LEREN

Doelgroepen

Maak kennis met onze activiteiten voor jong tot oud.

Verdieping

Behoefte aan meer kennis over het geloof?

Verdieping

Niet alleen op zondag, ook door de week heen zijn er diverse manieren om elkaar te ontmoeten. Afhankelijk van je behoefte kan je meedoen aan één van de hieronder beschreven activiteiten. Sommige bijeenkomsten zijn elke week, andere zijn eenmalig en er zijn ook speciale bijeenkomsten rondom een bepaald thema. Sommige activiteiten worden door onze zustergemeente ‘de Open Hof’ georganiseerd. Voor alle activiteiten geldt: je bent van harte uitgenodigd!

In verband met de coronamaatregelen kunnen minder activiteiten doorgang vinden. Start van een activiteit wordt gemeld bij Nieuws

BIJBELLEZEN

Bijbellezen in de winter

De nieuwe serie bijbellezingen gaan over het boek Handelingen.
Tot nader order zijn de samenkomsten alleen online te volgen via kerkomroep of kerkdienstgemist.
Zodra het weer mag, komen we samen in de kerk op woensdagavond en donderdagmorgen (zie hieronder).
’s Ochtends en ’s avonds geldt een maximum van 30 deelnemers.

Wat gaan we doen?
In vier avonden lezen we het hele bijbelboek Handelingen van de apostelen. Iedere avond worden de gelezen hoofdstukken kort toegelicht, vervolgens zoomen we in op een hoofdstuk.

Meer informatie, data leest u hier>

De ABC-cursus is bedoeld voor wie meer wil meer weten over het christelijk geloof of zijn kennis weer eens wil opfrissen. Aan de hand van het een reader maken we kennis met de kernthema’s van het christelijk geloof (Bijbel, gebed, doop en avondmaal) en lezen we belangrijke teksten uit het oude en het nieuwe testament. Er is alle ruimte voor gesprek en vragen. Voorkennis wordt niet verondersteld. Deze cursus is tevens een voorbereiding voor hen die gedoopt willen worden of belijdenis willen doen van het geloof.

Wat: ABC-cursus  “Hoopvol leven, ontdek de weg die Jezus wijst”, kennismakingscursus christelijk geloof.

Voor wie: voor wie nieuwsgierig is naar christelijk geloven.

Door wie: ds.Leneke Marchand.

Deze cursus kan voorlopig niet starten, maar als je belangstelling hebt, neem dan contact op met:
 ds.Leneke Marchand (hmmarchand@hotmail.com)

BIJBELKRING
'tekst van de zondag'

Leiding, informatie: ds. Leneke Marchand of ds. Giel Schormans,

.

Deze Kring gaat voorlopig niet door.

KRING

geloofsverdieping

Contactpersoon, opgave: Karin van der Velden-Aleman [e-mailadres]

Leiding: afwisselend groepsleden en predikant

De kring: bij uitstek een plaats waar je verdieping kunt vinden. Een plaats ook waar je in een vertrouwelijke en open sfeer de verbinding kunt leggen tussen christelijk geloof en samenleving, actuele vraagstukken en je eigen leven. Met leden tussen de 30 en 70 jaar. Nieuwe leden van alle leeftijden van harte welkom. De kring bespreekt maandelijks een gedeelte uit een nog uit te kiezen boek (okt t/m apr). Daarnaast lezen we kernteksten uit het Oude en Nieuwe Testament. 

Gemeente GROEIGROEP

van het evangelisch Werkverband

Contactpersoon: Henny Touwen

 

Wij komen elke veertien dagen bij elkaar om te groeien in geloof, gemeenschap en getal. Wij bespreken met elkaar hoe we praktisch christen kunnen zijn: wat heb je deze afgelopen weken meegemaakt; wat raakte je. We komen steeds de zondagavond bij elkaar thuis. Iedereen is bij ons welkom