De Orgels van de Oude Kerk
en de
Stichting Orgelconcerten Oude Kerk Voorburg

Stichting Orgelconcerten Oude Kerk Voorburg

De Stichting Orgelconcerten Oude Kerk Voorburg organiseert orgelconcerten op het prachtige Marianne-orgel (van Bätz-Witte uit 1879).
Zie voor het programma: www.stichtingorgelconcertenoudekerkvoorburg.nl

Donaties voor het in stand houden van deze concerten kunt u storten op:
IBAN-rekening:  NL89 INGB 0003 6014 83 t.n.v. Stichting Orgelconcerten Oude Kerk Voorburg

Onze dank daarvoor! 

 
De concerten worden mede mogelijk gemaakt door onze donateurs en de sponsoren:
De Vos Verf – Stichting Sint Nicolaas Gasthuis – KopiePlus

Geschiedenis van de orgels in de Oude of Martinikerk

De Oude of Martinikerk van Voorburg kent een bijzondere orgelgeschiedenis. De stichting van een orgel, daterend uit het jaar 1800 en de voltooiing van een fraai tweeklaviers orgel door de Leeuwarder orgelmaker L. van Dam in 1806 heeft destijds in de regio veel indruk gemaakt. In de jaren 1878 en 1879 werd dit orgel vervangen door een orgel vervaardigd door de orgelmaker Johan Frederik Witte te Utrecht. Hij was de zoon Christian Gottlieb Friedrick Witte, die het beroemde orgelmakershuis van Bätz, onder de naam van Fa. J. Bätz & Co voortzette. Dit Witte-orgel was een geschenk van H.K.H. Prinses Marianne, de jongste dochter van Koning Willem I, die lange tijd in Voorburg woonde. Vandaar dat dit Witte-orgel in Voorburg het Marianneorgel wordt genoemd.

De beelden die tot juli 1879 het Van Damorgel flankeerden, bevinden zich nog steeds naast het huidige Marianneorgel en maken, samen met de orgelzolder en de achterwand uit 1806, deel uit van de schitterende entourage.

In 1968 is door Flentrop Orgelbouw een nieuw 2 voets register aan het tweede manuaal toegevoegd en de manier waarop dit gebeurd is dwingt respect af.

De Firma Hendriksen & Reitsma heeft in 1976 een aantal wijzingen doorgevoerd met het doel om de klank van het orgel te moderniseren. Tijdens twee bezoeken eind 2018 viel het orgeladviseur Dirk Bakker op hoe zorgvuldig en conserverend het orgel technisch onderhouden is, ook qua stemming en stemmingsinrichtingen.

informatie over het hoofdorgel

Kabinetorgel

 

Het orgel is omstreeks 1800 gebouwd en komt oorspronkelijk uit particulier bezit. De meeste pijpen klinken goed. De motorkist is goed gemaakt en zowel de motor als de orgelwind zijn nauwelijks te horen. Het speelmechaniek en het versleten toetsbeleg zal aangepast worden en een aantal metalen orgelpijpen moet gerestaureerd worden, omdat ze geen goede toon meer geven. Het klavier ligt onnatuurlijk hoog omdat extra regels onder het orgel zijn aangebracht voor de windkanalisatie. Het windkanaal wordt aangepast zodat het klavier weer op normale hoogte komt te liggen.

informatie over het kabinet orgel