Veertigdagentijd


‘Want ik had honger en jullie gaven mij te eten,
ik had dorst en jullie gaven mij te drinken.
Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op,
ik was naakt, en jullie kleedden mij.
Ik was ziek en jullie bezochten mij,
ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.’ (Mattheüs 25)

Veertigdagen: Ik ben er voor jou
Op woensdag 17 februari begint de veertigdagentijd. Deze tijd roept ons elk jaar terug naar Jezus Christus, zijn weg van lijden, dood en opstanding, terug naar de basis van ons leven. Het is een periode om je af te keren van wat tegen God, je medeschepselen en jezelf ingaat. Een tijd voor nieuwe toewijding aan de ander/Ander.

Als Martiniwijkgemeente doen we dat dit jaar, samen met de Open Hof, aan de hand van de ‘werken van barmhartigheid’. In de zondagse diensten en de dagelijkse middaggebeden, in liturgische bloemschikkingen die in de Oude Kerk te zien zijn. Voor thuis heeft u als het goed is een veertigdagenkalender ontvangen (niet gekregen en toch belangstelling? Laat het horen aan Cor Hoek (chhoek@ziggo.nl). Meer inspiratie kunt u nog verwachten in de kerkapp. De collectes in deze tijd gaan naar bestemmingen, die aan de werken van barmhartigheid verbonden zijn. Bekijk ook het filmpje in deze link.

Kerkdiensten

21 februari       Zieken bezoeken                                     Ds. Giel Schormans
28 februari       Dorstigen laven                                        Ds. Bas Plaisier
7 maart            Vreemdelingen onderdak bieden             Ds. Leneke Marchand
14 maart          Naakten kleden                                        Ds. Giel Schormans
21 maart          Hongerigen eten geven                           Ds. Leneke Marchand
28 maart          Gevangenen bezoeken                           Ds. Giel Schormans

Op 17 februari wordt in het middaggebed door ds. Leneke Marchand aandacht gegeven aan het begin van de veertigdagentijd.

‘Alles wat over ons geschreven is 
gaat Gij volbrengen in de veertig dagen,
de tien geboden en de veertig slagen,
dit hele leven dat geen leven is.’ (Liedboek 536)

Comments are closed.