Welkom bij de Protestantse Wijkgemeente Martini in Voorburg

veelvormig,

een in Christus,

bewogen door de Geest.

“Ontmoeting met God en elkaar, hart voor mensen en vreugde om de bevrijdende kracht van het evangelie van Jezus Christus, de levende Heer”.

De Protestantse wijkgemeente Martini is een levendige gemeenschap van mensen die elkaar aanmoedigen en steunen om in het dagelijks leven volgeling te zijn van Jezus Christus. 

De kerk is voor ons een oefenplek om elkaar te leren aanvaarden, lief te hebben en te dienen, zoals Jezus zijn leerlingen opdroeg. Daarom is er in onze gemeenschap plek voor iedereen.

Samen met wijkgemeente ‘de Open Hof’ vormen wij de Protestantse Gemeente Voorburg (deel van de Protestantse Kerk in Nederland)

Nieuws
Belangrijk: informatie over de erediensten vanaf september

Belangrijk: informatie over de erediensten vanaf september

U/jij bent in september weer van harte welkom in de zondagse kerkdienst! Ook de crèche en kinderdienst gaan door. Hieronder leest u de gang van zaken.  Laagdrempelig en veilig We vinden het belangrijk de diensten veilig te laten plaatsvinden. Er is in de kerk in de nieuwe opstelling ruimte voor ongeveer 110 mensen. Wilt u zeker ...
Instructie voor bezoek aan de kerk

Instructie voor bezoek aan de kerk

Er is een instructiefilmpje gemaakt over hoe we de kerkdiensten kunnen bijwonen Femke geeft een duidelijk beeld hoe het gaat.  ...
Collectes bij de digitale diensten

Collectes bij de digitale diensten

Bedankt voor Uw bijdrage in tijden van CORONA Allereerst willen wij u bedanken voor de giften die u de afgelopen periode van maart t/m eind mei in plaats van uw bijdrage aan de wekelijkse collecten stortte op de rekeningen van Diaconie en Kerkrentmeesters. Door CORONA is het voorlopig nog niet mogelijk om op de gebruikelijke wijze ...
Kerk is weer open

Kerk is weer open

WEES WELKOM! Doordeweekse openstelling Oude Kerk en Franse Kerk: Bezoekers zijn welkom! De gastvrouwen en -heren van de Oude Kerk en de Franse kerk staan klaar om u te ontvangen.   Lees persbericht uit het Voorburgs Krantje ...
Houd moed actie voor winkeliers

Houd moed actie voor winkeliers

Om de winkeliers een hart onder de riem te steken hebben de Oude en Franse kerk in het Huygenskwartier de boodschap “Houd moed, heb lief” verspreid onder de ondernemers in het oude centrum. Met het verzoek deze boodschap ook in hun etalage te zetten. ...

Opgave kerkdiensten in de Oude Kerk

U kunt zich hieronder aanmelden voor de kerkdiensten.  Vermeld op welke zondagen in augustus en september u graag wil worden uitgenodigd.Geef voor september aan welke  2 zondagen u zeker wilt komen (er zijn dan weer meer mensen).Geef voor 20 september, de startzondag, een van de volgende opties aan:* Dienst + Startzondagprorgramma* Alleen dienst* Alleen StartzondagprogrammaU ontvangt ...
Agenda
Geen evenementen gevonden!
Meer laden

Over ons

Profiel van de gemeente

De wijkgemeente Martini is een kerkelijke gemeenschap in het oude centrum van Voorburg. Na een periode van grote veranderingen in kerkelijk Voorburg, is een wijkgemeente ontstaan met een nieuw elan. De instroom van nieuwe gemeenteleden, ook van buiten de kerk, en de verjonging die in de gemeente gaande is, geven hoop voor de toekomst.

‘Gemeente met een kerkgebouw als missionair vertrekpunt’, een ‘gastvrije gemeente’ en ‘de lerende/reflecterende gemeente met hart voor cultuur’ blijken typeringen te zijn die als kenmerkend worden ervaren voor onze gemeente. Ons kerkgebouw met nieuw interieur spreekt zijn eigen taal: het blijkt een huis voor de ziel, een plaats waar je op adem kunt komen. Een veilige plek ook, waar voor iedereen een plaats is. Gasten noemen de verwelkomende sfeer en gastvrijheid als belangrijke kenmerken.

De eredienst op zondag, doordeweekse ontmoetingen rondom Gods woord en jeugd- en jongerenbeleid vormen het hart van onze gemeente. In Voorburg ervaren wij een missionaire roeping en weten wij ons verbonden met de kerken rondom ons. Het geloof in Jezus Christus is voor ons richtinggevend. De Bijbel, verhaal van God en mensen, vormt de grond onder onze voeten en wijst ons de weg waarop wij gaan. Van onze Joodse wortels zijn wij ons bewust: door Israël immers zijn wij in aanraking gekomen met het evangelie. Onze naasten, binnen de gemeente, in Leidschendam-Voorburg en in de wereld, hopen wij nabij te zijn en te dienen in het diaconaat. Zorg voor de schepping zien wij als een wezenlijke opdracht vanuit ons geloof.

Typering van de diensten

In de zondagse kerkdienst richten wij ons op de Drie-enige God en staat het goede nieuws van Jezus Christus centraal: wat betekent het om volgeling van Hem te zijn in deze tijd, op je werk, bij je studie, binnen je gezin, in de straat en in je familie? 

De liturgie is te typeren als: verzorgd en persoonlijk, ruimte voor stilte, participatie van gemeenteleden (lectoren verzorgen de schriftlezing, tieners begeleiden met enige regelmaat een lied).

Wij zingen uit het Nieuwe Liedboek, aangevuld met andersoortige liederen (evangelisch, Taizé), passend in de liturgie. Kinderen zijn welkom aan het Heilig Avondmaal.

Shopping Basket