Weer welkom in de kerk

Zoals u misschien al in de pers heeft gelezen hecht de PKN er aan de plaatselijke kerkelijke gemeenten meer perspectief te bieden. De landelijke kerk geeft de gemeenten dan ook ruimte om de deur naar voorzichtige versoepelingen weer wat open te zetten.
Anders  gezegd: de PKN adviseert de kerkenraden aan versoepeling vorm te gaan geven, op een manier die bij de eigen situatie past. Tijd voor meer ‘maatwerk’ dus.
Dit betekent dat we met ingang van a.s. zondag ruimer  mogen gaan uitnodigen, zodat er weer zo’n 30 gemeenteleden bij de diensten in de Oude Kerk aanwezig kunnen zijn.

Maar hoe was het ook al weer?
Bij binnenkomst en het verlaten van de kerk vragen we u een mondkapje te dragen. We houden 1,5 meter afstand, dat betekent dat er twee stoelen vrij gelaten moeten worden tussen de aanwezigen. Personen uit één “bubbel” kunnen uiteraard wel direct naast elkaar plaats nemen.
En natuurlijk komt u niet naar de kerk als u mogelijk aan corona gerelateerde klachten heeft, zoals verkoudheidsklachten, keelpijn,of grieperigheid.
Er wordt in de dienst nog niet door de gemeente gezongen, maar dat mag inmiddels wel weer door een minicantorij. De zangers staan voor in de kerk, op ruime afstand van de aanwezige gemeenteleden.
In afwachting van de verdere ontwikkelingen is het de bedoeling de komende periode één eredienst op zondagmorgen te houden die om 10.00 uur begint.

Kinder- en tienerdienst
Helaas kunnen de kinderen in de basisschoolleeftijd op zondagmorgen nog niet in hun eigen ruimte bij elkaar komen.
Dit heeft te maken met de regels die ook gelden voor de buitenschoolse opvang (de BSO voor kinderen tot 13 jaar). De huidige groep kinderen is behoorlijk groot, kinderen hoeven onderling geen 1.5 meter afstand te houden en de groepssamenstelling is anders dan die op school. Contacten als deze zouden kunnen leiden tot extra verspreiding van het coronavirus. En dat we willen voorkomen. Om diezelfde reden is er ook nog geen oppas voor de allerkleinsten.
Natuurlijk zijn de kinderen, samen met hun ouders, van harte welkom in de dienst voor de “grote mensen”. De leiding van de kinderdienst zorgt dat er voor de kinderen die in de dienst aanwezig zijn, en dus bij hun ouders in de kerk blijven, een kleurplaat of een gezellig “werkje” klaar ligt.
Onze tieners mogen gelukkig wél weer bij elkaar komen en dat gebeurt komende zondag dan ook gelijk! Natuurlijk zijn ook voor hen de bekende coronarichtlijnen die voor hun leeftijdsgroep gelden van kracht.

Aanmelden voor kerkdiensten
De aanmelding om uitgenodigd te worden voor het bijwonen van een dienst hoeft u niet opnieuw te doen wanneer u dit in het verleden al gedaan heeft. Maar mocht dit niet het geval zijn dan kan dit alsnog door hier te klikken.
U komt dan vanzelf op de aanmeldpagina. Hier kunt u het volgende invullen: uw naam, e-mailadres, het aantal personen van uw huishouden.Tenslotte vult u in voor welke kerkdiensten u (mogelijk) wilt worden uitgenodigd. Let goed op: u hoeft slechts één profiel per huishouden aan te maken!
Heeft u hierbij hulp nodig, bel dan naar 06- 27338902 (maar alléén voor hulpvragen en niet om aan te melden).

Diaconale collectes in de 40 dagen tijd
Voor de komende weken wordt met de door de AK vastgestelde doelen in het collecterooster zo goed mogelijk aangesloten bij de thema’s van de werken van barmhartigheid. Zoals inmiddels gebruikelijk vraagt de diaconie uw bijdrage per bank over te maken.
De verschillende doelen ontvangen – op basis van ervaringscijfers – een gemiddelde collecte-opbrengst van € 600,-. In het kader van het 40-dagen thema streeft de diaconie er bovendien naar om een extra gift te verzorgen aan Stichting De Haven in Den Haag als bijdrage in de inrichting van een nieuwe huiskamer voor het maatschappelijk werk onder prostituees, met onder andere een uitstapprogramma.

De laatste tijd blijven de collecte-opbrengsten enigszins achter bij het gehanteerde gemiddelde en vragen daarvoor uw aandacht. U kunt uw diaconale bijdrage overmaken op rekeningnummer NL 27 INGB 0000261919 ten name van De Diaconie van de Protestantse Gemeente te Voorburg. Bij voorbaat hartelijk dank.

Giften voor het plaatselijk werk van de kerk
Collectegeld voor het plaatselijk kerkenwerk kunt u overmaken naar bankrekeningnummer
NL 87 ABNA 0516 6115 85 t.n.v. Protestantse Gemeente Voorburg.
Let op! Dit bankrekeningnummer is bedoeld voor het collectegeld.Voor het overmaken van uw vrijwillige bijdrage (Aktie Kerkbalans) moet u een ander rekeningnummer gebruiken, namelijk NL07 RABO 0373 7311 32 t.n.v. Protestantse Gemeente Voorburg o.v.v. Kerkbalans 2021.

Geven via de Kerkapp
Het is nu ook mogelijk collectegeld te geven via de kerkapp.

Comments are closed.