LEREN

Doelgroepen

Maak kennis met onze activiteiten voor jong tot oud.

Verdieping

Behoefte aan meer kennis over het geloof?

Verdieping

Niet alleen op zondag, ook door de week heen zijn er diverse manieren om elkaar te ontmoeten. Afhankelijk van je behoefte kan je meedoen aan één van de hieronder beschreven activiteiten. Sommige bijeenkomsten zijn elke week, andere zijn eenmalig en er zijn ook speciale bijeenkomsten rondom een bepaald thema. Sommige activiteiten worden door onze zustergemeente ‘de Open Hof’ georganiseerd. Voor alle activiteiten geldt: je bent van harte uitgenodigd!

Nieuwe en incidentele activiteiten worden gemeld bij Nieuws.  


 

Bijbelklas voor beginners

Je staat in een museum voor een schilderij, leest op het bordje dat het een bijbels tafereel is, maar je hebt geen idee. Je zou de bijbel best eens willen lezen, maar je zou niet weten hoe je moet beginnen. Je zit in een spirituele zoektocht, beoefent yoga en maakt kennis met oosterse en westerse filosofieën, maar bent benieuwd of de bijbel ook nog relevant zou kunnen zijn. Herkenbaar? Dan is deze bijbelklas onder leiding van een theoloog iets voor jou. De eerste van zes avonden is op maandag 9 oktober, 20.00. Informatie en opgave Leneke Marchand, 06-28845567, hmmarchand@hotmail.com

Bijbelkring

Ook dit jaar ia er een Bijbelkring onder leiding van ds. Giel Schormans. Een keer in de twee weken op maandagmorgen komen we samen om een gedeelte uit de Bijbel te lezen. De predikant geeft achtergronden en uitleg bij het gelezene, na de pauze is er gelegenheid voor verdieping en gesprek. In 2023 lezen we gedeeltes uit het boek Rechters. In 2024 lezen we de brief van Paulus aan de Filippenzen. 

Wanneer: maandagmorgen van 10.00-11.30 in de Grote Zaal van de Voorhof.

Data; 25 september, 23 oktober, 20 november, 11 december, 8 januari, 22 januari, 5 februari, 26 februari

Leiding, info en aanmelden: ds. Giel Schormans


 

 

Tieners op zoek naar God

Fun, faith, food and friendship. Een plek waar je terecht kunt met je twijfels en vragen. Voor tieners van 12 t/m 17 jaar. Elke twee weken op zondagavond van 18-20.30 in de Voorhof bij de Oude Kerk. De eerste avond is op 2 september. Informatie en opgave Henk Scheper, hscheper@gmail.com


Geloof belijden: als je je geloof wil verdiepen

Zoek je verdieping in je geloof? Ben je toe aan een stap van commitment? Wil je ontdekken hoe het ‘werkt’ om te leven in relatie met God? Lijkt het je wat om dat samen met ouderen en jongeren (17 plus) van de Martiniwijkgemeente te doen? 

Geloof belijden is een tweewekelijkse cursus, waarin je samen op ontdekkingstocht gaat naar de inhoud en de praktijk van geloven. De grote lijnen van het christelijk geloof komen aan bod en we zoeken naar wat het betekent om vandaag in het leven van alledag de weg van Jezus te volgen.

Dit jaar (2023-2024) start de kring Verdieping in de verhalen van Jezus. Centraal staan de onderlinge ontmoeting tussen volgelingen van Jezus en het op een dieper niveau ervaren van de bijbelverhalen over Jezus. Er zijn acht bijeenkomsten gepland.

De avonden beginnen met ontmoeting en delen in het geloof. Vervolgens wordt het verhaal verteld, gevolgd door ruimte voor spirituele verdieping onder leiding van een gespreksleider. Er is ook ruimte voor creatieve verdieping door middel van boetseren, schilderen,  tekenen, breien etc. De verhalen worden verteld volgens de Godly Play-methode door de vertellers van de PKN-gemeenten Leidschendam en Voorburg.

Alle avonden zijn in de Dorpskerk (Damhouderstraat 2a Leidschendam) en beginnen met een inloop tussen 19.30 en 20.00 uur en worden rond 21.30 uur besloten.

Data:

dinsdag 23  januari 2024  De Grootste Gelijkenis, zonder woorden

dinsdag 27 februari 2024  De Grootste Gelijkenis, sleutelmomenten

dinsdag 19 maart 2024  De Grootste Gelijkenis, het werk in Galilea (1)

dinsdag 23 april 2024  De Grootste Gelijkenis, het werk in Galilea (2)

dinsdag 14 mei 2024  De Grootste Gelijkenis, het werk in Judea (1)

dinsdag 11 juni 2024  De Grootste Gelijkenis, het werk in Judea (2)

 

Gesprekskring Verlies en geloof

Er zijn veel soorten van verlies. Verlies van mensen: aan de dood of aan het leven (een kind dat niet meer thuis komt, een echtscheiding). Verlies van gezondheid, van werk. Verlies van een gehoopt toekomstperspectief: kinderloosheid, single blijven. Verlies van je geboorteland.

‘Zoveel soorten van verdriet, ik noem ze niet
Maar een, het afstand doen en scheiden
En niet het snijden doet zo’n pijn
Maar het afgesneden zijn.’
                                                (M. Vasalis, Sotto Voce)

In een verlieservaring kun je je vervreemd voelen, van de mensen om je heen, van God en geloof misschien ook. In de kerk vind je de ene keer troost, maar een volgende keer voel je je onbegrepen. Bij de koffie deel je ook niet zo makkelijk iets van wat jou ten diepste bezig houdt.

Hoe kun je weer verbinding ervaren?  In deze kring willen we daar naar op zoek gaan. Elke avond start met een inhoudelijk gedeelte, waarin het thema ‘verlies’ vanuit een psychologisch en geloofsperspectief wordt belicht. Vervolgens gaan we met elkaar gericht in gesprek.

Wanneer: De woensdagen 11 oktober, 25 oktober, 15 november, 24 januari, steeds om 20.00
Waar: in de Voorhof
Door wie: Betty Telleman (gemeentelid, ervaringsdeskundige en maatschappelijk werker in het Franciscus Gasthuis), ds. Leneke Marchand
Voor wie: maximaal 8 gemeenteleden van de Oude Kerk die elkaar willen ontmoeten rond het thema.

 

Kring Verdieping in de verhalen over Jezus

Bij de eerste bijeenkomsten beginnen we bij het begin van de Bijbel en het begin van het leven van Jezus. De daaropvolgende bijeenkomsten vormen een reeks van zes verhalen over het leven van Jezus en Gods ongrijpbare aanwezigheid in zijn openbare leven, de Grootste Gelijkenis. Onderwerpen die aan bod komen zijn onderwijzing, gemeenschap, roeping van volgelingen en de rust van de sabbat.

Deze kring zal bestaan uit twee groepen: een groep bij de PKN Voorburg  en een groep bij de PKN Leidschendam-Leidschenveen. Beide groepen volgen hetzelfde programma, waardoor het mogelijk is om een avond aan te sluiten bij de andere groep.

De tweede avond is op dinsdag 12 december in de Kruisheuvelkerk in Leidschendam en op 7 december in de Koningkerk in Voorburg .

Anita, Annette en Irma, vertellers Godly Play Voorburg
Paulyn en Wilma, vertellers Godly Play Leidschendam-Leidschenveen

Meer informatie>>

BIJBELKRING
'tekst van de zondag'

Bijbelkring ’tekst van de zondag’

Incidenteel komen we bij elkaar om de bijbelgedeelten die in de komende dienst op het rooster staan met elkaar te bespreken.
De bijeenkomsten worden aangekondigd bij Nieuws.

Leiding, informatie: ds. Leneke Marchand of ds. Giel Schormans

Gemeente GROEIGROEP

van het evangelisch Werkverband

GEMEENTE GROEIGROEP

Contactpersoon: Henny Touwen

Wij komen elke veertien dagen bij elkaar om te groeien in geloof, gemeenschap en getal. Wij bespreken met elkaar hoe we praktisch christen kunnen zijn: wat heb je deze afgelopen weken meegemaakt; wat raakte je. We komen steeds de zondagavond bij elkaar thuis. Iedereen is bij ons welkom

Woman to Woman-kring

WOMAN TO WOMAN KRING: Bidden voor de vervolgde kerk

Contactpersoon: Netty Dondorp, Thilly Walvoort.

Wij (ca.7 vrouwen) komen eenmaal in de twee maanden samen en bidden a.d.h.v. materiaal van Open Doors of dagbladen voor de Vervolgde Kerk en speciaal voor de vrouwen hiervan. Ook wordt vanuit deze kring de Nacht van Gebed georganiseerd. We zouden het een zegen vinden als meer vrouwen vanuit onze kerk mee willen bidden voor het wereldwijde Lichaam van Christus.

 

van het evangelisch Werkverband