Verruiming kerkdiensten

Nederland gaat steeds meer van het slot. Daar zijn wij God dankbaar voor. Ook voor onze kerkelijke gemeente betekent het dat er meer mogelijk is. We volgen de adviezen van de landelijke kerk. Met ingang van aanstaande zondag 6 juni betekent dat het volgende:

Voor de zondagse erediensten

  • In beide ochtenddiensten 9.30 en 11.00 uur zijn 60 kerkgangers welkom (exclusief taakdragers). U ontvangt een uitnodiging via www.kerktijd.nl Ook gasten blijven natuurlijk welkom. Heeft u zich nog niet aangemeld voor de diensten dan kunt u dat hier doen. Lukt het niet? Bel Mieke: 06-27338902 (alléén voor hulpvragen en niet om aan te melden)
  • Tijdens de tweede dienst is er kinderdienst. De kinderen beginnen weer in de kerk en zitten dan bij hun ouders. Na de dienst halen (groot-)ouders zelf hun kind op bij de Voorhof.
  • De gemeente zingt twee coupletten van het slotlied weer mee.
  • Na beide diensten is er gelegenheid om bij mooi weer buiten koffie te drinken. Voor wie moeilijk wat langer staat, is een beperkt aantal zitplaatsen in de Voorhof beschikbaar.
  • Op zondag 13 juni vieren we in beide diensten het Heilig Avondmaal. Anders dan eerder aangekondigd vervalt de avondmaalsviering op zondag 20 juni.

Groepen

  • Groepen tot 30 mensen mogen door de week in de ruimte van de kerk weer samenkomen voor catechese, bijbellezing, gebedskringen etc. We kijken of we nog wat kringactiviteiten kunnen organiseren voor de zomervakantie. Wilt u met een aantal gemeenteleden zelf in kringverband samen komen in de kerk, neem dan even contact op met de koster voor het reserveren van de ruimte.

Voorzorg
De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen blijven tot nader order nog van kracht:

  • Handen reinigen, mondkapje dragen bij binnenkomst en verlaten van de kerk
  • Op aanwijzing van de eredienstcommissie de kerk verlaten.
  • Tussen de diensten wordt gelucht. Met het oog daarop graag direct de kerkruimte verlaten.
  • 1,5 meter in acht nemen.

We kijken uit naar een zomer met weer meer ruimte voor fysieke ontmoeting!

Namens de kerkenraad, in Christus verbonden,

Ds. Leneke Marchand
Ds. Giel Schormans
Dirma Redelijkheid

Comments are closed.