Welkom bij de Protestantse Wijkgemeente Martini in Voorburg

veelvormig,

een in Christus,

bewogen door de Geest.

“Ontmoeting met God en elkaar, hart voor mensen en vreugde om de bevrijdende kracht van het evangelie van Jezus Christus, de levende Heer”.

De Protestantse wijkgemeente Martini is een levendige gemeenschap van mensen die elkaar aanmoedigen en steunen om in het dagelijks leven volgeling te zijn van Jezus Christus. 

De kerk is voor ons een oefenplek om elkaar te leren aanvaarden, lief te hebben en te dienen, zoals Jezus zijn leerlingen opdroeg. Daarom is er in onze gemeenschap plek voor iedereen.

Samen met wijkgemeente ‘de Open Hof’ vormen wij de Protestantse Gemeente Voorburg (deel van de Protestantse Kerk in Nederland)

Nieuws
Pinksteren 2020: Gezamenlijk gemaakt Pinksterkunstwerk

Pinksteren 2020: Gezamenlijk gemaakt Pinksterkunstwerk

Gemeenteleden hebben de duifjes gevouwen. Pinksteren: veelkleurig, aan elkaar verbonden door Christus, bewogen door de Geest. ...
Bijbellezen in de zomer: de kerk

Bijbellezen in de zomer: de kerk

Wat betekent het om deel van de kerk te zijn, deel van Christus’ lichaam? Hoe zullen wij levenals kerk? Hoe zag de vroege kerk zichzelf? In de Coronacrisis worden deze vragen spannender dan ooit. Wat is in deze omstandigheden onze roeping, onze diepste identiteit alsgeloofsgemeenschap? Vanaf Pinksteren luisteren we iedere woensdag van 20.00- 20.45 uur ...
Collectes bij de digitale diensten

Collectes bij de digitale diensten

Bedankt voor Uw bijdrage in tijden van CORONA Allereerst willen wij u bedanken voor de giften die u de afgelopen periode van maart t/m eind mei in plaats van uw bijdrage aan de wekelijkse collecten stortte op de rekeningen van Diaconie en Kerkrentmeesters. Door CORONA is het voorlopig nog niet mogelijk om op de gebruikelijke wijze ...
Oude Kerk dagelijks open van 11.00-13.00 uur

Oude Kerk dagelijks open van 11.00-13.00 uur

Van maandag t/m zaterdag is de kerk open van 11 tot 13 uur. Om 12.00 is er een kort middaggebed dat vanuit de kerk wordt uitgezonden. Nadat de klok heeft geluid wordt het Onze Vader gebeden, wordt een psalm gelezen en is er een gebed. Alles met inachtneming van de maatregelen ivm corona. Het gebedsmoment ...
Telefooncirkel

Telefooncirkel

Telefooncirkels met vraag van de week ‘Ik woon hier nog niet zo lang en kende nog niet veel mensen in de kerk. Nu sluit ik nieuwe vriendschappen.’ ‘Zo leuk om ook eens een jong iemand te spreken!’ Zomaar twee reacties van mensen die meedoen aan de telefooncirkels. Er ontstaan nieuwe contacten en bestaande contacten verdiepen ...
Bericht van de kerkpostbode

Bericht van de kerkpostbode

Nadat de kinderdienst de kinderen heeft opgeroepen te tekenen en knutselen voor oudere gemeenteleden zijn er al heel veel kaarten, knutsels en tekeningen bij ons binnengekomen en weer doorgestuurd. Nog niet alle mensen van de kerk zijn aan de beurt geweest voor deze kinderpost. Daarom roepen we de kinderen op vooral door te gaan. De postbode ...
Agenda
Geen evenementen gevonden!
Meer laden

Over ons

Profiel van de gemeente

De wijkgemeente Martini is een kerkelijke gemeenschap in het oude centrum van Voorburg. Na een periode van grote veranderingen in kerkelijk Voorburg, is een wijkgemeente ontstaan met een nieuw elan. De instroom van nieuwe gemeenteleden, ook van buiten de kerk, en de verjonging die in de gemeente gaande is, geven hoop voor de toekomst.

‘Gemeente met een kerkgebouw als missionair vertrekpunt’, een ‘gastvrije gemeente’ en ‘de lerende/reflecterende gemeente met hart voor cultuur’ blijken typeringen te zijn die als kenmerkend worden ervaren voor onze gemeente. Ons kerkgebouw met nieuw interieur spreekt zijn eigen taal: het blijkt een huis voor de ziel, een plaats waar je op adem kunt komen. Een veilige plek ook, waar voor iedereen een plaats is. Gasten noemen de verwelkomende sfeer en gastvrijheid als belangrijke kenmerken.

De eredienst op zondag, doordeweekse ontmoetingen rondom Gods woord en jeugd- en jongerenbeleid vormen het hart van onze gemeente. In Voorburg ervaren wij een missionaire roeping en weten wij ons verbonden met de kerken rondom ons. Het geloof in Jezus Christus is voor ons richtinggevend. De Bijbel, verhaal van God en mensen, vormt de grond onder onze voeten en wijst ons de weg waarop wij gaan. Van onze Joodse wortels zijn wij ons bewust: door Israël immers zijn wij in aanraking gekomen met het evangelie. Onze naasten, binnen de gemeente, in Leidschendam-Voorburg en in de wereld, hopen wij nabij te zijn en te dienen in het diaconaat. Zorg voor de schepping zien wij als een wezenlijke opdracht vanuit ons geloof.

Typering van de diensten

In de zondagse kerkdienst richten wij ons op de Drie-enige God en staat het goede nieuws van Jezus Christus centraal: wat betekent het om volgeling van Hem te zijn in deze tijd, op je werk, bij je studie, binnen je gezin, in de straat en in je familie? 

De liturgie is te typeren als: verzorgd en persoonlijk, ruimte voor stilte, participatie van gemeenteleden (lectoren verzorgen de schriftlezing, tieners begeleiden met enige regelmaat een lied).

Wij zingen uit het Nieuwe Liedboek, aangevuld met andersoortige liederen (evangelisch, Taizé), passend in de liturgie. Kinderen zijn welkom aan het Heilig Avondmaal.

Shopping Basket