Schuldhulpmaatje Leidschendam-Voorburg

SchuldHulpMaatje en Kerken hebben samen hart voor mensen en gunnen mensen met geldzorgen een hoopvolle toekomst. Zij vullen elkaar aan en kunnen samen werkelijk mensen helpen om hun financiële problemen de baas te worden. Die hulp is gericht op zelfredzaamheid.

De Vereniging Schuldhulpmaatje Nederland faciliteert en ondersteunt als koepelorganisatie de leden: dat zijn lokale Schuldhulpmaatje organisaties in Nederland. Evenals in ruim 130 andere gemeentes zijn ook in Leidschendam-Voorburg Schuldhulpmaatjes actief. Schuldhulpmaatjes zijn vrijwillige hulpverleners die mensen helpen die in de schulden dreigen te geraken of al in een schuldhulptraject zitten.  In onze gemeente zijn, thans 25 vrijwilligers, als schuldhulpmaatje werkzaam  bij de Stichting Arm in Arm, die in 2013 is opgericht  in overleg met de plaatselijke  Raad van Kerken. Deze stichting is aangesloten bij de Vereniging SchuldhulpMaatje Nederland.

Ook in Leidschendam-Voorburg hebben de nodige huishoudens risicovolle schulden, kunnen rekeningen niet betalen, hebben betalingsproblemen, geen spaargeld etc.. Zij kunnen geen tegenslag opvangen of investeren in belangrijke zaken voor de toekomst.

Schuldhulpmaatjes ondersteunen (langdurig) bij financiële problemen
De Schuldhulpmaatjes van Arm in Arm zijn opgeleid om inwoners met financiële problemen te begeleiden. Ze hebben ervaring in het samen met iemand ordenen van de administratie, bekijken welke schulden er zijn en of die nog in overleg met de schuldeiser kunnen worden opgelost, zoals huurachterstand of het niet kunnen betalen van de energierekening.

De maatjes helpen o.a. bij het opstellen van een budgetplan, het nagaan welke toeslagen kunnen worden aangevraagd, welke minimaregelingen kunnen worden aangevraagd, het vragen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en het invullen van formulieren daarvoor.

Mocht u iemand kennen die hulp nodig heeft of zelf hulp willen dan kunt u contact opnemen met een van de twee coördinatoren:

– Jos van den Broek: josvndnbrk73@gmail.com; 06 45271216 of

– Rob den Uil: robshm482@gmail.com; 06 53353927

Reacties zijn gesloten.