VIEREN

Diensten

Wilt u meer weten over onze diensten in de Oude Kerk en de verzorgingshuizen?

Trouwen in de Oude Kerk

Vraag God om zijn zegen over jullie huwelijk

Kerkelijke uitvaart

De Kerk is er ook in dagen van rouw.

Diensten

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondagse diensten in de Oude Kerk

Hervatting van de erediensten 

 • Formeel mogen per 1 juni maximaal 30 gemeenteleden de diensten bezoeken, vanaf 1 juli maximaal 100.  
 • We willen als kerkenraad een overzicht maken van die mensen die graag een keer de kerkdienst willen bezoeken. Dan kunnen we op grond daarvan een indeling maken en u gericht voor een zondag uitnodigen.  
 • U kunt zich hier opgeven 
 • Wie geen internet heeft kan Bep van Sloten bellen op nummer 3952183.  

Kerkdiensten in de maand juni 

 • In de maand juni is er iedere zondag een dienst om 10.00 uur waar (afgezien van de ambts-en taakdragers)  30 gemeenteleden welkom zijn. U bent deze maand veelal dus nog steeds vanuit huis via internet met de gemeente verbonden. Daar blijft de vormgeving van de dienst dan ook op aangepast.  
 • We gebruiken deze maand om ervaring op te doen.  
 • De ouderlingen zullen uit de aanmeldingen elke week een groep gemeenteleden uitnodigen om aanwezig te zijn. De rest van de gemeente kan de diensten meebeleven via www.kerkomroep.nl en www.kerkdienstgemist.nl 

Kerkdiensten vanaf 1 juli 

 • Als de ‘proefmaand’ juni goed is verlopen, kunnen we vanaf 1 juli ruimer gaan uitnodigen. Dan zal er ook weer creche en kinderdienst zijn.  
 • Na de vakantiemaanden juli en augustus  kijken we hoe we het gemeenteleven verder kunnen normaliseren. 

Gang van zaken rondom de diensten 
Als u een uitnodiging ontvangt om een kerkdienst bij te wonen, ontvangt u daarbij ook informatie over de praktische gang van zaken rondom de diensten. En bij binnenkomst in de kerk volgt u de aanwijzingen gastvrouw of gastheer. Waarbij we ons houden aan de richtlijnen van de RIVM. 

Voor de kerkdienst betekent dat: 

 • Geen samenzang. 
 • Geen collecte tijdens de dienst (geef via de bank, of doe een gift in een envelop die u in de kerk in een schaal kunt leggen). 
 • Liedboeken en bijbels zijn niet beschikbaar, neem deze eventueel zelf mee. Natuurlijk maken we wel, net als anders, gebruik van de beamer. 
 • Er is na afloop van de dienst geen gezamenlijk koffiedrinken.  
 • En ook de autodienst mag voorlopig i.v.m. de anderhalvemeter regel nog niet rijden. 

Hebt u vragen? Neem contact op met de voorzitter van de kerkenraad Dirma Redelijkheid  

 

 

 

 

Kerkdiensten in de verzorgingshuizen


De Mantel

Op de tweede zondag van de maand is er een Protestantse dienst in de Maartenzaal van Woonzorgcentrum De Mantel.

Het Anker 

Op de eerste dinsdagmiddag van de maand vindt een viering plaats in het Anker. Op Witte Donderdag is er een oecumenische avondmaalsviering in de Brasserie van het Anker. 

Vliethof 

Om de 2 weken vindt op vrijdagmiddag een oecumenische viering plaats in Vliethof.