Diensten in de lockdown

Op18 december heeft de overheid bekend gemaakt dat Nederland weer in lockdown gaat.
Na overleg met het CIO komt de PKN met de volgende aanbevelingen.

Dat betekent dat vanaf de ochtend van 19 december de kerkdiensten daarom helaas alleen digitaal te volgen zal zijn. We willen u dan ook vragen thuis de dienst mee te beleven, ook al had u daarvoor een uitnodiging ontvangen. Meewerkenden aan de dienst worden uiteraard wel verwacht.

Maar via Kerkdienstgemist of Kerkomroep kunt u de diensten meebeleven rechtstreeks of naderhand terugkijken.

Over de diensten rond de Kerstdagen :

Kerstnachtdienst vrijdag 24 december:
Eén dienst om 20.00 uur, uitsluitend digitaal. Te volgen op www.kerkomroep.nl of kerkdienstgemist.nl
1e Kerstdag zaterdag 25 december:
Eén dienst om 10.00 uur, uitsluitend digitaal. Te volgen op www.kerkomroep.nl of kerkdienstgemist.nl
2e Kerstdag zondag 26 december:
Ds. Jaap v.d. Meent gaat voor. Dienst om 10.00 uur, uitsluitend digitaal. Te volgen op www.kerkomroep.nl of
kerkdienstgemist.nl
Oudjaar vrijdag 31 december:
Ds. Els v.d. Wolf gaat voor. Dienst om 19.00 uur, uitsluitend digitaal. Te volgen op www.kerkomroep.nl of
kerkdienstgemist.nl

Alle zondagse erediensten voorlopig tot zondag 14 januari zijn zoals gebruikelijk om 10.00 uur, maar uitsluitend digitaal te volgen op www.kerkomroep.nl of www.kerkdienstgemist.nl

Omdat we ons houden aan de richtlijnen van PKN en de overheidsregels die gelden voor het onderwijs en Buiten Schoolse Opvang, kunnen ook de tieners en de basisschoolkinderen, hoe spijtig ook, in ieder geval tot zondag 9 januari nog niet bij elkaar komen.

Onze tieners zullen naar verwachting wel een bijdrage leveren aan de dienst op kerstavond. En gelukkig hebben de kinderen van de kinderdienst afgelopen zondag een heel mooi kinderkerstfeest met elkaar kunnen vieren. Als gemeente konden we daar via internet getuige van zijn. Daardoor werd het een geweldig feest voor ons allemaal.
Heeft u niet mee kunnen kijken zondagmiddag dan kan dat natuurlijk alsnog via kerkdienstgemist.nlJammer dat we het geboortefeest van de Redder van deze wereld opnieuw met beperkingen zullen moeten vieren. Tegelijk bepaalt het ons op een heel eigen wijze bij de vreugde van het kerstfeest: “Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen” (Jesaja 9:1)

Namens kerkenraad en predikanten,

Dirma Redelijkheid voorzitter.

Comments are closed.