LEREN

Doelgroepen

Maak kennis met onze activiteiten voor jong tot oud.

Verdieping

Behoefte aan meer kennis over het geloof?

Verdieping

Niet alleen op zondag, ook door de week heen zijn er diverse manieren om elkaar te ontmoeten. Afhankelijk van je behoefte kan je meedoen aan één van de hieronder beschreven activiteiten. Sommige bijeenkomsten zijn elke week, andere zijn eenmalig en er zijn ook speciale bijeenkomsten rondom een bepaald thema. Sommige activiteiten worden door onze zustergemeente ‘de Open Hof’ georganiseerd. Voor alle activiteiten geldt: je bent van harte uitgenodigd!

Nieuwe en incidentele activiteiten worden gemeld bij Nieuws.  

BIJBELLEZEN

Bijbellezen

We lezen dit seizoen gedeelten uit het bijbelboek 1 Samuel. De predikant geeft achtergronden en uitleg bij het gelezene, na de pauze is er gelegenheid voor verdieping en gesprek.

Ochtendkring
één keer in de maand op dinsdagmorgen van 10.00-11.30 in de grote zaal van de Voorhof (aansluitend gelegenheid het middaggebed bij te wonen).
Data: 28 september, 26 oktober, 23 november, 18 januari, 15 februari, 15 maart, 5 april, 10 mei, 7 juni

Avondkring
één keer in de maand op maandagavond van 20.00-21.30 uur in de grote zaal van de Voorhof.
Data: 27 september, 25 oktober, 22 november, 17 januari, 14 februari, 14 maart, 4 april, 9 mei

Leiding, info en aanmelden: ds. Giel Schormans, wfschormans@hotmail.com

ABC-Cursus

Een kennismakingscursus met het christelijk geloof. Voor wie nieuws-gierig is naar de weg van en met Jezus, maar ook voor wie zijn kennis en betrokkenheid wil opfrissen. We gebruiken dit jaar het boekje ‘Hoopvol leven’ van Gert-Jan Roest als leidraad. Deze cursus bestaat uit zeven donderdagavonden met mogelijkheid tot verlenging voor wie belijdenis wil doen met Pasen.
Maximaal 8 deelnemers.
Eerste avond: donderdagavond 23 september

Wat: ABC-cursus  “Hoopvol leven, ontdek de weg die Jezus wijst”, kennismakingscursus christelijk geloof.

Voor wie: voor wie nieuwsgierig is naar christelijk geloven.

Leiding, informatie en opgave: ds. Giel Schormans (wfschormans@hotmail.com)

BIJBELKRING
'tekst van de zondag'

Bijbelkring ‘tekst van de zondag’

Incidenteel komen we bij elkaar om de bijbelgedeelten die in de komende dienst op het rooster staan met elkaar te bespreken.
De bijeenkomsten worden aangekondigd bij Nieuws.

Leiding, informatie: ds. Leneke Marchand of ds. Giel Schormans

KRING

geloofsverdieping

Contactpersoon, opgave: Karin van der Velden-Aleman [e-mailadres]

Leiding: afwisselend groepsleden en predikant

De kring: bij uitstek een plaats waar je verdieping kunt vinden. Een plaats ook waar je in een vertrouwelijke en open sfeer de verbinding kunt leggen tussen christelijk geloof en samenleving, actuele vraagstukken en je eigen leven. Met leden tussen de 30 en 70 jaar. Nieuwe leden van alle leeftijden van harte welkom. De kring bespreekt maandelijks een gedeelte uit een nog uit te kiezen boek (okt t/m apr). Daarnaast lezen we kernteksten uit het Oude en Nieuwe Testament. 

Gemeente GROEIGROEP

van het evangelisch Werkverband

Contactpersoon: Henny Touwen

 

Wij komen elke veertien dagen bij elkaar om te groeien in geloof, gemeenschap en getal. Wij bespreken met elkaar hoe we praktisch christen kunnen zijn: wat heb je deze afgelopen weken meegemaakt; wat raakte je. We komen steeds de zondagavond bij elkaar thuis. Iedereen is bij ons welkom