OP ZOEK NAAR GOD

ABC-Cursus

De ABC-cursus is een oriëntatiecursus christelijk geloof en bedoeld voor wie meer wil meer weten over het christelijk geloof of zijn kennis weer eens wil opfrissen.

Waarom Jezus?

Via de website waaromjezus.nl kun je een online cursus volgen over het christelijk geloof. Vier weken lang bestudeer je het cursusmateriaal en stel je vragen aan een persoonlijke e-coach.

Persoonlijk gesprek

Ben je op zoek en wil je graag daar eens met iemand over van gedachten wisselen? Schroom niet en neem contact op met een van onze voorgangers, zij maken graag tijd voor je. 

Bezoek een kerkdienst of activiteit

Onze kerkdiensten en (meeste) doordeweekse activiteiten staan open voor gasten. Weet je welkom om een keer te komen kijken, het verplicht je tot niets.