw nalatenschap voor een bepaald aspect van het kerkenwerk gebruikt moet worden.

Er is een groepsbeschikking afgegeven waarbij de Protestantse Kerken in Nederland geen successierecht  (nul-tarief) behoeven te betalen over legaten en erfstellingen.

U kunt de kerkelijke gemeente op twee manieren in uw testament opnemen: in de vorm van een legaat of door een erfstelling.

Legaten
U laat de kerkelijke gemeente een legaat na.
Een legaat is een vaststaand bedrag of een bij name genoemd onroerend goed of voorwerp, zoals een huis of een schilderij.

Voorbeeldtekst van een legaat is:
“Ik legateer (eventueel met kosten) en uit te keren binnen zes maanden na mijn overlijden aan de Protestantse gemeente te Voorburg een bedrag in contanten groot  € ……….”.

Erfstellingen
U benoemt de kerkelijke gemeente als erfgenaam voor een deel van de erfenis. Een erfgenaam is een persoon of organisatie die de rechten en plichten van de overledene overneemt.
Als u de kerkelijke gemeente tot (mede) erfgenaam benoemt, betekent dat de kerkelijke gemeente, samen met eventuele andere erfgenamen, verantwoordelijk wordt voor uw nalatenschap. U kunt aangeven hoe groot het percentage is dat iedere erfgenaam erft.

Voorbeeldtekst van een erfstelling:
“Ik benoem tot erfgenaam voor ….. deel de Protestantse Gemeente te Voorburg”.

Notaris
Een testament laat u opmaken door een notaris. Hieraan zijn kosten verbonden. Een eerste oriënterend gesprek bij de notaris is vaak kosteloos.

Nadere informatie
Uw kerkelijke gemeente zal u graag informeren over de mogelijkheden van erfstellingen en legaten.

Vragen
Mocht u meer informatie wensen, neem dan contact op met of raadpleeg:

De notaris
Met algemene vragen kunt u terecht bij de website http://www.notaris.nl/ of
bij de notaristelefoon: 0900-3469393.
U kunt ook een afspraak maken met een notaris bij u in de regio.

Protestantse Gemeente Voorburg
Indien u via een erfstelling of legaat geld achter wilt laten aan de Protestantse Gemeente Voorburg, stellen wij dat zeer op prijs.
Als u behoefte heeft aan nadere informatie, stellen wij voor dat u contact opneemt met:

  1. een kerkrentmeester (link)
  2. het kerkelijk bureau (telefoon 070-3863502)

Giften kunnen worden overgemaakt op rekeningnr. NL42 FVLB 0699641152 tnv. Protestantse Gemeente Voorburg