LEREN

Doelgroepen

Maak kennis met onze activiteiten voor jong tot oud.

Verdieping

Behoefte aan meer kennis over het geloof?

Verdieping

Niet alleen op zondag, ook door de week heen zijn er diverse manieren om elkaar te ontmoeten. Afhankelijk van je behoefte kan je meedoen aan één van de hieronder beschreven activiteiten. Sommige bijeenkomsten zijn elke week, andere zijn eenmalig en er zijn ook speciale bijeenkomsten rondom een bepaald thema. Sommige activiteiten worden door onze zustergemeente ‘de Open Hof’ georganiseerd. Voor alle activiteiten geldt: je bent van harte uitgenodigd!

Nieuwe en incidentele activiteiten worden gemeld bij Nieuws.  

BIJBELLEZEN

Bijbellezen

We lezen dit seizoen gedeelten uit het bijbelboek 1 Samuel. De predikant geeft achtergronden en uitleg bij het gelezene, na de pauze is er gelegenheid voor verdieping en gesprek.

Ochtendkring
één keer in de maand op dinsdagmorgen van 10.00-11.30 in de grote zaal van de Voorhof (aansluitend gelegenheid het middaggebed bij te wonen).
Data: 28 september, 26 oktober, 23 november, 18 januari, 15 februari, 15 maart, 5 april, 10 mei, 7 juni

Avondkring
één keer in de maand op maandagavond van 20.00-21.30 uur in de grote zaal van de Voorhof.
Data: 27 september, 25 oktober, 22 november, 17 januari, 14 februari, 14 maart, 4 april, 9 mei

Leiding, info en aanmelden: ds. Giel Schormans, wfschormans@hotmail.com

ABC-Cursus

Een kennismakingscursus met het christelijk geloof. Voor wie nieuws-gierig is naar de weg van en met Jezus, maar ook voor wie zijn kennis en betrokkenheid wil opfrissen. We gebruiken dit jaar het boekje ‘Hoopvol leven’ van Gert-Jan Roest als leidraad. Deze cursus bestaat uit zeven donderdagavonden met mogelijkheid tot verlenging voor wie belijdenis wil doen met Pasen.
Maximaal 8 deelnemers.
Eerste avond: donderdagavond 23 september

Wat: ABC-cursus  “Hoopvol leven, ontdek de weg die Jezus wijst”, kennismakingscursus christelijk geloof.

Voor wie: voor wie nieuwsgierig is naar christelijk geloven.

Leiding, informatie en opgave: ds. Giel Schormans (wfschormans@hotmail.com)

BIJBELKRING
'tekst van de zondag'

Bijbelkring ’tekst van de zondag’

Incidenteel komen we bij elkaar om de bijbelgedeelten die in de komende dienst op het rooster staan met elkaar te bespreken.
De bijeenkomsten worden aangekondigd bij Nieuws.

Leiding, informatie: ds. Leneke Marchand of ds. Giel Schormans

LEESKRING 2 avonden

Leeskring (2 avonden) : dinsdag 5 en 12 oktober 2021
Domweg Gelukkig – een theologische en filosofische verkenning van het streven naar geluk

Leiding, info en aanmelden: ds. Giel Schormans, wfschormans@hotmail.com
Aristoteles zei al dat niets zo menselijk is als het streven naar geluk.
In onze tijd betekent dat voor veel mensen: streven naar genot.

En genieten kun je pas, denken we, als je eerst voldoende bezit hebt verzameld.
Tegelijk merken we dat het niet meevalt gelukkig te zijn of te worden, ook niet als je alles hebt wat je hartje begeert.

Misschien moeten we weer leren om juist het ongeluk te aanvaarden?
Gaat het juist om de kunst van het ongelukkig zijn?Ook als christen kun je je afvragen: in hoeverre moet ik meedoen met dit streven naar persoonlijk geluk?Is dat inderdaad wat God ons wil geven, of gaat het veel meer om de zin van het bestaan, of troost in het bestaan, dan om geluk?

In twee avonden bespreken we dit boekje van dr. Willem Maarten Dekker.
Data: dinsdagavond 5 en 12 oktober 20:00-22:00 uur in de Voorhof

Gemeente GROEIGROEP

van het evangelisch Werkverband

Contactpersoon: Henny Touwen

 

Wij komen elke veertien dagen bij elkaar om te groeien in geloof, gemeenschap en getal. Wij bespreken met elkaar hoe we praktisch christen kunnen zijn: wat heb je deze afgelopen weken meegemaakt; wat raakte je. We komen steeds de zondagavond bij elkaar thuis. Iedereen is bij ons welkom