Onze predikant en pastor

Ds. H.M. (Leneke) Marchand


Pastoraal werker
Adrienne van Mourik

ds. Leneke Marchand werd in 1976 in Utrecht geboren. Zij groeide op in Dorkwerd (Groningen), Onstwedde, Harderwijk en Ermelo, waar haar vader predikant was. Van 1994 tot 2002 studeerde zij theologie in Utrecht en Oxford. Haar hoofdvak was Kerkgeschiedenis van de 19e eeuw. Zij studeerde af op een onderzoek naar de ethische theologie van Daniel Chantepie de La Saussaye. Na haar studie was zij o.a. werkzaam als pastoraal werker en als godsdienstdocent in het middelbaar onderwijs. 
 
In 2010 werd zij in de Protestantse Gemeente Workum bevestigd in het ambt van predikant. In maart 2017 werd zij samen met haar man Giel Schormans verbonden aan de Protestantse Gemeente Voorburg, wijkgemeente Martini. Zij heeft een aanstelling voor 70% van de werktijd. Daarnaast is zij een tijd actief geweest als redacteur van het theologische blad Kontekstueel. Haar theologische interesse gaat uit naar het snijvlak van literatuur, cultuur en klassieke theologie. 

AdriĆ«nne van Mourik (1974) is opgeleid als Bestuurskundige en werkzaam geweest bij een groot schoolbestuur in Den Haag en bij het Ministerie van OCW. Daarnaast mocht zij in de Oude Kerk op diverse terreinen een bijdrage leveren: de kinderdienst, de tienerdienst en de Commissie van Eredienst. In 2015 heeft zij  haar baan opgezegd en kwamen er meer (vrijwillige) kerkelijke taken op haar pad, zoals wereldvrouwengebedsdag, de Raad van Kerken, de jonge gezinnenkring, oecumene, het beleidsplan, liturgisch bloemschikken en het middaggebed. Daaruit groeide mijn verlangen om deze taken met meer inhoud, kennis en professionaliteit te verrichten. In 2020 heeft zij  zich aangemeld voor de opleiding Geestelijke Begeleiding (PKN). Deze opleiding richt zich op de geestelijke weg, de verbinding tussen Gods grote verhaal en de levensweg van mensen en wordt gegeven onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) en het Titus Brandsma Instituut (TBI) gezamenlijk. Geestelijke Begeleiding is geworteld in een eeuwenoude christelijke traditie en een bijzondere vorm van pastoraat. Geestelijke begeleiding vraagt om een open, aandachtige, luisterende houding voor de levensweg van de ander en Gods weg met die ander, gedragen door een contemplatieve, biddende levenshouding. In 2023 mocht zij deze opleiding afronden.