Diakonie (gr. diakoneia) is een woord uit de bijbel en betekent ‘dienst’. De diaconie is een groep ambtsdragers die de gemeenteleden helpen concrete invulling te geven aan wat we geloven dat het volgen van Jezus Christus betekent: het omzien naar de naaste, zeker de naaste in nood. Zij worden daarbij ondersteund door gemeenteleden, de diaconale medewerkers. 

Een greep uit de activiteiten vanuit de diaconie: 

  • Collecteren in de kerkdiensten en assisteren bij het Heilig Avondmaal;
  • Projecten ondersteunen waarbij gemeenteleden direct zijn betrokken;
  • Ouderenbeleid coördineren; 
  • Duurzaamheid onder de aandacht brengen;
  • Vervoer van ouderen naar de kerk of andere activiteiten;
  • Organiseren van uitjes en ontmoetingsmiddagen voor ouderen
  • Het organiseren van koffieochtenden en gezamenlijke maaltijden
  • Ondersteuning geven bij het op orde brengen van de financiën;
  • Noodhulp bieden.
  • Financiële steun aan projecten in binnen- en buitenland.

Meer informatie