Wijkkas

De wijkkas is te vergelijken met de huishoudportemonnee van de wijkgemeente: er komt geld binnen dat daarna weer uitgegeven moet worden. Wat wordt er uit betaald?

 

  • de gemeentezondag en de barbecue
  • omzien naar elkaar (de bloemengroet, het sturen van kaarten)
  • wijkblad Rond de Oude Kerk
  • de helft van de kosten van de Woej (Welzijn oud en jong), waardoor oudere gemeenteleden uit het Anker en omgeving toch zondags naar de dienst kunnen
  • kleine attenties bij doop, voor kinderen die de kinderdienst verlaten en naar de tieners gaan, bij belijdenis en bij afscheid van de kerkenraad
  • materialen die de kinderdienst gebruikt (abonnement Kind op Zondag)
  • abonnement op Woord en Dienst voor de kerkenraad

We bevelen de rekening van de wijkkas NL98 INGB 0000 6837 55 t.n.v. wijkkas Martinigemeente  van harte bij u aan!