Startzondag 19 september 2021 : 11.30 – 13.45 uur

Hierbij nodigen we u van harte uit voor het Startzondag-programma op 19 september van 11.30 – 13.45 uur, inclusief verzorgde lunch. De (corona-proof) gang van zaken is als volgt:

10.00 – 11.15 uur: Kerkdienst voor 120 door Kerktijd.nl uitgenodigde mensen.
Thema van de dienst: Goed je te zien!  

We lezen Marcus 10:13-16. Jezus laat de kinderen ongehinderd bij zich komen en stelt hen ten voorbeeld. Dat sluit ook mooi aan bij het jaarthema: “Van U is de toekomst”. Muzikale ondersteuning van de dienst wordt verzorgd door het Martini Vocaal Ensemble onder leiding van Hans Houtman, Jan Droogers bespeelt het orgel.

11.15 – 11.30 uur: Koffie buiten; mensen die NIET zijn uitgenodigd voor de kerkdienst maar WEL willen deelnemen aan het Startzondag-programma kunnen nu buiten, zonder uitnodiging vooraf, aansluiten voor het programma.

11.30 uur: Iedereen die wil deelnemen aan het Startzondag programma neemt plaats in de kerk. Betty neemt met ons het programma door.

11.35 – 12.45 uur: U kunt kiezen uit de volgende activiteiten:

  1. Emmauswandeling met ds. Leneke Marchand; verzamelen bij Hoogvliet Herenstraat;
  2. Gedichtenworkshop met Betty Telleman in de kleine zaal van de Voorhof;
  3. ‘Kijkje in het orgel’ met Hans Houtman; verzamelen onder het orgel;
  4. Nadere kennismaking; Laura Roek begeleidt; verzamelen voor de kerk bij het beeld van Marianne;
  5. Het kinderprogramma met Trijnke van Dijk en Jolanda Groot in de grote zaal van de Voorhof.

We nodigen de tieners uit om mee te doen met één van bovenstaande activiteiten.
Voor de allerjongsten is er een crèche.

12.45 – 13.45 uur: Lunch (corona proof) buiten met o.a. een broodje kroket; u hoeft zelf niets mee te nemen (tenzij u dat liever doet vanwege corona).
Tijdens de lunch zijn er (op de achtergrond en niet op een hoog podium, zodat u goed met elkaar kunt spreken) rustige optredens van onze amateur-artiesten.
We nodigen u / jou van harte uit om zo’n optreden te verzorgen! Graag per omgaande aanmelden bij Jolanda: jogranda@yahoo.com.
Aan het einde van de lunch is er gelegenheid uw bijdrage te geven voor de broodjes kroket en de huur van de stoelen.

Iedereen die mee wil doen aan het Startzondag-programma is welkom, dus ook de mensen die niet zijn uitgenodigd voor de kerkdienst!

Tot ziens op 19 september.

de Startzondag-crew: Arie-Jan, Betty, Erna, Jelle, Jolanda, Kees, Laura, Trijnke.

Comments are closed.