Onze predikanten

Ds. W.F. (Giel) Schormans

ds. Giel Schormans werd in 1974 geboren in Enschede in een pastorie en groeide op in Friesland. Hij studeerde van  1993-2001 theologie aan de Universiteit Utrecht, met als hoofdvak Systematische Theologie (dogmatiek) en als bijvak Kerk en dogmengeschiedenis van 1500-1800. Eveneens in Utrecht volgde hij de kerkelijke opleiding van de (toen nog) Hervormde Kerk. Ook studeerde hij een periode aan Wycliffe Hall in Oxford, het seminarie van de Anglicaanse Kerk. 
In 2001 werd hij in het ambt van predikant bevestigd in de Hervormde deelgemeente Eben-Haëzer in Nijkerkerveen. Januari 2010 werd hij samen met zijn vrouw Leneke Marchand predikant van de Protestantse Gemeente te Workum. In maart 2017 werd hij samen met zijn vrouw verbonden aan de Protestantse Gemeente Voorburg, wijk Martini. Dominee Schormans heeft een aanstelling van 80% van de werktijd, daarnaast doet hij een aantal taken voor de landelijke kerk: hij is lid van de geschiktheidscommissie die de geschiktheid van aanstaande predikanten toetst, lid van de Generale Raad van Advies die de synode adviseert en lid van de Raad van Toezicht van de IZB, een missionaire organisatie binnen de Protestantse Kerk. Zijn theologische interesses liggen op het terrein van de systematische theologie. 
 

Ds. H.M. (Leneke) Marchand

ds. Leneke Marchand werd in 1976 in Utrecht geboren. Zij groeide op in Dorkwerd (Groningen), Onstwedde, Harderwijk en Ermelo, waar haar vader predikant was. Van 1994 tot 2002 studeerde zij theologie in Utrecht en Oxford. Haar hoofdvak was Kerkgeschiedenis van de 19e eeuw. Zij studeerde af op een onderzoek naar de ethische theologie van Daniel Chantepie de La Saussaye. Na haar studie was zij o.a. werkzaam als pastoraal werker en als godsdienstdocent in het middelbaar onderwijs. 
 
In 2010 werd zij in de Protestantse Gemeente Workum bevestigd in het ambt van predikant. In maart 2017 werd zij samen met haar man Giel Schormans verbonden aan de Protestantse Gemeente Voorburg, wijkgemeente Martini. Zij heeft een aanstelling voor 70% van de werktijd. Daarnaast is zij een tijd actief geweest als redacteur van het theologische blad Kontekstueel. Haar theologische interesse gaat uit naar het snijvlak van literatuur, cultuur en klassieke theologie.