Diensten

Trouwen in de Oude Kerk

Vraag God om zijn zegen over jullie huwelijk

Kerkelijke uitvaart

De Kerk is er ook in dagen van rouw.

Aanmelden voor de diensten is sinds 25 september niet meer nodig. Iedereen is weer welkom. 

We houden in de kerk  één stoel afstand van elkaar. ‘Bubbels’ (gezinnen, vrienden etc.) hoeven geen afstand te houden. Gun elkaar de ruimte.

In de zijbeuk voor de Marianne-bank geldt wel de 1,5 meterregel. Dit vak is bestemd voor kerkgangers die liever meer afstand houden. Ook in het koor is het makkelijk wat meer afstand te houden.

De dienst is rechtstreeks en op een later tijdstip te volgen via kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl Het preekrooster en de orde van dienst voor de komende zondag vindt u hier

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE MORGENDIENST

 • Begint om 10.00 uur en duurt ongeveer vijf kwartier.
 • Wij zingen uit het ‘Liedboek zingen en bidden in huis en kerk’ (2013) en ‘Hemelhoog’. 
 • De liederen worden geprojecteerd via een beamer.
 • Tijdens de dienst worden er twee (digitale) collectes gehouden: 1 voor een goed doel en 1 voor de kerk.
 • Er is crèche en kinderdienst voor de kinderen tot 12 jaar.
 • Twee keer per maand is er tienerdienst.
 • Bij de ingang van de kerk staat een gastheer/gastvrouw bij wie je terecht kunt voor vragen.
 • Als je voor het eerst komt en het prettig vindt dat iemand met je meegaat, geef dat dan even door via het contactformulier of bij de gastheer/gastvrouw.
 • Ouderen kunnen desgewenst gehaald worden via de autodienst.
 • In de kerk is ringleiding aanwezig.
 • Na de dienst ben je van harte welkom bij het koffiedrinken
DE AVONDDIENST
 • Begint om 19.00 uur en duurt ongeveer 45 minuten. 
 • Meestal zijn dit vespers in het Koor van de kerk, met korte overdenking. 
 • Soms is het een leerdienst, waarin een bepaald onderwerp wordt uitgelegd. 
 • Soms staat koorzang en muziek centraal, bijvoorbeeld een cantatedienst of evensong.
 • Sedert de coronacrisis zijn er alleen beperkt muzikale vespers, zie de agenda.

 

 

Heilige Doop

Het is mogelijk uzelf of uw kind in de Oude Kerk te laten dopen.

De doop vindt plaats tijdens een kerkdienst op de zondagmorgen.. De datum van de kerkdienst wordt gepland in overleg met de predikant.

Als voorbereiding zullen er door de predikant een tweetal gesprekken worden gevoerd met de ouders over de betekenis van de doop. 

Ook voor volwassenen is het mogelijk de doop te ontvangen. Voor hen is er voorafgaand aan de doop een voorbereidingscursus: de ABC-cursus. De volwassendoop gebeurt op Pinksterzondag.
 
 
 
 
 

Heilig Avondmaal 

Wij vieren zes keer per jaar het Heilig Avondmaal. Vijf keer tijdens een zondagsmorgendienst en een keer in de avonddienst op Witte Donderdag.

Met de viering van het Heilig Avondmaal gedenken wij het verzoenend en levenschenkend lijden en sterven van Jezus Christus. 

Het avondmaal is toegankelijk voor ieder die gedoopt is en Jezus liefheeft. Kinderen zijn bij ons welkom aan het avondmaal (voor hen is er in plaats van wijn druivensap).

Voor degenen die niet in staat zijn deze Avondmaalsdiensten bij te wonen is er de mogelijkheid de Maaltijd van de Heer aan huis te vieren. Uw wijkdiaken kan u daarover nader informeren.
 

KERKDIENSTEN IN DE VERZORGINGSHUIZEN

NB: In verband met corona vinden onderstaande diensten niet meer plaats in deze vorm.

Op de tweede zondag van de maand is er om  11.15 uur een Protestantse dienst in de Maartenzaal van Woonzorgcentrum De Mantel, Klaverweide 54. In deze dienst zijn ook omwonenden welkom. Deze diensten vallen onder de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Voorburg..
Enkele malen per jaar is er een contactmiddag met een liturgie.

Bewoners van Woonzorgcentrum Het Anker, Prinses Margrietlaan 24, kunnen de zondagse dienst in de Oude Kerk volgen via hun televisie.
Op de eerste dinsdagmiddag van de maand vindt er een Protestantse viering plaats in het Anker. Deze viering wordt verzorgd door onze kerkenraad, maar valt onder de geestelijke verzorging van het Anker. Op Witte Donderdag is er een oecumenische avondmaalsviering in de Brasserie van het Anker.

Om de 2 weken vindt op vrijdagmiddag een oecumenische viering plaats in Woonzorgcentrum Vliethof. Deze diensten vallen onder de geestelijk verzorger van Vliethof, ds. T. van Iersel. Vrijwilligers uit onze kerk zijn betrokken bij deze diensten.