Meedoen

Zingen

Bent u benieuwd naar onze cantorij dan wel onze organisten?

Ontmoeten

Wij ontmoeten elkaar ook tijdens koffieochtenden een samen eten momenten

Zingen

Marianne-Cantorij

Hou je van zingen? Zing dan mee! De Marianne-cantorij is een enthousiaste club mensen die op dinsdagavond van 19:45 tot 21:15 uur repeteert in de kerk onder leiding van dirigent Hans Houtman. De Cantorij werkt mee in een aantal zondagse erediensten, met name in bijzondere diensten (Kerst, Pasen, Pinksteren, startzondag, zondag voleinding) en in muzikale vesperdiensten. De cantorij telt momenteel 29 leden, maar nieuwe zangers/zangeressen zijn natuurlijk altijd welkom!

Dirigent: Hans Houtman
Contactpersoon: Jetteke Sjouke

Organisten

Maak kennis met onze organisten Hans Houtman en Jan Droogers.

Ontmoeten

Koffieochtenden

zijn op elke eerste maandag van de maand van 10:00 tot 12:00 uur, met uitzondering van  augustus. De ochtenden vinden plaats in de Voorhof. Wandel gerust binnen voor een kopje koffie of thee en iets lekkers, voor een praatje of een goed gesprek. U bent van harte welkom!

Data voor 2023: maandag 2 januari, 6 februari, 6 maart, 3 april, 1 mei, 5 juni, 3 juli, 4 september, 2 oktober, 6 november en 4 december om 10.00 uur.

Contactpersoon: Edith van Kalsbeek

Samen eten

‘Samen eten’ is vooral gericht op samenzijn en ontmoeten van mensen van binnen en buiten de kerkgemeenschap van onze wijk, over alle leeftijden heen. ‘Eten moet je toch, dus kan je dat zeker ook samen doen’, zegt Gerda van der Hoeven, initiatiefneemster. ‘Samen eten’ heeft een laagdrempelig karakter en er is geen kerkelijke activiteit rondom de inhoud van de maaltijd.

Wat en hoe
Een driegangen verrassingsmenu voor € 8.50. Sap: € 1,-; wijn: € 1,50. Aanmelden kan t/m de zaterdag voor de maaltijd bij Janny van der Heide, email: jannyvanderheide@versatel.nl Of op de zondag voor de maaltijd bij Gerda van der Hoeven, na de kerkdienst.

Wanneer
U bent vanaf 17:15 uur welkom, elke 2de en 4de dinsdag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. De maaltijd begint om 17:45 uur en is 19:15 uur afgelopen.
Data: 10 en 24 oktober, 14 en 28 november en 12 december 2023 en 9 en 23 januari 2024.

Waar
In de Voorhof, naast de kerk, Herenstraat 77, 2271 CC Voorburg (tel. 070- 386 32 20)

Helpen

Hulp krijgen

Diaconie (grieks: diakonia) is een woord uit de bijbel en betekent ‘dienst’. Mensen uit hun isolement halen, hulp bieden bij financiële en sociale noden in binnen- en buitenland, en de kerkelijke gemeente bewust maken van hun diaconale taak, dat is de primaire taak van de diaconie. Hiermee geven we concrete invulling aan wat we geloven dat het volgen van Jezus Christus betekent: het omzien naar de naaste, zeker de naaste in nood. Dit wordt gedaan door onze diakenen zelf of op initiatief van diakenen.

Hulp bieden

Wil je meedoen? wij zijn altijd op zoek naar mensen die op vrijwillige basis of op basis van vacatures een bijdrage willen leveren met ons.