STEUN:

...onze gemeente financieel

Als kerk krijgen we geen subsidie. We zijn afhankelijk van giften om ons werk te kunnen doen.

...zending en werelddiaconaat (zwo)

Lees over de projecten die onze gemeente steunt


...acties van individuele gemeenteleden

Naast projecten die we als gemeente steunen zetten gemeenteleden zich ook in voor diverse projecten. Hier kunt u daarmee kennis maken.

...van onze diaconie ontvangen of mede mogelijk maken

Heeft u hulp nodig of wilt u helpen praktische, administratieve of financiële hulp te bieden?

...ons door tijd te geven en een taak op u te nemen

Wij zijn frequent op zoek naar mensen die een taak of functie willen bekleden.


Steun de Protestantse Gemeente Voorburg financieel

Door mee te doen aan actie Kerkbalans

De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en de missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld.
Daarvoor hebben we uw financiële bijdrage hard nodig. Daarom is er de actie Kerkbalans. 

Het geld dat u geeft aan Kerkbalans is een investering. Een investering in de kerk van nu én de kerk van morgen. Een investering in uzelf en in de generaties die nog komen.

Geeft u om de kerk? Doe dan mee.

Druk op de knop ‘meedoen aan kerkbalans’ voor verdere toelichting en rekeningnummers etc. 

Door een legaat

Als u gaat denken over uw nalatenschap, denk dan ook eens aan de plaatselijke kerkelijke gemeente. Als u overweegt om onze gemeente in de toekomst te steunen, kunt u dit laten vastleggen in een testament.

U bepaalt zelf wie uw erfgenamen zijn en u kunt de kerkelijke gemeente als (mede)erfgenaam benoemen. Bovendien kunt u in uw testament vermelden dat uw nalatenschap voor een bepaald aspect van het kerkenwerk gebruikt moet worden. U kunt de kerkelijke gemeente op twee manieren in uw testament opnemen: in de vorm van een legaat of door een erfstelling.

Legaten
U laat de kerkelijke gemeente een legaat na.

Een legaat is een vaststaand bedrag of een bij name genoemd onroerend goed of voorwerp, zoals een huis of een schilderij.

Voorbeeldtekst van een legaat is:
“Ik legateer (eventueel met kosten) en uit te keren binnen zes maanden na mijn overlijden aan de Protestantse gemeente te Voorburg een bedrag in contanten groot  € ……….”.

Erfstellingen
U benoemt de kerkelijke gemeente als erfgenaam voor een deel van de erfenis. Een erfgenaam is een persoon of organisatie die de rechten en plichten van de overledene overneemt. Als u de kerkelijke gemeente tot (mede) erfgenaam benoemt, betekent dat de kerkelijke gemeente, samen met eventuele andere erfgenamen, verantwoordelijk wordt voor uw nalatenschap. U kunt aangeven hoe groot het percentage is dat iedere erfgenaam erft.

Voorbeeldtekst van een erfstelling:
“Ik benoem tot erfgenaam voor ….. deel de Protestantse Gemeente te Voorburg

Vragen
Mocht u meer informatie wensen, neem dan contact op via Meer informatie. 

Een gift aan de eigen wijkgemeente: de Wijkkas

De wijkkas is te vergelijken met de huishoudportemonnee van de wijkgemeente: er komt geld binnen dat daarna weer uitgegeven moet worden. Wat wordt er uit betaald?

  • de gemeentezondag en de barbecue
  • omzien naar elkaar (de bloemengroet, het sturen van kaarten)
  • kleine attenties bij doop, voor kinderen die de kinderdienst verlaten en naar de tieners gaan, bij belijdenis en bij afscheid van de kerkenraad
  • materialen die de kinderdienst gebruikt (abonnement Kind op Zondag)
  • abonnement op Woord en Dienst voor de kerkenraad

We bevelen de rekening van de wijkkas NL98 INGB 0000 6837 55 t.n.v. wijkkas Martinigemeente  van harte bij u aan!

Steun onze projecten voor zending en werelddiakonaat

Foka van de Beek in Bulgarije

Als Protestantse Gemeente Voorburg steunen wij Foka van de Beek. Zij is eind juni 2019 naar Bulgarije vertrokken. Ze is voor 6 jaar, namens de GZB, uitgezonden naar dit land. De provincie Burgas, in Bulgarije, ligt tegen Turkije en de Zwarte Zee aan. In de zomer wordt het kustgebied overspoeld door toeristen, maar iets verder het binnenland in lijkt de tijd te hebben stilgestaan.

Door het diaconale en evangelisatiewerk van een kleine groep vrouwen, de ‘Samaritaanse vrouwen’ genaamd, zijn in meer dan tien dorpen Bijbelstudiegroepen en huisgemeenten ontstaan. De bevolking in deze dorpen bestaat uit Bulgaren, Roma en Turkse moslims. De groepen en gemeenten verlangen naar meer Bijbelkennis en theologische toerusting, daarnaast is kadervorming nodig. De ‘Samaritaanse vrouwen’ werken ook aan het verbeteren van de relaties tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Daarnaast hebben ze het verlangen om in meer dorpen te evangeliseren.

Foka’s taak zal vooral bestaan uit theologische toerusting, Bijbels onderwijs en kadervorming in de groepen en gemeenten en ondersteuning van het evangelisatiewerk.

Foka: “Werken in de zending heeft me altijd getrokken, omdat ik het Evangelie graag wil delen met mensen die Christus niet kennen. Wilt u meeleven met mijn werk in Bulgarije, lees dan mijn blogs en berichten op de site en via Facebook

Uw financiële bijdrage voor het werk van Foka kunt u overmaken op: NL82 RABO 0373 7465 63 ten name van Diaconie PG Voorburg ZWO Zending
(NB het oude banknummer,
 NL96 INGB 0000 0018 81, vervalt eind 2022)

Ons project in Zuid Afrika, Docenten voor Afrika

De Stichting Docenten voor Afrika is opgericht door de Nederlands-Zuid-Afrikaanse Carine van den Berg.

De doelstelling van de Stichting is het bieden van alle vormen van hulp (financiële, materiële en immateriële hulp) ten behoeve van goed onderwijs aan kansarme kinderen.

Door het bieden van structurele hulp krijgen kinderen meer mogelijkheden om voor zichzelf een betere toekomst op te bouwen.

Zo is bijvoorbeeld Engels de voertaal in het onderwijs in Zuid-Afrika. De kinderen uit de sloppenwijken spreken echter alleen hun eigen taal.

Door het vroegtijdig aanbieden van Engelse les door medewerkers van de Stichting kunnen de kinderen de lessen op school volgen. Het project van de Stichting Docenten voor Afrika wordt uitgevoerd in Phalaborwa, een plaats in de Zuid-Afrikaanse provincie Limpopo, nabij het Kruger National Park.

Uw financiële bijdrage voor het werk: NL97 RABO 03 73 74 30 92 t.n.v. Diaconie PG Voorburg Werkgroep ZWO

Ons project in Bangladesh

Het doel van de stichting JW Support is het verbeteren van de leefomstandigheden van kinderen en vrouwen in ontwikkelingslanden. 

Het bevorderen van “eerlijke handel”, toerisme, gezondheidszorg en onderwijs zijn de pilaren om dit te verwezenlijken.
We geven praktische steun aan de allerarmsten, momenteel in Bangladesh.

Er is een opvanghuis voor (half) wezen en arme kinderen uit afgelegen gebieden waar nauwelijks onderwijs voorhanden is. Vooral meisjes die ver moeten reizen (lees lopen) naar school, gaan meestal niet. Ouders die de financiële middelen hebben, sturen hun kinderen naar een internaat in en om Dhaka. Bij ons wonen kinderen waarvan de families nauwelijks geld hebben om te eten, laat staan voor onderwijs.

We steunen ook een school in één van de sloppenwijken van de hoofdstad Dhaka, waar ook vooral meisjes gratis onderwijs en een verantwoorde maaltijd per dag ontvangen. Meestal wordt er alleen in jongens geïnvesteerd omdat zij later voor hun ouders moeten zorgen. Veel tienermeisjes krijgen ook training in naaien, borduren en andere creatieve ambachten, zodat hun eigenwaarde groeit en ze een betere positie op de arbeidsmarkt hebben.

U kunt meer over ons lezen op www.jwsupport.nl

Uw financiële bijdrage voor het werk NL97 RABO 03 73 74 30 92 t.n.v. Diaconie PG Voorburg Werkgroep ZWO’

Ons project in India

 

In India krijgen veel meisjes minder kansen en minder mogelijkheden om een opleiding te doen. Sandhya Siccama uit Zoetermeer is daarom samen met de lokale non-profit organisatie ‘Kid Power’ Vishakapatnam (Andra Pradesh) het Girl Care Centre begonnen.

Inmiddels zijn er 3 huizen waar meisjes worden opgevangen. In één huis wonen maximaal 10 tienermeisjes. Deze meisjes krijgen nu de mogelijkheid om een opleiding te volgen en worden begeleid naar een fijn en zelfstandige toekomst.

De Werkgroep ZWO draagt financieel bij aan de ondersteuning van de meisjes in het Girl Care Centre.

Voor meer informatie: zie de Samen-delen-krant van februari 2022 en de website www.manasu.nl

Uw financiële bijdrage voor het werk: NL97 RABO 03 73 74 30 92 t.n.v. Diaconie PG Voorburg Werkgroep ZWO

Over de voortgang van de projecten en besteding van gelden, houden wij u op de hoogte via de ‘Voorburgse Samen-Delen-Krant’, die u tweemaal per jaar thuis ontvangt. Daarnaast nodigen wij met enige regelmaat betrokkenen/betreffende kerkleden uit om tijdens de dienst of op een ander moment over het project te komen vertellen.

Lees de laatste Voorburgse Samen-Delen-Krant >>SDK_Maart_2024

Steun ontvangen of mede mogelijk maken

Wijkdiaconie

De wijkdiaconie zet zich in voor hulpbehoevenden in de breedste zin van het woord. De inkomsten die via giften en collecten binnenkomen worden besteed aan gemeenteleden die te kampen hebben met incidentele of structurele financiële nood. Daarnaast geven we hulp aan dak- en thuislozen, hulpprojecten in eigen land of gebieden die getroffen zijn door (natuur)geweld en houden we ons bezig met activiteiten voor ouderen. Tenslotte wordt de gemeente door de diakenen vertegenwoordigd bij verschillende sociale instellingen.

 

We bevelen de rekening van de wijkdiaconie NL49 INGB 0000 5470 91 t.n.v. Wijkdiaconie Martini Gemeente van harte bij u aan!

Helpen door tijd te geven

Vrijwilligers en vacatures

Wij zijn frequent op zoek naar mensen die een taak of functie binnen onze gemeente willen vervullen. Wilt u tijd vrij maken voor onze gemeente? Kijk dan bij Meer informatie. 

Acties van individuele gemeenteleden

Project Hersentumor

Eén van onze gemeenteleden zet zich in 2020 in om te rijden voor hersentumor. Deze vorm van kanker treft zowel jong als oud en de behandeling hiervoor is van belang om de overleving van deze vorm van kanker de aankomende jaren te vergroten. 

Miquelle is in 2018 gestart om hier op een sportieve wijze aandacht voor te vragen. Ook dit jaar zal hij in september samen met gediagnosticeerde vrienden koers zetten richting de Franse alpen. Dit maal start hij in italie en zal hij in 5 dagen 850 km rijden richting de Ventoux (Frankrijk). Zijn uitdaging is om op de specifieke dag 4 keer de ventoux te beklimmen!

In het voorjaar start een groep van fietsers binnen onze gemeente om ‘s-avonds periodiek een route te fietsen. Miquelle fietst graag mee om de nodige kilometers in de benen te krijgen. Uiteraard is het ook mogelijk om je steun te vertalen in een gift. 

Voor meer informatie over onze sportieve momenten of de activiteiten van Miquelle, klik meer informatie.