home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 23 Feb 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

Wijkkas

doopvont1

De wijkkas is te vergelijken met de huishoudportemonnee van de wijkgemeente: er komt geld binnen dat daarna weer uitgegeven moet worden. Wat wordt er uit betaald?

- de gemeentezondag en de barbecue
- omzien naar elkaar (de bloemengroet, het sturen van kaarten)
- wijkblad Rond de Oude Kerk
- de helft van de kosten van de Woej (Welzijn oud en jong), waardoor oudere gemeenteleden uit het Anker en omgeving toch zondags naar de dienst kunnen
- kleine attenties bij doop, voor kinderen die de kinderdienst verlaten en naar de tieners gaan, bij belijdenis en bij afscheid van de kerkenraad
- materialen die de kinderdienst gebruikt (abonnement Kind op Zondag)
- abonnement op Woord en Dienst voor de kerkenraad

We bevelen de rekening van de wijkkas NL98 INGB 0000 6837 55 t.n.v. wijkkas Martinigemeente  van harte bij u aan!
René van der Duin, penningmeester Wijkkas

(Betalingen betreffende verhuur dienen te worden overgemaakt op rekeningnr. NL................. tnv. Protestantse Gemeente Voorburg)