Welkom bij de Protestantse Wijkgemeente Martini in Voorburg

Welkom in de kerk
Aanmelden weer vanaf 28 november

veelvormig,

een in Christus,

bewogen door de Geest.

“Ontmoeting met God en elkaar, hart voor mensen en vreugde om de bevrijdende kracht van het evangelie van Jezus Christus, de levende Heer”.

De Protestantse wijkgemeente Martini is een levendige gemeenschap van mensen die elkaar aanmoedigen en steunen om in het dagelijks leven volgeling te zijn van Jezus Christus. 

De kerk is voor ons een oefenplek om elkaar te leren aanvaarden, lief te hebben en te dienen, zoals Jezus zijn leerlingen opdroeg. Daarom is er in onze gemeenschap plek voor iedereen.

Samen met wijkgemeente ‘de Open Hof’ vormen wij de Protestantse Gemeente Voorburg (deel van de Protestantse Kerk in Nederland)

Nieuws
KPV ds. Leneke Marchand

KPV ds. Leneke Marchand

De leergang Klinisch Pastorale Vorming, die ik afgelopen jaar had zullen doen, gaat nu eindelijk beginnen. Ik zie er naar uit om met collega’s grondig te gaan leren en reflecteren over ambt, pastoraat, kerk en mijn eigen plaats daarin. Van 6 t/m 22 september ben ik steeds de maandag tot en met de woensdag in ...
>
Extra Actie Kerkbalans 2021

Extra Actie Kerkbalans 2021

Houd elkaar vast! Eindstand van deze actie is 28.000 euro. Hartelijk dank! Kerk-zijn, dat doen we samen. In verbondenheid met God én met elkaar. In coronatijd zijn we op talloze creatieve manieren naar elkaar om blijven zien. Desondanks blijft het soms moeilijk je in een tijd van deels dichte kerkdeuren echt met elkaar verbonden te ...
>
Martinigemeente kerkapp

Martinigemeente kerkapp

Onze eigen Martinigemeente Voorburg app is er! Via de kerkapp blijf je op de hoogte van het laatste kerknieuws, kun je de agenda met activiteiten bekijken, berichten plaatsen of iemand opzoeken in het smoelenboek. Klik hier om de Apple app te installeren Klik hier voor de Android app te installeren Bij de kerkapp hoort een handleiding, u kunt deze hier terugvinden. De app werkt met verschillende groepen, iedere groep ...
>
Schuldhulpmaatje Leidschendam-Voorburg

Schuldhulpmaatje Leidschendam-Voorburg

SchuldHulpMaatje en Kerken hebben samen hart voor mensen en gunnen mensen met geldzorgen een hoopvolle toekomst. Zij vullen elkaar aan en kunnen samen werkelijk mensen helpen om hun financiële problemen de baas te worden. Die hulp is gericht op zelfredzaamheid. De Vereniging Schuldhulpmaatje Nederland faciliteert en ondersteunt als koepelorganisatie de leden: dat zijn lokale Schuldhulpmaatje ...
>
Parkeerontheffing kerkterrein

Parkeerontheffing kerkterrein

Een jaar geleden is de kentekenhandhaving in het Huygenskwartier ingevoerd. Vanaf eind januari zijn er destijds jaarontheffingen verstrekt. Dit betekent dat binnenkort de eerste ontheffingen aflopen en opnieuw aangevraagd moeten worden. Indien u destijds een ontheffing heeft aangevraagd, heeft u tevens een mail gekregen met de bevestiging. De datum van deze mail is tevens de ...
>
De eerste 32 predikanten

De eerste 32 predikanten

“De eerste 32 predikanten van de Hervormde Gemeente Voorburg. Wie waren zij?” – brochure van Pé Wapenaar, u kunt deze bestellen Vorig jaar heb ik in het oud-archief van de Hervormde Gemeente Voorburg een onderzoek gedaan naar de eerste predikanten  van de Hervormde Gemeente Voorburg. Hun namen staan op het predikantenbord in de Oude Kerk. ...
>
Agenda
Aankomende kerkdiensten
Geen evenementen gevonden!

Over ons

Profiel van de gemeente

De wijkgemeente Martini is een kerkelijke gemeenschap in het oude centrum van Voorburg. Na een periode van grote veranderingen in kerkelijk Voorburg, is een wijkgemeente ontstaan met een nieuw elan. De instroom van nieuwe gemeenteleden, ook van buiten de kerk, en de verjonging die in de gemeente gaande is, geven hoop voor de toekomst.

‘Gemeente met een kerkgebouw als missionair vertrekpunt’, een ‘gastvrije gemeente’ en ‘de lerende/reflecterende gemeente met hart voor cultuur’ blijken typeringen te zijn die als kenmerkend worden ervaren voor onze gemeente. Ons kerkgebouw met nieuw interieur spreekt zijn eigen taal: het blijkt een huis voor de ziel, een plaats waar je op adem kunt komen. Een veilige plek ook, waar voor iedereen een plaats is. Gasten noemen de verwelkomende sfeer en gastvrijheid als belangrijke kenmerken.

De eredienst op zondag, doordeweekse ontmoetingen rondom Gods woord en jeugd- en jongerenbeleid vormen het hart van onze gemeente. In Voorburg ervaren wij een missionaire roeping en weten wij ons verbonden met de kerken rondom ons. Het geloof in Jezus Christus is voor ons richtinggevend. De Bijbel, verhaal van God en mensen, vormt de grond onder onze voeten en wijst ons de weg waarop wij gaan. Van onze Joodse wortels zijn wij ons bewust: door Israël immers zijn wij in aanraking gekomen met het evangelie. Onze naasten, binnen de gemeente, in Leidschendam-Voorburg en in de wereld, hopen wij nabij te zijn en te dienen in het diaconaat. Zorg voor de schepping zien wij als een wezenlijke opdracht vanuit ons geloof.

Typering van de diensten

In de zondagse kerkdienst richten wij ons op de Drie-enige God en staat het goede nieuws van Jezus Christus centraal: wat betekent het om volgeling van Hem te zijn in deze tijd, op je werk, bij je studie, binnen je gezin, in de straat en in je familie? 

De liturgie is te typeren als: verzorgd en persoonlijk, ruimte voor stilte, participatie van gemeenteleden (lectoren verzorgen de schriftlezing, tieners begeleiden met enige regelmaat een lied).

Wij zingen uit het Nieuwe Liedboek, aangevuld met andersoortige liederen (evangelisch, Taizé), passend in de liturgie. Kinderen zijn welkom aan het Heilig Avondmaal.