Veel gestelde vragen

Blijde en minder blijde gebeurtenissen van gemeenteleden, zoals geboorte, huwelijk en overlijden, kunt u doorgeven aan het kerkelijk bureau: hier wordt de ledenadministratie bijgehouden. 

Geef aan uw wijkpredikant door dat u uw kind wil laten dopen. In overleg met hem/haar zal er naar een datum worden gezocht. Als voorbereiding op de doop wordt een doopgesprek gehouden bij de doopouder(s) thuis. Tijdens dit gesprek wordt gesproken over de betekenis van de doop. Tevens wordt het praktische verloop van de dienst doorgenomen. Zie voor meer informatie: doop

Voor meer informatie over  een kerkelijk huwelijk in de Oude Kerk zie: Trouwen in de Oude Kerk

U kunt te allen tijde een van onze wijkpredikanten bellen, zij bereiden in overleg met u de rouwdienst voor. Overleg met hem of haar of hij op de gewenste datum beschikbaar is. Is uw wijkpredikant met vakantie, dan kan er contact worden opgenomen met ouderling Judy van Engeldorp Gastelaars. Zij kan u vertellen wie de dan dienstdoende predikant is. Ook kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of de voorzitter van de kerkenraad. Voor het reserveren/huren van de Oude Kerk voor een rouwdienst, kunt u contact opnemen met koster Jos Ploeg. U wordt dan geïnformeerd of de kerk op het gewenste tijdstip beschikbaar is en met welke dienstdoende koster e.e.a. verder geregeld kan worden. 

Zie voor meer informatie: Kerkelijke uitvaart.

U kunt via het contactformulier op deze website dit doorgeven aan  het kerkelijk bureau. Zij sturen u een formulier waarmee u zich kunt in – of uitschrijven. Zij brengen ook de wijkkerkenraad op de hoogte.

Van zondagse diensten in de Oude Kerk worden geluids-en beeldopnamen gemaakt. De diensten zijn live mee te vieren via de websites:  www.kerkomroep.nl en www.kerkdienstgemist.nl en tot enige tijd na de dienst te beluisteren, te bekijken en te downloaden. Zie de knop op de homepage.

Voor kinderen tot 4 jaar is er iedere zondag crèche. Voor de kinderen in de leeftijd van de basisschool is er iedere zondag kinderdienst. Zij beginnen in de kerk en verlaten op een gegeven moment de kerk om naar hun eigen dienst te gaan. Aan het einde van de dienst komen zij weer terug in de kerk.

Als u huisbezoek wilt of een gesprek dan kunt u met uw wijkpredikant, ouderling of pastoraal medewerker contact opnemen. Zie: over ons/organisatie/ouderlingen -sectie indeling. Ook via deze website kunt u een berichtje sturen: zie contact

Bij de landelijke website   www.doofenkerk.nl staat  een lijst van de interkerkelijke Commissie van Den Haag eo.
Zo kunt u diensten volgen waar een doventolk aanwezig is.

Informeer over de mogelijkheden voor verhuur, voorwaarden en tarieven bij de koster. Zie ook: homepagina/kerkgebouw/verhuur

Tijdens zaterdagen in de zomerperiode is de kerk open voor bezoekers (zie: homepage/gebouw/bezichtiging). Daarbuiten kunt u contact opnemen met de koster (zie contact). 

Herenstraat 77, 2271 CC Voorburg. Telefoon: 070 386 3220

Rondom de kerk is een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar. Let er wel op dat u een ontheffing nodig hebt om de Oude Kerk per auto te bereiken. Een ontheffing, die 1 jaar geldig is, kunt u aanvragen door de link op te vragen bij Dirma Redelijkheid (dirmaredelijkheid@xs4all.nl) Daarmee kunt U naar de website van de Gemeente Voorburg-Leidschendam en uw aanvraag indienen.