LEREN

Doelgroepen

Maak kennis met onze activiteiten voor jong tot oud.

Verdieping

Behoefte aan meer kennis over het geloof?

Verdieping

Niet alleen op zondag, ook door de week heen zijn er diverse manieren om elkaar te ontmoeten. Afhankelijk van je behoefte kan je meedoen aan één van de hieronder beschreven activiteiten. Sommige bijeenkomsten zijn elke week, andere zijn eenmalig en er zijn ook speciale bijeenkomsten rondom een bepaald thema. Sommige activiteiten worden door onze zustergemeente ‘de Open Hof’ georganiseerd. Voor alle activiteiten geldt: je bent van harte uitgenodigd!

Nieuwe en incidentele activiteiten worden gemeld bij Nieuws.  

BIJBELLEZEN

Bijbelkringen

Thema: ‘Aan tafel!’
We lezen in dit jaar (2022-2023) teksten uit het Oude en Nieuwe Testament die over eten en maaltijden gaan. We lezen samen eerst het Bijbelgedeelte. Daarna geeft de predikant uitleg. Vervolgens is er gelegenheid voor vragen en gesprek. Daarnaast zullen we twee van de samenkomsten ons verdiepen in het Heilig Avondmaal. Geschiedenis, theologische ontwikkeling, liturgische achtergronden, betekenis en beleving.

Wanneer?
– Een keer in de twee weken op maandagmorgen van 10.00-11.45 in de Grote zaal van de Voorhof
– Een keer in de twee weken op woensdagavond van 20.00-21.30 in de Kleine Zaal van de Voorhof

Eerste keer: 17 (ochtend) en 19 oktober (avond). We lezen dan Johannes 6.
Leiding en aanmelden bij: ds. Giel Schormans (wfschormans@hotmail.com)

Data: maandagochtend
2022                                 2023
ma. 17 & 31 oktober          ma 16 & 30 januari
ma. 14 & 28 november       ma 13 & 20 februari
ma. 12 december               ma 13 maart


Data: woensdagavond
2022                             2023
wo. 19 oktober              wo 18 januari
wo. 2 & 16 november    wo 1 & 22 februari
wo. 14 december          wo 8 maart

ABC-Cursus

Bij voldoende belangstelling start binnenkort de ABC-cursus, een introductiecursus over het christelijk geloof, in deze kerk. Wil je meer weten van het christelijk geloof? Vroeger wel met de bijbel opgegroeid maar daarin vastgelopen, en op zoek naar een nieuwe manier van bijbel lezen? Welkom! Vraag info of meld je aan bij ds. Leneke Marchand (hmmarchand@hotmail.com)

(Vanaf jan. 2023 gaat deze groep door met wie zich willen voorbereiden op het doen van geloofsbelijdenis, dus ook deze mensen worden uitgenodigd deel te nemen)

De ABC-cursus is een kennismakingscursus met het christelijk geloof. Voor wie nieuws-gierig is naar de weg van en met Jezus, maar ook voor wie zijn kennis en betrokkenheid wil opfrissen. We gebruiken het boekje ‘Hoopvol leven’ van Gert-Jan Roest als leidraad. Deze cursus bestaat uit zeven donderdagavonden met mogelijkheid tot verlenging voor wie belijdenis wil doen met Pasen.
Maximaal 8 deelnemers.

BIJBELKRING
'tekst van de zondag'

Bijbelkring ’tekst van de zondag’

Incidenteel komen we bij elkaar om de bijbelgedeelten die in de komende dienst op het rooster staan met elkaar te bespreken.
De bijeenkomsten worden aangekondigd bij Nieuws.

Leiding, informatie: ds. Leneke Marchand of ds. Giel Schormans

LEESKRING 2 avonden

Leeskring (2 avonden)  

Domweg Gelukkig – een theologische en filosofische verkenning van het streven naar geluk

Leiding, info en aanmelden: ds. Giel Schormans, wfschormans@hotmail.com
Aristoteles zei al dat niets zo menselijk is als het streven naar geluk.
In onze tijd betekent dat voor veel mensen: streven naar genot.

En genieten kun je pas, denken we, als je eerst voldoende bezit hebt verzameld.
Tegelijk merken we dat het niet meevalt gelukkig te zijn of te worden, ook niet als je alles hebt wat je hartje begeert.

Misschien moeten we weer leren om juist het ongeluk te aanvaarden?
Gaat het juist om de kunst van het ongelukkig zijn?Ook als christen kun je je afvragen: in hoeverre moet ik meedoen met dit streven naar persoonlijk geluk?Is dat inderdaad wat God ons wil geven, of gaat het veel meer om de zin van het bestaan, of troost in het bestaan, dan om geluk?

In twee avonden bespreken we dit boekje van dr. Willem Maarten Dekker.
Data: dinsdagavond 5 en 12 oktober 20:00-22:00 uur in de Voorhof

Gemeente GROEIGROEP

van het evangelisch Werkverband

GEMEENTE GROEIGROEP

Contactpersoon: Henny Touwen

Wij komen elke veertien dagen bij elkaar om te groeien in geloof, gemeenschap en getal. Wij bespreken met elkaar hoe we praktisch christen kunnen zijn: wat heb je deze afgelopen weken meegemaakt; wat raakte je. We komen steeds de zondagavond bij elkaar thuis. Iedereen is bij ons welkom

Woman to Woman-kring

WOMAN TO WOMAN KRING: Bidden voor de vervolgde kerk

Contactpersoon: Netty Dondorp, Thilly Walvoort.

Wij (ca.7 vrouwen) komen eenmaal in de twee maanden samen en bidden a.d.h.v. materiaal van Open Doors of dagbladen voor de Vervolgde Kerk en speciaal voor de vrouwen hiervan. Ook wordt vanuit deze kring de Nacht van Gebed georganiseerd. We zouden het een zegen vinden als meer vrouwen vanuit onze kerk mee willen bidden voor het wereldwijde Lichaam van Christus.

 

van het evangelisch Werkverband