Nieuwjaarswens

Nieuwjaarsgroet Martini Wijkgemeente 1 januari 2021

Beste gemeenteleden,

Via onze “hoffotograaf” en missionair ouderling Arjan van Mourik ontvingen we een schitterend jaaroverzicht van onze Martini-gemeente over 2020.
En wat heb ik me verbaasd, en u wellicht ook.
Want was dat dit nu het jaar van de corona maatregelen?
Het jaar van de online kerkdiensten?
Het jaar van het alleen op uitnodiging of soms zelfs helemaal niet naar de kerk kunnen gaan op zondagmorgen?
Het jaar waarin het ongewone haast gewoon lijkt te zijn geworden?
De foto-impressie laat toch ook iets heel anders zien.
Een geloofsgemeenschap verbonden in geloof, hoop en liefde.
Een geloofsgemeenschap waar zo velen, gemeentelenden, predikanten, kosters, organisten, kerkenraad, ondanks de beperkingen zich zo geweldig hebben ingezet.
Waar “Houd moed heb lief “ hoog in het vaandel staat, en niet alleen op de vaandels en banner bij de kerk.
Waar nog steeds de deuren van de kerk dagelijks geopend zijn voor een middaggebed, voor een moment van ontmoeting met de Heer en met elkaar.
Waar grote dankbaarheid is voor alle initiatieven en alles wat er nieuw is ontstaan.
Een geloofsgemeenschap “Waar de Geest ritselt” (titel beleidsplan) ondanks, of juist misschien wel dankzij, alle beperkingen.
Dat we ook in het nieuwe Anno Domini 2021 net als de psalmist van psalm 36 ons geborgen mogen weten, mogen schuilen in de schaduw van Zijn vleugels, dat Hij de bron van al het leven is en dat wij licht zijn door Zijn licht.

Dat dat licht voor een ieder van ons een helder licht mag zijn, waar we ook in 2021 van harte van zullen delen!

Dirma Redelijkheid, voorzitter

In goede machten liefderijk geborgen verwachten 
wij getroost wat komen mag
God is met ons des avonds en des morgens
is zeker met ons elke nieuwe dag

Dietrich Bonhoeffer. (NLB 511;7)

Comments are closed.