DIACONIE

Diaconie

De wijkdiaconie zet zich in voor hulpbehoevenden in de breedste zin van het woord. De inkomsten die via giften en collecten binnenkomen worden besteed aan gemeenteleden die te kampen hebben met incidentele of structurele financiële nood. Daarnaast geven we hulp aan dak- en thuislozen, hulpprojecten in eigen land of gebieden die getroffen zijn door (natuur)geweld en houden we ons bezig met activiteiten voor ouderen. Tenslotte wordt de gemeente door de diakenen vertegenwoordigd bij verschillende sociale instellingen.

Diakonie (gr. diakoniea) is een woord uit de bijbel en betekent ‘dienst

Hulp aan gemeenteleden
We helpen gemeenteleden die om wat voor reden dan ook in problemen zijn gekomen. Wat we doen:
-Luisteren naar en advies geven aan mensen met schulden;
-Het schrijven van een brief naar de woningbouwverenging of een gemeentelijke instantie;
-Het voorschieten van huur en/ of nota’s van gas, energie en water;
-Het betalen van een trein- of buskaart;
-Het betalen van een slaapplaats en/ of maaltijd;
-Omzetten of opzeggen van mobiele abonnementen;
-Het helpen inrichten van / klussen in een nieuwe (sociaal)huurhuis.

Wat we niet doen:
Structureel overnemen van hypotheekkosten en/ of andere schulden.

Een greep uit de activiteiten vanuit de diaconie:

Assisteren bij het Heilig Avondmaal;
Projecten ondersteunen waarbij gemeenteleden direct zijn betrokken;
Ouderenbeleid coördineren; Duurzaamheid onder de aandacht brengen;
Vervoer van ouderen naar de kerk of andere activiteiten;
Organiseren van uitjes en ontmoetingsmiddagen voor ouderen
Het organiseren van koffieochtenden en gezamenlijke maaltijden
Ondersteuning geven bij het op orde brengen van de financiën;
Noodhulp bieden.

Diaconaal medewerkers
Zij worden daarbij ondersteund door gemeenteleden, de diaconale medewerkers.