Welkom bij de Protestantse Wijkgemeente Martini in Voorburg

veelvormig,

een in Christus,

bewogen door de Geest.

“Ontmoeting met God en elkaar, hart voor mensen en vreugde om de bevrijdende kracht van het evangelie van Jezus Christus, de levende Heer”.

De Protestantse wijkgemeente Martini is een levendige gemeenschap van mensen die elkaar aanmoedigen en steunen om in het dagelijks leven volgeling te zijn van Jezus Christus. 

De kerk is voor ons een oefenplek om elkaar te leren aanvaarden, lief te hebben en te dienen, zoals Jezus zijn leerlingen opdroeg. Daarom is er in onze gemeenschap plek voor iedereen.

Samen met wijkgemeente ‘de Open Hof’ vormen wij de Protestantse Gemeente Voorburg (deel van de Protestantse Kerk in Nederland)

Nieuws
Pre Marriage Course (Online) op 5 woensdagavonden vanaf 17 maart

Pre Marriage Course (Online) op 5 woensdagavonden vanaf 17 maart

Voor wie gaat trouwen, denkt over trouwen of pas getrouwd is bieden we vanaf maart de Premarriage Course (Online) aan. Tijdens vijf leuke en ontspannen online avonden geef je een positieve impuls aan je relatie. Een van de predikanten leidt de avonden in. Na een inleidend filmpje over een thema spreek je met zijn tweeën ...
Schuldhulpmaatje Leidschendam-Voorburg

Schuldhulpmaatje Leidschendam-Voorburg

SchuldHulpMaatje en Kerken hebben samen hart voor mensen en gunnen mensen met geldzorgen een hoopvolle toekomst. Zij vullen elkaar aan en kunnen samen werkelijk mensen helpen om hun financiële problemen de baas te worden. Die hulp is gericht op zelfredzaamheid. De Vereniging Schuldhulpmaatje Nederland faciliteert en ondersteunt als koepelorganisatie de leden: dat zijn lokale Schuldhulpmaatje ...
Carillon uitbreiding met 5 klokjes

Carillon uitbreiding met 5 klokjes

De werkzaamheden voor de uitbreiding zijn van start gegaan (20 januari 2021) Het groot onderhoud Carillon vindt gelijktijdig met de uitbreiding met 5 klokjes  plaats. Het groot onderhoud betreft vooral het aanpakken van de corrosie op de hamers. Onze beiaardier, Gerda Peters houdt een rapportage bij op haar website  bekijk de rapportage van de restauratie >> ...
Ingebruiknane Marianne orgel

Ingebruiknane Marianne orgel

Een orgel herboren! Kijk en luister vooral ook mee naar de eredienst a.s. zondag 24 januari om 10.00 uur. Deze week is de restauratie van het Marianne orgel afgerond en Fred Verschoor (voorzitter van de orgelrestauratiecommissie) zal ons hier het e.e.a. over vertellen tijdens de dienst. En natuurlijk zullen onze organisten Hans Houtman en Jan ...
Digitaal koffiedrinken

Digitaal koffiedrinken

na de dienst via Google Meet: 24 januari 11.30 uur We willen proberen of er behoefte is aan een digitaal zondags koffiedrinkmoment. Onze zustergemeente de Open Hof heeft hier goede ervaringen mee. Op zondag 24 januari om 11.30 uur zit ds. Leneke Marchand voor het eerst klaar achter te computer om u/jou te ontmoeten. De ...
Oude Kerk open van 11.45 – 13.00 uur

Oude Kerk open van 11.45 – 13.00 uur

Van maandag t/m vrijdag is de kerk open van 11.45 tot 13 uur. Om 12.00 is er een kort middaggebed dat vanuit de kerk wordt uitgezonden via Kerkdienstgemist en Kerkomroep. Nadat de klok heeft geluid wordt het Onze Vader gebeden, wordt een psalm gelezen en is er een gebed. Alles met inachtneming van de maatregelen ...
Agenda
Geen evenementen gevonden!
Meer laden

Over ons

Profiel van de gemeente

De wijkgemeente Martini is een kerkelijke gemeenschap in het oude centrum van Voorburg. Na een periode van grote veranderingen in kerkelijk Voorburg, is een wijkgemeente ontstaan met een nieuw elan. De instroom van nieuwe gemeenteleden, ook van buiten de kerk, en de verjonging die in de gemeente gaande is, geven hoop voor de toekomst.

‘Gemeente met een kerkgebouw als missionair vertrekpunt’, een ‘gastvrije gemeente’ en ‘de lerende/reflecterende gemeente met hart voor cultuur’ blijken typeringen te zijn die als kenmerkend worden ervaren voor onze gemeente. Ons kerkgebouw met nieuw interieur spreekt zijn eigen taal: het blijkt een huis voor de ziel, een plaats waar je op adem kunt komen. Een veilige plek ook, waar voor iedereen een plaats is. Gasten noemen de verwelkomende sfeer en gastvrijheid als belangrijke kenmerken.

De eredienst op zondag, doordeweekse ontmoetingen rondom Gods woord en jeugd- en jongerenbeleid vormen het hart van onze gemeente. In Voorburg ervaren wij een missionaire roeping en weten wij ons verbonden met de kerken rondom ons. Het geloof in Jezus Christus is voor ons richtinggevend. De Bijbel, verhaal van God en mensen, vormt de grond onder onze voeten en wijst ons de weg waarop wij gaan. Van onze Joodse wortels zijn wij ons bewust: door Israël immers zijn wij in aanraking gekomen met het evangelie. Onze naasten, binnen de gemeente, in Leidschendam-Voorburg en in de wereld, hopen wij nabij te zijn en te dienen in het diaconaat. Zorg voor de schepping zien wij als een wezenlijke opdracht vanuit ons geloof.

Typering van de diensten

In de zondagse kerkdienst richten wij ons op de Drie-enige God en staat het goede nieuws van Jezus Christus centraal: wat betekent het om volgeling van Hem te zijn in deze tijd, op je werk, bij je studie, binnen je gezin, in de straat en in je familie? 

De liturgie is te typeren als: verzorgd en persoonlijk, ruimte voor stilte, participatie van gemeenteleden (lectoren verzorgen de schriftlezing, tieners begeleiden met enige regelmaat een lied).

Wij zingen uit het Nieuwe Liedboek, aangevuld met andersoortige liederen (evangelisch, Taizé), passend in de liturgie. Kinderen zijn welkom aan het Heilig Avondmaal.

Shopping Basket