Streaming kerkdiensten

Dit beleid is van toepassing op de streaming van de kerkdiensten via Kerkdienstgemist en de Kerkomroep.

De Oude Kerk van Voorburg zendt vanaf eind 2018 de kerkdiensten live uit met geluid én beeld via het platform Kerkdienstgemist en Kerkomroep. In de kerkzaal hangen twee beweegbare camera’s waarmee de dienst wordt opgenomen en uitgezonden.

De uitzendingen van de kerkdiensten van de Oude Kerk via internet bevatten beeld en geluid. Beelden geven in de regel een totaalbeeld van de binnenkomst van de bezoekers en de gebeurtenissen tijdens de dienst in het liturgisch centrum.

Uitzendingen na de dienst voor iedereen beschikbaar via de website van Kerkomroep en Kerkdienstgemist. Daarna kunnen de diensten worden bekeken en gedownload. Via Spotify is de lezing en de preek na afloop van de dienst te beluisteren.

In het gebouw van de Oude Kerk en op de website wordt aan bezoekers duidelijk gemaakt, dat de kerkdiensten worden opgenomen en vertoond via internet.

Bezoekers worden niet in close-up opgenomen, maar alleen via een totaalbeeld.

Bezoekers die zeker willen zijn dat ze niet in beeld komen kunnen achterin de kerkzaal plaatsnemen.

Gastpredikanten worden van tevoren ingelicht over de uitzending.

Een exemplaar van deze regeling wordt in de Oude Kerk neergelegd, gepubliceerd op de website en is op te vragen bij de scriba .

Ook voor vragen, problemen of bezwaren tegen uitzendingen kunt u terecht bij de scriba.