Welkom bij de Protestantse Wijkgemeente Martini in Voorburg

Welkom in de kerk
Zondag 10.00 uur dienst
Maandag t/m vrijdag 11.45 - 13.00 uur (12.00 uur middaggebed)

veelvormig,

een in Christus,

bewogen door de Geest.

“Ontmoeting met God en elkaar, hart voor mensen en vreugde om de bevrijdende kracht van het evangelie van Jezus Christus, de levende Heer”.

De Protestantse wijkgemeente Martini is een levendige gemeenschap van mensen die elkaar aanmoedigen en steunen om in het dagelijks leven volgeling te zijn van Jezus Christus. 

De kerk is voor ons een oefenplek om elkaar te leren aanvaarden, lief te hebben en te dienen, zoals Jezus zijn leerlingen opdroeg. Daarom is er in onze gemeenschap plek voor iedereen.

Samen met wijkgemeente ‘de Open Hof’ vormen wij de Protestantse Gemeente Voorburg (deel van de Protestantse Kerk in Nederland)

Nieuws
Een nieuwe koster!

Een nieuwe koster!

Blij zijn we dat we u mee kunnen delen dat de kostersvacature in onze Oude Kerk is ingevuld.De kerkenraad is enorm verheugd dat Melinda Hartevelt, inderdaad onze scriba, deze functie gaat invullen. Met ingang van 1 maart a.s. wordt zij onze nieuwe koster. Wij hebben er alle vertrouwen in dat Melinda, enthousiast als we haar ...
>
Parkeerontheffing kerkterrein

Parkeerontheffing kerkterrein

Al weer 3 jaar geleden is de kentekenhandhaving in het Huygenskwartier ingevoerd. Dit betekent dat binnenkort de meeste ontheffingen weer aflopen en opnieuw aangevraagd moeten worden. Indien u in het verleden een ontheffing heeft aangevraagd, heeft u tevens een mail gekregen met de bevestiging. Een jaar na datum van deze mail is de datum tot ...
>
Activiteitengids 2021-2022

Activiteitengids 2021-2022

  De nieuwe activiteitengids is uit!   ...
>
Nederlandse Bijbelvertaling 2021 (NBV21)

Nederlandse Bijbelvertaling 2021 (NBV21)

De NBV21 is een herziening van de Nederlandse Bijbelvertaling 2004, het jaar waarin de Protestantse Kerk Nederland tot stand kwam. Met de NBV21 is het vertaalproces voltooid dat lang voor 2004 is begonnen. De NBV (2004) kreeg van de synode een hartelijke aanbeveling. Dat zal ook gelden voor de NBV21, als deze in november officieel ...
>
Geef je op voor de Basiscurus Christelijk geloof

Geef je op voor de Basiscurus Christelijk geloof

Binnenkort begint de ABC cursus weer. Een kennismakingscursus christelijk geloof. Met een gemêleerde groep mensen behandelen we thema’s als: Geloof ik? Wie is Jezus? De Bijbel en Bidden. Ook geschikt als voorbereiding op de doop of het doen van belijdenis. Download deze  Flyer ABC ...
>
KPV ds. Leneke Marchand

KPV ds. Leneke Marchand

De leergang Klinisch Pastorale Vorming, die ik afgelopen jaar had zullen doen, gaat nu eindelijk beginnen. Ik zie er naar uit om met collega’s grondig te gaan leren en reflecteren over ambt, pastoraat, kerk en mijn eigen plaats daarin. Van 6 t/m 22 september ben ik steeds de maandag tot en met de woensdag in ...
>
Agenda
Aankomende kerkdiensten
Geen evenementen gevonden!

Over ons

Profiel van de gemeente

De wijkgemeente Martini is een kerkelijke gemeenschap in het oude centrum van Voorburg. Na een periode van grote veranderingen in kerkelijk Voorburg, is een wijkgemeente ontstaan met een nieuw elan. De instroom van nieuwe gemeenteleden, ook van buiten de kerk, en de verjonging die in de gemeente gaande is, geven hoop voor de toekomst.

‘Gemeente met een kerkgebouw als missionair vertrekpunt’, een ‘gastvrije gemeente’ en ‘de lerende/reflecterende gemeente met hart voor cultuur’ blijken typeringen te zijn die als kenmerkend worden ervaren voor onze gemeente. Ons kerkgebouw met nieuw interieur spreekt zijn eigen taal: het blijkt een huis voor de ziel, een plaats waar je op adem kunt komen. Een veilige plek ook, waar voor iedereen een plaats is. Gasten noemen de verwelkomende sfeer en gastvrijheid als belangrijke kenmerken.

De eredienst op zondag, doordeweekse ontmoetingen rondom Gods woord en jeugd- en jongerenbeleid vormen het hart van onze gemeente. In Voorburg ervaren wij een missionaire roeping en weten wij ons verbonden met de kerken rondom ons. Het geloof in Jezus Christus is voor ons richtinggevend. De Bijbel, verhaal van God en mensen, vormt de grond onder onze voeten en wijst ons de weg waarop wij gaan. Van onze Joodse wortels zijn wij ons bewust: door Israël immers zijn wij in aanraking gekomen met het evangelie. Onze naasten, binnen de gemeente, in Leidschendam-Voorburg en in de wereld, hopen wij nabij te zijn en te dienen in het diaconaat. Zorg voor de schepping zien wij als een wezenlijke opdracht vanuit ons geloof.

Typering van de diensten

In de zondagse kerkdienst richten wij ons op de Drie-enige God en staat het goede nieuws van Jezus Christus centraal: wat betekent het om volgeling van Hem te zijn in deze tijd, op je werk, bij je studie, binnen je gezin, in de straat en in je familie? 

De liturgie is te typeren als: verzorgd en persoonlijk, ruimte voor stilte, participatie van gemeenteleden (lectoren verzorgen de schriftlezing, tieners begeleiden met enige regelmaat een lied).

Wij zingen uit het Nieuwe Liedboek, aangevuld met andersoortige liederen (evangelisch, Taizé), passend in de liturgie. Kinderen zijn welkom aan het Heilig Avondmaal.