Nieuwe ambtsdragers gezocht

Met ingang van januari 2022 komt er een einde aan de ambtstermijnen van een aantal van onze kerkenraadsleden, daarmee ontstaan er dus vacatures in de kerkenraad.

Wij willen u van harte uitnodigen om namen van mogelijke kandidaten voor het ambt van ouderling of dat van diaken in te dienen bij de kerkenraad.

Dat kan bij onze scriba Melinda Hartevelt-Breugom (scriba.oudekerkvoorburg@gmail.com), gedurende de hele maand november.

In december zullen deze gemeenteleden dan benaderd worden om hen te vragen of zij bereid zijn een ambt te aanvaarden. Na verdere besluitvorming hierover in de kerkenraad zal de bevestigingsdienst naar verwachting begin februari plaatsvinden.

Comments are closed.