Trouwen in de Oude Kerk

zie CCS Code : 

 

/* Hides the first accordion item */ .elementor-accordion .elementor-accordion-item:first-child { display: none; }

Als je gaat trouwen in de kerk vraag je God om zijn zegen over jullie huwelijk en spreek je uit Hem te willen betrekken in jullie samenleven als man en vrouw

Het huwelijk wordt ingezegend in een kerkdienst waarin liederen worden gezongen, muziek kan klinken en de predikant een preek houdt. Een belangrijk moment is het uitspreken van de huwelijksbeloften, daarna knielt het bruidspaar en spreekt de predikant de zegen uit.

Om je huwelijk in onze gemeente te kunnen laten inzegenen dient tenminste een van jullie lid te zijn van de Protestantse Gemeente Voorburg of bereid zijn lid te worden (zie contact).

Ook als je niet zo bekend bent met kerk en geloof ben je van harte welkom om je huwelijk te laten inzegenen. Van bruidsparen verwachten wij dat zij bereid zijn zich voor of na de huwelijksinzegening verder in het christelijk geloof te verdiepen door het volgen van een cursus en het bijwonen van kerkdiensten.

Soms is een van beide partners niet – of andersgelovig. In overleg met de predikant wordt dan gezocht naar een vorm die recht doet aan beider overtuiging.

Als een van beiden een andere kerkelijke achtergrond heeft, is het mogelijk een zogenaamd oecumenisch huwelijksdienst te houden, waarbij de predikant samen met een voorganger uit de eigen kerk (bijvoorbeeld een priester) de huwelijksdienst leidt.

Voordat een kerkelijk huwelijk gesloten wordt, zijn er twee gesprekken met de predikant over de betekenis van het (christelijk) huwelijk en de invulling van de dienst. Twee weken voor de huwelijksdag wordt op zondag in de kerk het huwelijk aangekondigd, ook in het kerkblad wordt het vermeld. Dat heeft als achtergrond dat een kerkelijk huwelijk geen privé-dienst is, maar een dienst van de hele gemeente. We leven met elkaar mee in vreugde en verdriet.

Eerst het gemeentehuis, dan de kerk
Voor de protestantse kerk is het huwelijk geen sacrament. Het huwelijk wordt in het gemeentehuis voor de wet voltrokken en in de kerk ingezegend. Dat hoeft niet per se op dezelfde dag. Het is ook mogelijk in een zondagse kerkdienst een zegen te vragen over het huwelijk.

Een trouwdienst wordt in de regel geleid door de wijkpredikant, maar in sommige gevallen kan daar van worden afgeweken, bijvoorbeeld als een goede vriend of familielid predikant is. Als de wijkpredikant niet in staat is om op de door jullie gekozen datum zelf de dienst te leiden, zoekt de kerkenraad in overleg met jullie een vervanger. Ter voorbereiding op de huwelijksdienst voert de predikant twee gesprekken met het bruidspaar over de betekenis van het huwelijk en de vormgeving van ‘jullie’ dienst.

De cantor-organist van onze gemeente begeleidt muzikaal de huwelijksdiensten. Bij eventuele verhindering regelt hij een vervanger. Eventuele muzikale wensen kunnen met hem besproken worden. In de kerk is een vleugel aanwezig. Mocht het bruidspaar een eigen organist mee willen nemen, dan dient zij dit te overleggen met de de cantor-organist (er zijn voorwaarden verbonden aan het bespelen van het monumentale Marianne-orgel) en zijn de kosten voor rekening van het bruidspaar.

Een bruidspaar dat kiest voor de Oude Kerk zal eerst (ten minste zes weken van tevoren) met de predikant een datum moeten vaststellen en daarna contact opnemen met de koster om te bezien of op de besproken datum de kerk beschikbaar is.

Afhankelijk van of het bruidspaar wel of geen lid is van onze wijkgemeente staat er een bedrag voor het huren van het kerkgebouw. Voor de huur van de ‘Voorhof’ (zalen bij de kerk) worden kosten berekend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze koster of kijken bij verhuur.

Aan het eind van de dienst ontvangt het bruidspaar uit handen van de dienstdoende ouderling een huwelijksbijbel.

Van diensten die onder verantwoordelijkheid plaatsvinden van de kerkenraad kunnen (mits er vrijwilligers beschikbaar zijn) via de vaste camera’s in de kerk een beeldopname gemaakt worden die via www.kerkomroep.nl live wordt uitgezonden en zes weken te bekijken en te downloaden is. Tijdens de dienst mogen foto’s worden gemaakt door één fotograaf, maar wel zo dat het gewijde karakter van de dienst niet verstoord wordt. Slechts en in overleg met de predikant.

De tekst van de gekozen liederen wordt in huwelijksdiensten (in de regel) niet met de beamer geprojecteerd. Er wordt gebruik gemaakt van een gedrukt liturgieboekje.