Welkom bij de Protestantse Wijkgemeente Martini in Voorburg

veelvormig,

een in Christus,

bewogen door de Geest.

“Ontmoeting met God en elkaar, hart voor mensen en vreugde om de bevrijdende kracht van het evangelie van Jezus Christus, de levende Heer”.

De Protestantse wijkgemeente Martini is een levendige gemeenschap van mensen die elkaar aanmoedigen en steunen om in het dagelijks leven volgeling te zijn van Jezus Christus. 

De kerk is voor ons een oefenplek om elkaar te leren aanvaarden, lief te hebben en te dienen, zoals Jezus zijn leerlingen opdroeg. Daarom is er in onze gemeenschap plek voor iedereen.

Samen met wijkgemeente ‘de Open Hof’ vormen wij de Protestantse Gemeente Voorburg (deel van de Protestantse Kerk in Nederland)

Nieuws
Parkeerontheffing verlengen

Parkeerontheffing verlengen

Een jaar geleden is de kentekenhandhaving in het Huygenskwartier ingevoerd. Vanaf eind januari zijn er destijds jaarontheffingen verstrekt. Dit betekent dat binnenkort de eerste ontheffingen aflopen en opnieuw aangevraagd moeten worden. Indien u destijds een ontheffing heeft aangevraagd, heeft u tevens een mail gekregen met de bevestiging. De datum van deze mail is tevens de ...
Bijbellezen in de winter

Bijbellezen in de winter

In vier avonden lezen we het hele bijbelboek Handelingen van de apostelen. Iedere avond worden de gelezen hoofdstukken kort toegelicht, vervolgens zoomen we in op een hoofdstuk. De avonden worden zo lang de lockdown met avondklok duurt online gehouden op woensdagavond van 19.30-20.45 uur. Of de samenkomsten in de kerk of Voorhof (do) nog doorgaan ...
Bijbel in een jaar

Bijbel in een jaar

Bijbel in een jaar Veel mensen willen graag de Bijbel van a tot z lezen, maar vinden het een uitdaging om dit vol te houden. De Bijbel in een jaar biedt uitkomst. In deze uitgave staat de complete bijbel opgedeeld in 365 gedeelten. Elke dag lees je een Psalm of spreuk, een gedeelte uit het ...
Nieuwjaarswens

Nieuwjaarswens

Nieuwjaarsgroet Martini Wijkgemeente 1 januari 2021 Beste gemeenteleden, Via onze “hoffotograaf” en missionair ouderling Arjan van Mourik ontvingen we een schitterend jaaroverzicht van onze Martini-gemeente over 2020. En wat heb ik me verbaasd, en u wellicht ook. Want was dat dit nu het jaar van de corona maatregelen? Het jaar van de online kerkdiensten? Het ...
Martinigemeente kerkapp

Martinigemeente kerkapp

Onze eigen Martinigemeente Voorburg app is er! Via de kerkapp blijf je op de hoogte van het laatste kerknieuws, kun je de agenda met activiteiten bekijken, berichten plaatsen of iemand opzoeken in het smoelenboek. Klik hier om de Apple app te installeren Klik hier voor de Android app te installeren Bij de kerkapp hoort een handleiding, u kunt deze hier terugvinden. De app werkt met verschillende groepen, iedere groep ...
Nieuw systeem aanmelden kerkdiensten in de Oude Kerk

Nieuw systeem aanmelden kerkdiensten in de Oude Kerk

U kunt niet meer zelf kiezen wanneer u komt, u kunt alleen komen als u een uitnodiging van ons hebt ontvangen en die hebt aangenomen! Maar om in aanmerking te komen voor een uitnodiging moet u zich eenmalig aanmelden. U kunt u aanmelden door te klikken op de volgende website: https://app.kerktijd.nl/member/register/5747618b-745a-4ab6-81b5-274d1feabfc3   Het wijst ...
Agenda
Geen evenementen gevonden!
Meer laden

Over ons

Profiel van de gemeente

De wijkgemeente Martini is een kerkelijke gemeenschap in het oude centrum van Voorburg. Na een periode van grote veranderingen in kerkelijk Voorburg, is een wijkgemeente ontstaan met een nieuw elan. De instroom van nieuwe gemeenteleden, ook van buiten de kerk, en de verjonging die in de gemeente gaande is, geven hoop voor de toekomst.

‘Gemeente met een kerkgebouw als missionair vertrekpunt’, een ‘gastvrije gemeente’ en ‘de lerende/reflecterende gemeente met hart voor cultuur’ blijken typeringen te zijn die als kenmerkend worden ervaren voor onze gemeente. Ons kerkgebouw met nieuw interieur spreekt zijn eigen taal: het blijkt een huis voor de ziel, een plaats waar je op adem kunt komen. Een veilige plek ook, waar voor iedereen een plaats is. Gasten noemen de verwelkomende sfeer en gastvrijheid als belangrijke kenmerken.

De eredienst op zondag, doordeweekse ontmoetingen rondom Gods woord en jeugd- en jongerenbeleid vormen het hart van onze gemeente. In Voorburg ervaren wij een missionaire roeping en weten wij ons verbonden met de kerken rondom ons. Het geloof in Jezus Christus is voor ons richtinggevend. De Bijbel, verhaal van God en mensen, vormt de grond onder onze voeten en wijst ons de weg waarop wij gaan. Van onze Joodse wortels zijn wij ons bewust: door Israël immers zijn wij in aanraking gekomen met het evangelie. Onze naasten, binnen de gemeente, in Leidschendam-Voorburg en in de wereld, hopen wij nabij te zijn en te dienen in het diaconaat. Zorg voor de schepping zien wij als een wezenlijke opdracht vanuit ons geloof.

Typering van de diensten

In de zondagse kerkdienst richten wij ons op de Drie-enige God en staat het goede nieuws van Jezus Christus centraal: wat betekent het om volgeling van Hem te zijn in deze tijd, op je werk, bij je studie, binnen je gezin, in de straat en in je familie? 

De liturgie is te typeren als: verzorgd en persoonlijk, ruimte voor stilte, participatie van gemeenteleden (lectoren verzorgen de schriftlezing, tieners begeleiden met enige regelmaat een lied).

Wij zingen uit het Nieuwe Liedboek, aangevuld met andersoortige liederen (evangelisch, Taizé), passend in de liturgie. Kinderen zijn welkom aan het Heilig Avondmaal.

Shopping Basket