Welkom bij de Protestantse Wijkgemeente Martini in Voorburg

veelvormig,

een in Christus,

bewogen door de Geest.

“Ontmoeting met God en elkaar, hart voor mensen en vreugde om de bevrijdende kracht van het evangelie van Jezus Christus, de levende Heer”.

De Protestantse wijkgemeente Martini is een levendige gemeenschap van mensen die elkaar aanmoedigen en steunen om in het dagelijks leven volgeling te zijn van Jezus Christus. 

De kerk is voor ons een oefenplek om elkaar te leren aanvaarden, lief te hebben en te dienen, zoals Jezus zijn leerlingen opdroeg. Daarom is er in onze gemeenschap plek voor iedereen.

Samen met wijkgemeente ‘de Open Hof’ vormen wij de Protestantse Gemeente Voorburg (deel van de Protestantse Kerk in Nederland)

Nieuws

Diaconie: bericht vanuit het maaltijdproject

Voor de gasten en de vrijwilligers van samen eten in de Voorhof, Wat hebben wij elkaar een tijd niet gezien en wat missen wij het samen eten elke veertien dagen. Zolang wij anderhalve meter afstand moeten houden gaat dat ook niet lukken denk ik, maar wij blijven hopen op betere tijden. Ik wil alle vrijwilligers ...
Jonge gezinnen en kinderkerk

Jonge gezinnen en kinderkerk

De leden van de jonge gezinnenlunchgroep ontvangen wekelijks een mail van jeugdouderlingen en kinderkerk, met daarin het materiaal van Biblebasics voor de komende zondag. Kennen jullie iemand of ben je iemand die deze mail nog niet ontvangt, maar wel op prijs stelt? Laat het weten aan Femke . https://youtu.be/KmrachYVFSM Zo kunnen jullie thuis aan de slag met ...

Restauratie van het Marianne orgel

– Steunt u ook?    Het Marianneorgel wordt gerestaureerd! Het orgel in de Oude Kerk werd vervaardigd door de orgelmaker Johan Frederik Witte (Fa J. Bätz & Co.) – officieel ‘hofleverancier van Zijne Majesteit Den Koning’. Voor het herstel is financiële steun nodig. ...

Schaap met haar lammetje is er weer

Het schaap met haar lammetje is weer aangekomen bij de kerk. Voormalig melkboer Aad van den Bosch heeft er weer voor gezorgd. Al vanaf ca 1984 zorgt Aad voor één of twee lammetjes rond de kerk in de zomermaanden. ...

Impressie dagelijkse openstelling Oude Kerk

Sinds de invoering van de Coronamaatregelen is de Oude Kerk dagelijks geopend (behalve op zondag) van 11.00-13.00. Al ruim een maand zetten gemeenteleden zich in om de deuren van de kerk te openen, er in stilte te zijn, de paaskaars aan te steken en het gebed gaande te houden. Dagelijks bezoeken tussen de 10 en 20 ...

Gebed Thuis

Nu we elkaar niet kunnen opzoeken, komt het meer dan anders aan op trouw in het gebed thuis. Dagelijks om 12.00 luiden de klokken van de Oude Kerk als een oproep tot gezamenlijk gebed. Wat zou het mooi zijn als velen verspreid over Voorburg bidden, om 12.00 of op een ander moment. Een andere mogelijkheid is, ...
Agenda
Geen evenementen gevonden!
Meer laden

Over ons

Profiel van de gemeente

De wijkgemeente Martini is een kerkelijke gemeenschap in het oude centrum van Voorburg. Na een periode van grote veranderingen in kerkelijk Voorburg, is een wijkgemeente ontstaan met een nieuw elan. De instroom van nieuwe gemeenteleden, ook van buiten de kerk, en de verjonging die in de gemeente gaande is, geven hoop voor de toekomst.

‘Gemeente met een kerkgebouw als missionair vertrekpunt’, een ‘gastvrije gemeente’ en ‘de lerende/reflecterende gemeente met hart voor cultuur’ blijken typeringen te zijn die als kenmerkend worden ervaren voor onze gemeente. Ons kerkgebouw met nieuw interieur spreekt zijn eigen taal: het blijkt een huis voor de ziel, een plaats waar je op adem kunt komen. Een veilige plek ook, waar voor iedereen een plaats is. Gasten noemen de verwelkomende sfeer en gastvrijheid als belangrijke kenmerken.

De eredienst op zondag, doordeweekse ontmoetingen rondom Gods woord en jeugd- en jongerenbeleid vormen het hart van onze gemeente. In Voorburg ervaren wij een missionaire roeping en weten wij ons verbonden met de kerken rondom ons. Het geloof in Jezus Christus is voor ons richtinggevend. De Bijbel, verhaal van God en mensen, vormt de grond onder onze voeten en wijst ons de weg waarop wij gaan. Van onze Joodse wortels zijn wij ons bewust: door Israël immers zijn wij in aanraking gekomen met het evangelie. Onze naasten, binnen de gemeente, in Leidschendam-Voorburg en in de wereld, hopen wij nabij te zijn en te dienen in het diaconaat. Zorg voor de schepping zien wij als een wezenlijke opdracht vanuit ons geloof.

Typering van de diensten

In de zondagse kerkdienst richten wij ons op de Drie-enige God en staat het goede nieuws van Jezus Christus centraal: wat betekent het om volgeling van Hem te zijn in deze tijd, op je werk, bij je studie, binnen je gezin, in de straat en in je familie? 

De liturgie is te typeren als: verzorgd en persoonlijk, ruimte voor stilte, participatie van gemeenteleden (lectoren verzorgen de schriftlezing, tieners begeleiden met enige regelmaat een lied).

Wij zingen uit het Nieuwe Liedboek, aangevuld met andersoortige liederen (evangelisch, Taizé), passend in de liturgie. Kinderen zijn welkom aan het Heilig Avondmaal.

Shopping Basket