VIEREN

Diensten

Wilt u meer weten over onze diensten in de Oude Kerk en de verzorgingshuizen?

Trouwen in de Oude Kerk

Vraag God om zijn zegen over jullie huwelijk

Kerkelijke uitvaart

De Kerk is er ook in dagen van rouw.

Diensten

Zondagse diensten in de Oude Kerk

De diensten na  1 juli 2020 

U/jij bent vanaf 1 juli weer van harte welkom in de zondagse kerkdienst! Ook de crèche en kinderdienst zijn weer begonnen. Hieronder leest u de gang van zaken.

Laagdrempelig en veilig
We vinden het belangrijk de diensten veilig te laten plaatsvinden en tegelijk de drempel voor onze diensten zo laag mogelijk te houden, ook voor gasten of vakantiegangers. Er is in de kerk in de nieuwe opstelling ruimte voor ongeveer 80 mensen. Wilt u zeker zijn van een zitplaats geef u dan op, dan reserveren we een plek voor u. Hebt u zich niet opgegeven en komt u naar de kerk, ook dan natuurlijk van hárte welkom als er tenminste nog plekken beschikbaar zijn. De kans bestaat dan wel dat wij u niet meer mogen toelaten omdat het maximaal aantal bezoekers al is bereikt.

Help ons!
Omdat we afstand moeten houden in de kerkzaal is het dus nodig u op te geven als u erbij wilt zijn. Dat kan voor een aantal weken tegelijk in 1 keer door het aanmeldingsformulier in te vullen waarna u bericht krijgt welke zondagen u ook daadwerkelijk kunt komen. We proberen de plekken eerlijk te verdelen, maar verzekeren u dat er minimaal 2 keer per maand plaats voor een ieder is. 

Hoe eerder u zich opgeeft hoe meer kans dat u ook daadwerkelijk op de zondagen van uw keuze terecht kunt. Opgeven na zaterdag 12 uur kan niet meer voor de dag erna. Wel weer voor de weken die volgen. Bij klachten of verhindering graag afzeggen, zodat er weer plaats vrij komt voor anderen op de reservelijst. Dit is nodig omdat we gelukkig veel mensen hebben die weer in de kerk de dienst willen meemaken.

En niet alleen in de kerk, maar ook online zijn we met elkaar verbonden. De statistieken laten zien dat we elke zondag rond de 250 – 300 adressen hebben die inloggen!

Het is minder spontaan dan voor corona, maar we zijn blij dat we kunnen doorgaan met vieren in de kerk en thuis.

Telefonisch aanmelden kan ook: via ouderling Bep van Sloten (tel. 070-3952183).

Ontmoeting na de dienst
Er is na afloop van de dienst voorlopig nog geen gezamenlijk koffiedrinken in de Voorhof, maar napraten en bijpraten buiten kan natuurlijk wel, maar houd u vooral aan de 1,5 meter afstand!.

 

Kerkomroep
Behoort u door gezondheid of leeftijd tot een kwetsbare groep, en blijft u voorlopig liever thuis onze diensten meebeleven, dat kan. De uitzendingen via Kerkomroep en Kerkdienstgemist gaan gewoon door. U hoort erbij en dat blijft ook zo. Als u het fijn vindt om eens na te praten over de dienst bel dan gerust uw wijkouderling of pastoraal medewerker.

Autodienst
Inmiddels is ook de autodienst weer opgestart. Conform het overheidsadvies wordt wel aan chauffeurs en passagiers gevraagd een mondkapje te dragen. Natuurlijk staat het u vrij om onder eigen verantwoordelijkheid met een ander gemeentelid mee te rijden naar de kerk!

Gang van zaken rondom de diensten
Bij binnenkomst in de kerk volgt u de aanwijzingen van de gastvrouw of gastheer. Daarbij houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM. Dat betekent:

• We zitten op 1,5 meter afstand van elkaar; huisgenoten kunnen wel naast elkaar zitten.
• We houden onze jassen bij ons. De garderobe is niet in gebruik.
• Alleen het intochtslied en het slotlied mag worden meegezongen.
• Liedboeken en bijbels zijn niet beschikbaar, neem deze eventueel zelf mee. Natuurlijk maken we wel, net als anders, gebruik van de beamer.
• De kerk en de Voorhof (kinderdienst) worden van tevoren en na afloop gereinigd.
• Er is geen collecte tijdens de dienst.
• Geven aan de diaconie (betrokkenheid bij naasten dichtbij en ver weg) kan via de bank (NL27 INGB 0000 2619 19 Diaconie Protestantse Gemeente), of doe uw gift in een envelop en leg die in de schaal bij de uitgang.
• Geven aan de kerkelijke gemeente (personeel, gebouwen, eredienst, pastoraat etc.) kan via de bank (NL87 ABNA 0516 6115 85 Protestantse Gemeente Voorburg), of met een gift in een envelop.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten slotte
We zien er naar uit u weer te ontmoeten. Anders dan we gewend waren, maar fijn dat er weer verruiming mogelijk is. Hebt u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met voorzitter van de kerkenraad Dirma Redelijkheid dirmaredelijkheid@xs4all.nl of met uw wijkouderling of coördinerend ouderling Bep van Sloten.
We merkten in de ‘proefmaand’ juni dat ouderen jongeren voorrang gaven en omgekeerd, dat is niet nodig. Schroom niet en weet u welkom!Wij hebben er alle vertrouwen in dat het op deze manier veilig en verantwoord is om weer bij elkaar te komen. Wij zien er naar uit en we hopen u ook! Voel u natuurlijk vrij uw eigen afweging te maken.

Kerkdiensten in de verzorgingshuizen

In verband met corona vinden onderstaande diensten niet meer plaats in deze vorm.

De Mantel

Op de tweede zondag van de maand is er een Protestantse dienst in de Maartenzaal van Woonzorgcentrum De Mantel.

Het Anker 

Op de eerste dinsdagmiddag van de maand vindt een viering plaats in het Anker. Op Witte Donderdag is er een oecumenische avondmaalsviering in de Brasserie van het Anker. 

Vliethof 

Om de 2 weken vindt op vrijdagmiddag een oecumenische viering plaats in Vliethof.