Ontmoetingsmiddag

Dames

Ontmoetingsmiddagen voor dames

Omdat de reünie van vrouwenvereniging Sanseveria erg gezellig en voor herhaling vatbaar was, worden er een paar keer per jaar middagen georganiseerd. Alle dames bij deze van harte welkom. (ook als u geen lid bent geweest van Sanseveria).

Helaas liggen deze activiteiten nu stil vanwege de maatregelen tegen corona.

Contactpersonen: Marjan Adams  06-24612797, Irene Feenstra 06-10740485 en Jeanette Verwoerd 06-48852763  

Excursies

Ouderen

Ontmoetingsmiddagen en excursies

De Diaconie organiseert door het jaar heen in de Oude Kerk of in een restaurant ontmoetingsmiddagen, vaak rondom kerkelijke hoogtijdagen. 

Twee keer per jaar kunnen de ouderen in voor- en najaar mee met een gezellig dagje uit.  Een excursie per touringbus naar een bezienswaardigheid of interessante plaats.

Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen met diaken Cor Hoek

Vakantieweek

Voor senioren met zorgbehoefte

Vakantieweek Senioren

Ouderen worden van harte uitgenodigd om mee te doen met de vakantieweken die door het vakantiebureau van de PKN (vakantieweek.nl) en door de samenwerking Invaliden Vakantieweken (SIV) georganiseerd worden. De Diaconie draagt de kosten van het vervoer naar het vakantie-oord en betaalt de kosten van verblijf indien men daar zelf niet de benodigde middelen voor heeft.

Zorgeloos genieten tijdens begeleide vakantie

Als u graag op vakantie wilt in Nederland maar ertegenop ziet om de vakantie zelf te regelen, kunt u kiezen voor een van de 76 vakanties van Hetvakantiebureau.nl. Tijdens deze vakanties voor senioren helpen onze vrijwilligers u bij praktische zaken en begeleiden u bijvoorbeeld bij uitstapjes of bij de diverse activiteiten. Heeft u zorg nodig? Onze gediplomeerde verpleegkundigen en verzorgenden continueren de zorg zoals u dat thuis gewend bent. Zij staan 24 uur per dag voor u klaar.

Protestantse identiteit
Alle Vakanties met Aandacht hebben een open protestants-christelijk karakter. Een dominee of pastoraal medewerker verzorgt de viering en is beschikbaar voor een goed gesprek als u daar behoefte aan heeft.

Deze vakanties worden met steun van Alzheimer Nederland georganiseerd.

Op www.hetvakantiebureau.nl kunt u de Vakantiegids inzien en het reserveringsformulier downloaden.

Kerkelijk bezoekwerk

Predikanten, ouderlingen, diakenen en pastorale medewerkers zijn – waar nodig en gewenst – altijd bereid om u te bezoeken. In de eerste plaats betreft dat bezoeken aan zieken, ouderen, mensen die aan huis gebonden zijn, zich eenzaam voelen enz. Maar daarnaast ook aan anderen. U zult echter begrijpen dat in zo’n grote wijk niet iedereen elk jaar be­zocht kan worden. Dit kan als ge­vaar mee­brengen dat er dan (soms) te lang op bezoek gewacht wordt. Vandaar dat de kerken­raad een dringend beroep op u doet om in zo’n situatie contact op te nemen met uw ouderling of predikant om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, of voor anderen, als u weet dat ze daar behoefte aan hebben.

De wijk is opgedeeld in secties waarin ouder­lingen, diakenen en/of pastorale mede­wer­kers werkzaam zijn. De sectie-inde­ling treft u hier aan.

Bovenstaande geldt niet al­leen voor de volwas­sen ge­meenteleden. Ook brengen we graag een bezoek aan jongeren uit de wijk die daar­aan behoefte heb­ben!

Wenst u bezoek? Neem dan contact op via het contactformulier of via uw wijkouderling.

Bezoekdames
Deze groep actieve vrouwen vervult al jaren een belangrijke taak in het bezoekwerk in de wijkgemeente. De groep kan uitbreiding gebruiken.