Diensten

Trouwen in de Oude Kerk

Vraag God om zijn zegen over jullie huwelijk

Kerkelijke uitvaart

De Kerk is er ook in dagen van rouw.

De dienst is rechtstreeks en op een later tijdstip te volgen via kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl. Het preekrooster en de orde van dienst voor de komende zondag vindt u hier

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE MORGENDIENST

 • Begint om 10.00 uur en duurt ongeveer vijf kwartier.
 • Wij zingen uit het ‘Liedboek zingen en bidden in huis en kerk’ (2013) en ‘Hemelhoog’. 
 • De liederen worden geprojecteerd via een beamer.
 • Tijdens de dienst worden er twee collectes gehouden: 1 voor een goed doel en 1 voor de kerk.
 • Er is crèche en kinderdienst voor de kinderen tot 12 jaar.
 • Twee keer per maand is er tienerdienst.
 • Bij de ingang van de kerk staat een gastheer/gastvrouw bij wie je terecht kunt voor vragen.
 • Als je voor het eerst komt en het prettig vindt dat iemand met je meegaat, geef dat dan even door via het contactformulier of bij de gastheer/gastvrouw.
 • Ouderen kunnen desgewenst gehaald worden via de autodienst.
 • In de kerk is ringleiding aanwezig.
 • Na de dienst ben je van harte welkom bij het koffiedrinken.
 • Het preekrooster en de orde van de komende dienst vindt u hier.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVONDDIENSTEN

 • Op de tweede zondag van de maand is er een avonddienst met een bijzondere muzikale inbreng. Deze muzikale vespers zijn bijvoorbeeld in de vorm van een cantatedienst, evensong, of met liederen uit Taizé.
 • Deze dienst begint om 19.00 uur en duurt ongeveer een uur.
 • 2023-2024: 10 september, 8 oktober, 12 november, 10 december, 14 januari, 11 februari, 10 maart, 14 april, 12 mei en 9 juni.

Heilige Doop

Het is mogelijk uzelf of uw kind in de Oude Kerk te laten dopen.

De doop vindt plaats tijdens een kerkdienst op de zondagmorgen. De datum van de kerkdienst wordt gepland in overleg met de predikant.

Als voorbereiding zullen er door de predikant een tweetal gesprekken worden gevoerd met de ouders over de betekenis van de doop. 

Ook voor volwassenen is het mogelijk de doop te ontvangen. Voor hen is er voorafgaand aan de doop een voorbereidingscursus: de ABC-cursus. De volwassendoop vindt gewoonlijk plaats op Pinksterzondag.
 
 
 
 
 

Heilig Avondmaal 

Wij vieren zes keer per jaar het Heilig Avondmaal. Vijf keer tijdens een zondagmorgendienst en een keer in de avonddienst op Witte Donderdag.

Met de viering van het Heilig Avondmaal gedenken wij het verzoenend en levenschenkend lijden en sterven van Jezus Christus. 

Het avondmaal is toegankelijk voor ieder die gedoopt is en Jezus liefheeft. Kinderen zijn bij ons welkom aan het avondmaal (voor hen is er in plaats van wijn druivensap).

Voor degenen die niet in staat zijn deze Avondmaalsdiensten bij te wonen is er de mogelijkheid de Maaltijd van de Heer aan huis te vieren. Uw wijkdiaken kan u daarover nader informeren.
 

KERKDIENSTEN IN DE ZORGCENTRA

De Geestelijk Verzorging in De Mantel, Klaverweide 54, organiseert onder haar verantwoordelijkheid één oecumenische dienst per maand in de Maartenzaal. Deze dienst staat alleen open voor bewoners van De Mantel.
Twee maal per jaar is dit een avondmaalsdienst, waarin een protestantse voorganger voorgaat.

Bewoners van Woonzorgcentrum Het Anker, Prinses Margrietlaan 24, kunnen de zondagse dienst van de Oude Kerk volgen via hun televisie.
Op de eerste maandagmiddag van de maand vindt er een oecumenische viering plaats in Het Anker, waarin afwisselend een protestantse of een katholieke voorganger voorgaat. Op Witte Donderdag wordt een avondmaals / eucharistieviering gehouden waarin voorgangers van beide kerken voorgaan.
De vieringen vallen onder de Geestelijke Verzorging van het Anker. 

In Woonzorgcentrum Vliethof worden sinds 2021 de diensten kleinschalig, in de huiskamers gehouden. Deze diensten worden verzorgd door de geestelijk verzorger van Vliethof, ds. Tim van Iersel.
Er zijn dus geen gemeenschappelijke diensten meer. De reden hiervan is dat dit beter voor de bewoners is, meer persoonlijke aandacht, in een vertrouwde omgeving en zorgpersoneel dicht in de buurt.